Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Fossilfria kolväten – eten och propen från el, vatten och koldioxid

Palm, Ellen LU (2015) FMI820 20142
Environmental and Energy Systems Studies
Abstract (Swedish)
För att klara tvågradersmålet och minska effekterna av de pågående klimatförändringarna måste användandet av fossila råvaror minska. En av många industrier som står inför denna omställning är tillverkningen av kolväten. Studien undersöker elbehovet för fossilfri produktion av eten och propen i EU till år 2050. Tillverkningsmetoderna är baserade på fossilfri energi från el, väte från vatten och kol från koldioxid. Beroende på hur användandet och produktionen av eten och propen utvecklas skulle den fossilfria tillverkningsprocessen i EU år 2050 kräva omkring 700, 1400 eller 2100 TWh.
I mellan-scenariot motsvarar detta cirka 40% av EU:s årliga elproduktion i dagsläget. Då produktionen kräver mycket el är det snarare troligt att biomassa... (More)
För att klara tvågradersmålet och minska effekterna av de pågående klimatförändringarna måste användandet av fossila råvaror minska. En av många industrier som står inför denna omställning är tillverkningen av kolväten. Studien undersöker elbehovet för fossilfri produktion av eten och propen i EU till år 2050. Tillverkningsmetoderna är baserade på fossilfri energi från el, väte från vatten och kol från koldioxid. Beroende på hur användandet och produktionen av eten och propen utvecklas skulle den fossilfria tillverkningsprocessen i EU år 2050 kräva omkring 700, 1400 eller 2100 TWh.
I mellan-scenariot motsvarar detta cirka 40% av EU:s årliga elproduktion i dagsläget. Då produktionen kräver mycket el är det snarare troligt att biomassa kommer ersätta fossilt kol i EU:s eten- och propenproduktion. Däremot kan den studerade metoden komma att bli aktuell då det uppstår elöverskott som en följd av den ökade användningen av intermittenta energikällor.

De reaktioner och processteg som undersöks är att tillverka vätgas från fastoxidselektrolys och metan genom en Sabatierreaktion. Vidare tillverkas eten genom Oxidative Coupling of Methane och propen genom Metanol-till-Propen. De processteg som använder mest el är elektrolysen och Sabatierreaktionen.
Det finns idag ingen verksamhet som producerar eten eller propen genom dessa processer, men intresset för att använda koldioxid som råvara växer. Bland annat i Europa och USA finns ett fåtal aktörer som använder koldioxid som råvara för att tillverka kolväten för plastproduktion. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Palm, Ellen LU
supervisor
organization
course
FMI820 20142
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Fossilfria kolväten, Eten, Propen, Elektrolys, Sabatierreaktion, OCM, MTP, Plast
report number
ISRN LUTFD2/TFEM--15/5092--SE + (1-67)
ISSN
1102-3651
language
Swedish
id
5045561
date added to LUP
2015-02-18 11:22:21
date last changed
2015-02-18 11:22:21
@misc{5045561,
 abstract   = {För att klara tvågradersmålet och minska effekterna av de pågående klimatförändringarna måste användandet av fossila råvaror minska. En av många industrier som står inför denna omställning är tillverkningen av kolväten. Studien undersöker elbehovet för fossilfri produktion av eten och propen i EU till år 2050. Tillverkningsmetoderna är baserade på fossilfri energi från el, väte från vatten och kol från koldioxid. Beroende på hur användandet och produktionen av eten och propen utvecklas skulle den fossilfria tillverkningsprocessen i EU år 2050 kräva omkring 700, 1400 eller 2100 TWh. 
I mellan-scenariot motsvarar detta cirka 40% av EU:s årliga elproduktion i dagsläget. Då produktionen kräver mycket el är det snarare troligt att biomassa kommer ersätta fossilt kol i EU:s eten- och propenproduktion. Däremot kan den studerade metoden komma att bli aktuell då det uppstår elöverskott som en följd av den ökade användningen av intermittenta energikällor.

De reaktioner och processteg som undersöks är att tillverka vätgas från fastoxidselektrolys och metan genom en Sabatierreaktion. Vidare tillverkas eten genom Oxidative Coupling of Methane och propen genom Metanol-till-Propen. De processteg som använder mest el är elektrolysen och Sabatierreaktionen.
Det finns idag ingen verksamhet som producerar eten eller propen genom dessa processer, men intresset för att använda koldioxid som råvara växer. Bland annat i Europa och USA finns ett fåtal aktörer som använder koldioxid som råvara för att tillverka kolväten för plastproduktion.},
 author    = {Palm, Ellen},
 issn     = {1102-3651},
 keyword   = {Fossilfria kolväten,Eten,Propen,Elektrolys,Sabatierreaktion,OCM,MTP,Plast},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fossilfria kolväten – eten och propen från el, vatten och koldioxid},
 year     = {2015},
}