Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Samband mellan work locus of control, perceived organizational support och arbetsrelaterad stress

Fremling, Malin LU and Annerstedt, Anna LU (2015) PSYK11 20142
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studiens syfte var att undersöka hur två faktorer, work locus of control (WLOC) och perceived organizational support (POS), är relaterade till arbetsrelaterad stress samt att även undersöka en eventuell interaktionseffekt mellan WLOC och POS på stress. Dessa variabler mättes i en survey som delades ut via mail och Facebook (n=100). Resultaten bekräftade att det finns ett samband mellan både WLOC och stress såväl som mellan POS och stress, båda faktorerna ger ett unikt bidrag till modellen för att kunna predicera stress. Det fanns däremot ingen interaktionseffekt för WLOC och POS på stress. Resultatens betydelse diskuterades i förhållande till tidigare teorier och forskningsfynd, och tankar kring framtida forskning presenterades.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fremling, Malin LU and Annerstedt, Anna LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Work locus of control, percieved organizational support, arbetsrelaterad stress
language
Swedish
id
5010906
date added to LUP
2015-01-28 09:53:39
date last changed
2015-01-28 09:53:39
@misc{5010906,
 abstract   = {Studiens syfte var att undersöka hur två faktorer, work locus of control (WLOC) och perceived organizational support (POS), är relaterade till arbetsrelaterad stress samt att även undersöka en eventuell interaktionseffekt mellan WLOC och POS på stress. Dessa variabler mättes i en survey som delades ut via mail och Facebook (n=100). Resultaten bekräftade att det finns ett samband mellan både WLOC och stress såväl som mellan POS och stress, båda faktorerna ger ett unikt bidrag till modellen för att kunna predicera stress. Det fanns däremot ingen interaktionseffekt för WLOC och POS på stress. Resultatens betydelse diskuterades i förhållande till tidigare teorier och forskningsfynd, och tankar kring framtida forskning presenterades.},
 author    = {Fremling, Malin and Annerstedt, Anna},
 keyword   = {Work locus of control,percieved organizational support,arbetsrelaterad stress},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Samband mellan work locus of control, perceived organizational support och arbetsrelaterad stress},
 year     = {2015},
}