Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Samverkan mellan insocialiseringstaktiker, self-efficacy och organisatoriskt engagemang

Nilsson, Victor LU and Leissner Vive, Sam LU (2015) PSYK11 20142
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Denna studie har undersökt eventuella samband mellan isocialiseringstaktiker under introduktionsprocessen för nyanställda och deras upplevda self-efficacy och organisatoriska engagemang. Det är en uppföljning av tidigare forskning gjord av Gareth Jones som använder en modifierad version av den enkät han utvecklade. Urvalet består av enskilda butiker från ett marknadsledande företag inom dagligvaruhandeln från hela landet som har en central styrning av introduktionsprocessen.
Syftet med undersökningen är tudelat, dels finns en explorativ ansats som syftar till att studera om upplevelserna av insocialiseringstaktiken och utfallsmåtten kan påverkas av geografisk plats och lokal kultur om flera grupper som har samma arbetsuppgifter, tidigare... (More)
Denna studie har undersökt eventuella samband mellan isocialiseringstaktiker under introduktionsprocessen för nyanställda och deras upplevda self-efficacy och organisatoriska engagemang. Det är en uppföljning av tidigare forskning gjord av Gareth Jones som använder en modifierad version av den enkät han utvecklade. Urvalet består av enskilda butiker från ett marknadsledande företag inom dagligvaruhandeln från hela landet som har en central styrning av introduktionsprocessen.
Syftet med undersökningen är tudelat, dels finns en explorativ ansats som syftar till att studera om upplevelserna av insocialiseringstaktiken och utfallsmåtten kan påverkas av geografisk plats och lokal kultur om flera grupper som har samma arbetsuppgifter, tidigare erfarenheter och introduktionsprocess. Studiens ambition är att även kunna producera
resultat som kan användas för vidare utveckling och anpassning av introduktionsprocesser på arbetsmarknaden för att nyanställda medarbetare ska känna sig så engagerade, involverade och kapabla som möjligt. Resultaten stödjer tidigare forskning som har funnit starka samband mellan insocialiseringstaktik och organisatoriskt engagemang. Samband till self-efficacy kunde också observeras, men utan entydiga resultat. Analyser
visade också på skillnader mellan urvalsgrupperna beroende på geografisk plats, vilka antyder att fler faktorer än de som mäts i Jones instrument påverkar sambandet. (Less)
Abstract
This study examines correlations between socialization tactics for onboarding new employees and their experienced self-efficacy and organizational commitment. The study was proposed and inspired by Gareth Jones who studied socialization tactics and developed a survey for the theorized definition of the different tactics, which is used in a modified version. The sample is drawn from separate stores in a market leading retail company with common policies regarding the onboarding process.
The goal of this study is two-fold; one explorative approach, with the purpose to probe potential influence from the geographic location of the workplace and local workplace culture on the experiences of the socialization tactics, self-efficacy and... (More)
This study examines correlations between socialization tactics for onboarding new employees and their experienced self-efficacy and organizational commitment. The study was proposed and inspired by Gareth Jones who studied socialization tactics and developed a survey for the theorized definition of the different tactics, which is used in a modified version. The sample is drawn from separate stores in a market leading retail company with common policies regarding the onboarding process.
The goal of this study is two-fold; one explorative approach, with the purpose to probe potential influence from the geographic location of the workplace and local workplace culture on the experiences of the socialization tactics, self-efficacy and commitment in the case that the samples have similar duties, earlier experiences and onboarding process.
The ambition is also to produce results that can be applied in the labor market for further development and enhancement of onboarding processes in order to improve new employees commitment, involvement and efficacy. The analysis support previous research and show strong significant correlations between socialization tactics and organizational commitment. Some partial or ambigious correlations between self-efficacy and socialization tactics could also be observed. Analysis of variance revealed significant differences between the different stores, which suggests that Jones’ survey is incomplete regarding variables that influence the experience of socialization tactics. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Victor LU and Leissner Vive, Sam LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Insocialiseringstaktiker Organisatoriskt engagemang Self-efficacy
language
Swedish
id
5042137
date added to LUP
2015-02-09 09:26:16
date last changed
2015-02-09 09:26:16
@misc{5042137,
 abstract   = {This study examines correlations between socialization tactics for onboarding new employees and their experienced self-efficacy and organizational commitment. The study was proposed and inspired by Gareth Jones who studied socialization tactics and developed a survey for the theorized definition of the different tactics, which is used in a modified version. The sample is drawn from separate stores in a market leading retail company with common policies regarding the onboarding process.
The goal of this study is two-fold; one explorative approach, with the purpose to probe potential influence from the geographic location of the workplace and local workplace culture on the experiences of the socialization tactics, self-efficacy and commitment in the case that the samples have similar duties, earlier experiences and onboarding process.
The ambition is also to produce results that can be applied in the labor market for further development and enhancement of onboarding processes in order to improve new employees commitment, involvement and efficacy. The analysis support previous research and show strong significant correlations between socialization tactics and organizational commitment. Some partial or ambigious correlations between self-efficacy and socialization tactics could also be observed. Analysis of variance revealed significant differences between the different stores, which suggests that Jones’ survey is incomplete regarding variables that influence the experience of socialization tactics.},
 author    = {Nilsson, Victor and Leissner Vive, Sam},
 keyword   = {Insocialiseringstaktiker Organisatoriskt engagemang Self-efficacy},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Samverkan mellan insocialiseringstaktiker, self-efficacy och organisatoriskt engagemang},
 year     = {2015},
}