Advanced

Humors roll inom palliativ cancervård - ett sjuksköterskeperspektiv

Kopfinger, Emmy LU and Telin, Jessica LU (2015) SJSK20 20142
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: I Sverige avled drygt 90000 personer år 2010 och Socialstyrelsen bedömde att cirka 80% av dem var i behov av palliativ vård. Av de patienter som vårdas palliativt är majoriteten drabbade av någon form av cancersjukdom. Sjuksköterskan har en viktig roll i den palliativa vården och bär på ett stort ansvar där han/hon arbetar för att förbättra livskvalitet och lindra lidande hos patienten. Att hitta redskap för att underlätta arbetet och vårdandet kan ha positiv effekt både på sjuksköterska, patient och arbetsmiljön. Syfte: Syftet med studien var att belysa humors roll inom palliativ cancervård utifrån ett sjuksköterskeperspektiv. Metod: En litteraturstudie genomfördes baserad på en analys av sju kvalitativa och en... (More)
Bakgrund: I Sverige avled drygt 90000 personer år 2010 och Socialstyrelsen bedömde att cirka 80% av dem var i behov av palliativ vård. Av de patienter som vårdas palliativt är majoriteten drabbade av någon form av cancersjukdom. Sjuksköterskan har en viktig roll i den palliativa vården och bär på ett stort ansvar där han/hon arbetar för att förbättra livskvalitet och lindra lidande hos patienten. Att hitta redskap för att underlätta arbetet och vårdandet kan ha positiv effekt både på sjuksköterska, patient och arbetsmiljön. Syfte: Syftet med studien var att belysa humors roll inom palliativ cancervård utifrån ett sjuksköterskeperspektiv. Metod: En litteraturstudie genomfördes baserad på en analys av sju kvalitativa och en kvantitativ-kvalitativ studie. Resultat: Analysen av valda studiers resultat gav tre teman: Kommunikationsredskap, Bekräftelsens betydelse samt Humor som avledning. Humor visade sig ha en viktig funktion i sjuksköterskans interagerande med patienter. Slutsats: Humor används inom palliativ cancervård som redskap för att bygga relationer, skapa tillit och avleda från obehag. Det finns dock en osäkerhet i kunskapen kring i vilka situationer humor passar in och hur den kan användas vilket gör att mer forskning är nödvändig och spridning av redan befintlig kunskap kring ämnet är väsentlig. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kopfinger, Emmy LU and Telin, Jessica LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Cancer, Humor, Livskvalitet, Palliativ vård och Sjuksköterskans roll
language
Swedish
id
5010915
date added to LUP
2015-03-03 13:33:26
date last changed
2015-12-14 13:21:35
@misc{5010915,
 abstract   = {Bakgrund: I Sverige avled drygt 90000 personer år 2010 och Socialstyrelsen bedömde att cirka 80% av dem var i behov av palliativ vård. Av de patienter som vårdas palliativt är majoriteten drabbade av någon form av cancersjukdom. Sjuksköterskan har en viktig roll i den palliativa vården och bär på ett stort ansvar där han/hon arbetar för att förbättra livskvalitet och lindra lidande hos patienten. Att hitta redskap för att underlätta arbetet och vårdandet kan ha positiv effekt både på sjuksköterska, patient och arbetsmiljön. Syfte: Syftet med studien var att belysa humors roll inom palliativ cancervård utifrån ett sjuksköterskeperspektiv. Metod: En litteraturstudie genomfördes baserad på en analys av sju kvalitativa och en kvantitativ-kvalitativ studie. Resultat: Analysen av valda studiers resultat gav tre teman: Kommunikationsredskap, Bekräftelsens betydelse samt Humor som avledning. Humor visade sig ha en viktig funktion i sjuksköterskans interagerande med patienter. Slutsats: Humor används inom palliativ cancervård som redskap för att bygga relationer, skapa tillit och avleda från obehag. Det finns dock en osäkerhet i kunskapen kring i vilka situationer humor passar in och hur den kan användas vilket gör att mer forskning är nödvändig och spridning av redan befintlig kunskap kring ämnet är väsentlig.},
 author    = {Kopfinger, Emmy and Telin, Jessica},
 keyword   = {Cancer,Humor,Livskvalitet,Palliativ vård och Sjuksköterskans roll},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Humors roll inom palliativ cancervård - ett sjuksköterskeperspektiv},
 year     = {2015},
}