Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sjuksköterskans förhållningsätt i mötet med mödrar som utvecklar ambivalens under amningsperioden - En kvalitativ intervjustudie

Sernrot, Ewa LU and Bakhti Filiz, Fatima LU (2015) SBUM50 20142
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Eftersom amningen minskar och forskning tyder på att många mödrar stöter på problem
finns det ett stort behov av stöd och rådgivning i amningsfrågor för vilka sjuksköterskan inom
barnhälsovården [BHV] har huvudansvar. Syfte: Syftet var att åskådliggöra sjuksköterskans
förhållningssätt i mötet med mödrar som utvecklar ambivalens under amningsperioden. Metod: Tio
sjuksköterskor inom BHV intervjuades efter en semistrukturerad intervjuguide, Den transkriberade
texten analyserades med hjälp av induktiv innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2012).
Resultat: Ur materialet framkom tio underkategorier som bildade tre huvudkategorier: betydelsen av
orsaker till ambivalens, sjuksköterskans stöd och amning – ett emotionellt... (More)
Bakgrund: Eftersom amningen minskar och forskning tyder på att många mödrar stöter på problem
finns det ett stort behov av stöd och rådgivning i amningsfrågor för vilka sjuksköterskan inom
barnhälsovården [BHV] har huvudansvar. Syfte: Syftet var att åskådliggöra sjuksköterskans
förhållningssätt i mötet med mödrar som utvecklar ambivalens under amningsperioden. Metod: Tio
sjuksköterskor inom BHV intervjuades efter en semistrukturerad intervjuguide, Den transkriberade
texten analyserades med hjälp av induktiv innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2012).
Resultat: Ur materialet framkom tio underkategorier som bildade tre huvudkategorier: betydelsen av
orsaker till ambivalens, sjuksköterskans stöd och amning – ett emotionellt ämne. Konklusion: Normer
i samhället såsom jämställdhet var svårt för sjuksköterskorna att förhålla sig till. Detta har inte setts i
tidigare forskning vilket kan bero på att mycket forskning har gjorts i andra länder där jämställdheten
inte har kommit lika långt som i Sverige. Olika råd som gavs från förlossningsenheter [BB] och BHV
kunde öka ambivalens hos mödrar och skapa svårigheter för sjuksköterskorna i sitt förhållningssätt.
Författarna föreslår ett ökat samarbete mellan BB och BHV. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sernrot, Ewa LU and Bakhti Filiz, Fatima LU
supervisor
organization
course
SBUM50 20142
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
förhållningssätt, amning, ambivalens, barnhälsovård, sjuksköterskor
language
Swedish
id
5031609
date added to LUP
2016-01-20 13:18:03
date last changed
2016-01-20 13:18:03
@misc{5031609,
 abstract   = {Bakgrund: Eftersom amningen minskar och forskning tyder på att många mödrar stöter på problem
finns det ett stort behov av stöd och rådgivning i amningsfrågor för vilka sjuksköterskan inom
barnhälsovården [BHV] har huvudansvar. Syfte: Syftet var att åskådliggöra sjuksköterskans
förhållningssätt i mötet med mödrar som utvecklar ambivalens under amningsperioden. Metod: Tio
sjuksköterskor inom BHV intervjuades efter en semistrukturerad intervjuguide, Den transkriberade
texten analyserades med hjälp av induktiv innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2012).
Resultat: Ur materialet framkom tio underkategorier som bildade tre huvudkategorier: betydelsen av
orsaker till ambivalens, sjuksköterskans stöd och amning – ett emotionellt ämne. Konklusion: Normer
i samhället såsom jämställdhet var svårt för sjuksköterskorna att förhålla sig till. Detta har inte setts i
tidigare forskning vilket kan bero på att mycket forskning har gjorts i andra länder där jämställdheten
inte har kommit lika långt som i Sverige. Olika råd som gavs från förlossningsenheter [BB] och BHV
kunde öka ambivalens hos mödrar och skapa svårigheter för sjuksköterskorna i sitt förhållningssätt.
Författarna föreslår ett ökat samarbete mellan BB och BHV.},
 author    = {Sernrot, Ewa and Bakhti Filiz, Fatima},
 keyword   = {förhållningssätt,amning,ambivalens,barnhälsovård,sjuksköterskor},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskans förhållningsätt i mötet med mödrar som utvecklar ambivalens under amningsperioden - En kvalitativ intervjustudie},
 year     = {2015},
}