Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Barnmorskor, abort och religionsfrihet - En arbetsrättslig studie av möjligheten för samvetsfrihet i Sverige

Nanne, Helena LU (2015) HARH16 20142
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Religionsfrihet i arbetslivet är ett aktuellt ämne som ständigt utvecklas och möter nya utmaningar. En dagsaktuell del av religionsfriheten är möjligheten till samvetsfrihet för barnmorskor, vilket innebär att en barnmorska kan vägra utföra aborter med hänvisning till sin religion. Syftet med denna uppsats är att undersöka möjligheten till samvetsfrihet i Sverige. För att undersöka detta har jag använt mig av internationellt material kring mänskliga rättigheter och svensk arbetsrättslig lagstiftning i form av bland annat diskriminerings- och anställningsskydd.

Frågan om samvetsfrihet är en ständig avvägning mellan olika människors intressen. Alla har rätt till sin religionsfrihet samtidigt som alla andra har rätt att slippa ta del av... (More)
Religionsfrihet i arbetslivet är ett aktuellt ämne som ständigt utvecklas och möter nya utmaningar. En dagsaktuell del av religionsfriheten är möjligheten till samvetsfrihet för barnmorskor, vilket innebär att en barnmorska kan vägra utföra aborter med hänvisning till sin religion. Syftet med denna uppsats är att undersöka möjligheten till samvetsfrihet i Sverige. För att undersöka detta har jag använt mig av internationellt material kring mänskliga rättigheter och svensk arbetsrättslig lagstiftning i form av bland annat diskriminerings- och anställningsskydd.

Frågan om samvetsfrihet är en ständig avvägning mellan olika människors intressen. Alla har rätt till sin religionsfrihet samtidigt som alla andra har rätt att slippa ta del av den. Detta kan ibland bli ett nollsummespel där rättigheter, friheter och skyldigheter står emot varandra.

Den rättsliga utredningen leder till att frågan i viss utsträckning kan bero på lokala förutsättningar, så som arbetsorganisation och storlek på arbetsplatsen, men att det generellt saknas en rätt till samvetsfrihet för barnmorskor på nationell nivå. (Less)
Abstract
Freedom of religion at the workplace is a current topic that is constantly evolving and facing new challenges. An up-to-date part of the freedom of religion is the possibility of freedom of conscience for midwives, meaning that a midwife can refuse to perform abortions, according to their religion. The purpose of this essay is to examine the possibilities of freedom of conscience in Sweden. To examine this, I have used materials on international human rights and Swedish labour legislation, such as non-discrimination law and employment protection law.

The question formulation on freedom of conscience is a continual balance between the interests of humans. Everyone is entitled to their freedom of religion while everyone else has the right... (More)
Freedom of religion at the workplace is a current topic that is constantly evolving and facing new challenges. An up-to-date part of the freedom of religion is the possibility of freedom of conscience for midwives, meaning that a midwife can refuse to perform abortions, according to their religion. The purpose of this essay is to examine the possibilities of freedom of conscience in Sweden. To examine this, I have used materials on international human rights and Swedish labour legislation, such as non-discrimination law and employment protection law.

The question formulation on freedom of conscience is a continual balance between the interests of humans. Everyone is entitled to their freedom of religion while everyone else has the right not to take part of it. This can sometimes be a zero sum game where the rights, freedoms and duties conflict with each other.

The legal investigation leads to that the question at issue to some extent may depend on local conditions, such as work organization and size of the workplace, but there is generally an absence to the right of freedom of conscience for midwives at national level. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nanne, Helena LU
supervisor
organization
course
HARH16 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
samvetsfrihet, religionsfrihet, Europakonventionen, diskriminering, anställningsskydd, arbetsskyldighet
language
Swedish
id
5035244
date added to LUP
2015-01-30 09:19:58
date last changed
2015-01-30 09:19:58
@misc{5035244,
 abstract   = {Freedom of religion at the workplace is a current topic that is constantly evolving and facing new challenges. An up-to-date part of the freedom of religion is the possibility of freedom of conscience for midwives, meaning that a midwife can refuse to perform abortions, according to their religion. The purpose of this essay is to examine the possibilities of freedom of conscience in Sweden. To examine this, I have used materials on international human rights and Swedish labour legislation, such as non-discrimination law and employment protection law.

The question formulation on freedom of conscience is a continual balance between the interests of humans. Everyone is entitled to their freedom of religion while everyone else has the right not to take part of it. This can sometimes be a zero sum game where the rights, freedoms and duties conflict with each other.

The legal investigation leads to that the question at issue to some extent may depend on local conditions, such as work organization and size of the workplace, but there is generally an absence to the right of freedom of conscience for midwives at national level.},
 author    = {Nanne, Helena},
 keyword   = {samvetsfrihet,religionsfrihet,Europakonventionen,diskriminering,anställningsskydd,arbetsskyldighet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Barnmorskor, abort och religionsfrihet - En arbetsrättslig studie av möjligheten för samvetsfrihet i Sverige},
 year     = {2015},
}