Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Optimal placeringshorisont för frimärksaktiers IPO - En eventstudie på den svenska marknaden

Ganz, Zachary LU and Arborelius, Petter LU (2015) NEKH01 20142
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Syfte
Syftet med denna uppsats är på kort sikt undersöka om det finns en optimal placeringshorisont för frimärksaktier efter deras IPO. Utifrån detta analyseras huruvida en investeringsstrategi kan skapas som genererar överavkastning i förhållande till OMXSPI.

Metod
Studien är en kvantitativ eventstudie som enbart använder sekundärdata. Studien använder ett antal olika statistiska och ekonometriska modeller för att jämföra avkastningen på frimärksaktier i det korta perspektivet gentemot index. Först testas ifall avkastningen på frimärksaktier är signifikanta på första handelsdagen, efter 11 månader samt efter 16 månader. Genom en regressionsanalys görs ett försök till att bestämma vilka faktorer som inverkar på överavkastningen för... (More)
Syfte
Syftet med denna uppsats är på kort sikt undersöka om det finns en optimal placeringshorisont för frimärksaktier efter deras IPO. Utifrån detta analyseras huruvida en investeringsstrategi kan skapas som genererar överavkastning i förhållande till OMXSPI.

Metod
Studien är en kvantitativ eventstudie som enbart använder sekundärdata. Studien använder ett antal olika statistiska och ekonometriska modeller för att jämföra avkastningen på frimärksaktier i det korta perspektivet gentemot index. Först testas ifall avkastningen på frimärksaktier är signifikanta på första handelsdagen, efter 11 månader samt efter 16 månader. Genom en regressionsanalys görs ett försök till att bestämma vilka faktorer som inverkar på överavkastningen för frimärksaktier.

Teoretiskt perspektiv
Studien har förankring i tidigare forskning kring ämnet börsintroduktioner och behandlar flertalet teorier kring prissättning samt likviditet.

Empiri
Empirin består av inhämtad sekundärdata huvudsakligen från Thomson Reuters Datastream för de 91 bolag som ingick i vårt urval.

Slutsats
Vårt resultat tyder på vissa likheter med tidigare forskning, där den främsta gällde underprissättningen på IPOs som uppgick till 12,87 % på första handelsdagen. I likhet med tidigare forskning presterade aktierna sämre på 16 månaders sikt. Den optimala placeringshorisont vi fann var för första handelsdagen, efter detta minskade den genomsnittliga avkastningen för att på 16 månaders sikt vara -16,19 %. Slutligen fastställde regressionsanalysen att överavkastningen på frimärksaktier kunde förklaras med ca 30 % av variablerna turnover samt över- och underprissättning. (Less)
Popular Abstract
Purpose
The purpose for this thesis is to evaluate the short-term optimal holding period for penny stocks on the Swedish market after IPO. It analyzes if there can be an investment strategy formed that yields an abnormal return compared to the general index OMXSPI.

Methodology
This study is a quantitative event study that only utilizes secondary data. The paper uses several different statistical and econometrical models for comparing returns on penny stocks and stock market indexes in the short run. Initial returns for penny stocks on the Swedish market are tested whether they differ significantly from index on the first day of trading, after 11 months and finally after 16 months. The study uses a regression analysis to decide which... (More)
Purpose
The purpose for this thesis is to evaluate the short-term optimal holding period for penny stocks on the Swedish market after IPO. It analyzes if there can be an investment strategy formed that yields an abnormal return compared to the general index OMXSPI.

Methodology
This study is a quantitative event study that only utilizes secondary data. The paper uses several different statistical and econometrical models for comparing returns on penny stocks and stock market indexes in the short run. Initial returns for penny stocks on the Swedish market are tested whether they differ significantly from index on the first day of trading, after 11 months and finally after 16 months. The study uses a regression analysis to decide which variables that affect returns of penny stocks.

Theoretical perspectives
The study is anchored in past research in the field of IPOs and addresses several theories on pricing and liquidity.

Empirical foundation
The empirical foundation is based on secondary data from Thomson Reuters Datastream for the 91 companies in our selection

Conclusions
The results of this paper indicate several similarities with previous scientific research, principally that IPOs are on average fairly underpriced. On the Swedish stock market from 2007 and forward, penny stock IPOs are underpriced with 12,87 % the first day of trading. Similarly with past research the stocks underperformed in the long run with -16,19 % after 16 months. Lastly through the regression analysis of the 91 companies two factors were discernably affecting the abnormal return on penny stocks in the short run. The factors stock turnover volume and over- and underpricing accounted for about 30 % of movements in stock returns. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ganz, Zachary LU and Arborelius, Petter LU
supervisor
organization
course
NEKH01 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Frimärksaktier, IPO, Likviditetsrisk, Underprissättning, OMXSPI
language
Swedish
id
5041744
date added to LUP
2015-02-05 09:23:54
date last changed
2015-02-05 09:23:54
@misc{5041744,
 abstract   = {Syfte	
Syftet med denna uppsats är på kort sikt undersöka om det finns en optimal placeringshorisont för frimärksaktier efter deras IPO. Utifrån detta analyseras huruvida en investeringsstrategi kan skapas som genererar överavkastning i förhållande till OMXSPI.

Metod	
Studien är en kvantitativ eventstudie som enbart använder sekundärdata. Studien använder ett antal olika statistiska och ekonometriska modeller för att jämföra avkastningen på frimärksaktier i det korta perspektivet gentemot index. Först testas ifall avkastningen på frimärksaktier är signifikanta på första handelsdagen, efter 11 månader samt efter 16 månader. Genom en regressionsanalys görs ett försök till att bestämma vilka faktorer som inverkar på överavkastningen för frimärksaktier. 

Teoretiskt perspektiv	
Studien har förankring i tidigare forskning kring ämnet börsintroduktioner och behandlar flertalet teorier kring prissättning samt likviditet.

Empiri	
Empirin består av inhämtad sekundärdata huvudsakligen från Thomson Reuters Datastream för de 91 bolag som ingick i vårt urval. 

Slutsats	
Vårt resultat tyder på vissa likheter med tidigare forskning, där den främsta gällde underprissättningen på IPOs som uppgick till 12,87 % på första handelsdagen. I likhet med tidigare forskning presterade aktierna sämre på 16 månaders sikt. Den optimala placeringshorisont vi fann var för första handelsdagen, efter detta minskade den genomsnittliga avkastningen för att på 16 månaders sikt vara -16,19 %. Slutligen fastställde regressionsanalysen att överavkastningen på frimärksaktier kunde förklaras med ca 30 % av variablerna turnover samt över- och underprissättning.},
 author    = {Ganz, Zachary and Arborelius, Petter},
 keyword   = {Frimärksaktier,IPO,Likviditetsrisk,Underprissättning,OMXSPI},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Optimal placeringshorisont för frimärksaktiers IPO - En eventstudie på den svenska marknaden},
 year     = {2015},
}