Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Woman with guitar - fish with bicycle" En studie i hur samhällsnormer och utbildningsinstitutioner kan påverka unga tjejer som spelar gitarr

Hedberg, Nora LU and Morueta Holme, Mikel LU (2015) LMMN91 20142
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att undersöka hur samhällsnormer och utbildningsinstitutioner kan påverka unga tjejer som spelar gitarr och att förstå varför så få av dem väljer att satsa på att bli gitarrister på högre nivå. Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med gitarrlärare, musiker och ungdomar där vi har lyft fram ämnen som förebilder, normer, stereotyper, skola och andra pedagogiska organisationer. Informanterna i denna studie har delat med sig av både personliga erfarenheter såväl som iakttagelser i deras respektive yrkesområden. Alla deltagare har utövat musik i ett antal år.
Studiens resultat visar att elgitarren associeras med maskulina attribut medan den akustiska gitarren förknippas med femininitet. Både de vuxna och yngre... (More)
Syftet med denna studie är att undersöka hur samhällsnormer och utbildningsinstitutioner kan påverka unga tjejer som spelar gitarr och att förstå varför så få av dem väljer att satsa på att bli gitarrister på högre nivå. Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med gitarrlärare, musiker och ungdomar där vi har lyft fram ämnen som förebilder, normer, stereotyper, skola och andra pedagogiska organisationer. Informanterna i denna studie har delat med sig av både personliga erfarenheter såväl som iakttagelser i deras respektive yrkesområden. Alla deltagare har utövat musik i ett antal år.
Studiens resultat visar att elgitarren associeras med maskulina attribut medan den akustiska gitarren förknippas med femininitet. Både de vuxna och yngre informanterna hävdar att män och kvinnor förväntas uttrycka och bete sig på olika sätt. Dessa förväntningar skapas utifrån de rådande samhällsnormer, vilka förebilder som syns i media och upprätthålls genom objektifiering och härskartekniker. Skolan visar sig spela stor roll när det kommer till att bryta ner eller förstärka strukturer. Vi belyser betydelsen av könssegregerad verksamhet samt tar fram dess för- och nackdelar.
Våra informanter hävdar att tjejer är något överrepresenterade bland deras gitarrelever, särskilt på akustiskt gitarr, medan killar är starkt överrepresenterade på elgitarr. Statistik visar att få tjejer fortsätter att spela på högre nivå och vi är övertygade om att faktorer som nämns i studien bidrar till detta utfall. (Less)
Abstract
The purpose of this study is to investigate how social norms and educational institutions can influence young girls playing the guitar and understand why so few of them choose to aim to become guitarists at a higher level. We conducted qualitative interviews with guitar teachers, musicians and adolescents where we have raised different topics as role models, norms, stereotypes, school and other educational organizations. The informants in this study have shared both personal experiences as well as observations in their respective professional fields. All participants have practiced music for a few or several years.
Our results show that the electric guitar is associated with masculine attributes, while the acoustic guitar is associated... (More)
The purpose of this study is to investigate how social norms and educational institutions can influence young girls playing the guitar and understand why so few of them choose to aim to become guitarists at a higher level. We conducted qualitative interviews with guitar teachers, musicians and adolescents where we have raised different topics as role models, norms, stereotypes, school and other educational organizations. The informants in this study have shared both personal experiences as well as observations in their respective professional fields. All participants have practiced music for a few or several years.
Our results show that the electric guitar is associated with masculine attributes, while the acoustic guitar is associated with femininity. Both the adult and younger informants stated that men and women are expected to behave and express themselves in different ways. These expectations are created based on the prevailing social norms, role models that appear in the media, maintained through objectification and domination techniques. Educational institutions appears to play a major role when it comes to breaking down or reinforce structures. We highlight the importance of gender-segregated activities and their advantages and disadvantages.
Our informants claim that girls are slightly over-represented among their guitar students, especially on acoustic guitar whilst boys being highly over-represented on the electric guitar. But statistics show that very few girls continue at a higher level and we believe that different factors mentioned in this study contributes to these outcomes. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hedberg, Nora LU and Morueta Holme, Mikel LU
supervisor
organization
alternative title
"Woman with guitar - fish with bicycle" A study about how social norms and educational institutions can affect young females playing the guitar
course
LMMN91 20142
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
educational sciences, könsuppdelning, musikundervisning, jämställdhet, stereotyper, normer, utbildningsvetenskap, musikpedagogik, norms, stereotypes, genrer equality, music education, gender segregation
language
Swedish
id
5045577
date added to LUP
2015-02-12 12:49:21
date last changed
2015-02-12 12:49:21
@misc{5045577,
 abstract   = {{The purpose of this study is to investigate how social norms and educational institutions can influence young girls playing the guitar and understand why so few of them choose to aim to become guitarists at a higher level. We conducted qualitative interviews with guitar teachers, musicians and adolescents where we have raised different topics as role models, norms, stereotypes, school and other educational organizations. The informants in this study have shared both personal experiences as well as observations in their respective professional fields. All participants have practiced music for a few or several years. 
Our results show that the electric guitar is associated with masculine attributes, while the acoustic guitar is associated with femininity. Both the adult and younger informants stated that men and women are expected to behave and express themselves in different ways. These expectations are created based on the prevailing social norms, role models that appear in the media, maintained through objectification and domination techniques. Educational institutions appears to play a major role when it comes to breaking down or reinforce structures. We highlight the importance of gender-segregated activities and their advantages and disadvantages. 
Our informants claim that girls are slightly over-represented among their guitar students, especially on acoustic guitar whilst boys being highly over-represented on the electric guitar. But statistics show that very few girls continue at a higher level and we believe that different factors mentioned in this study contributes to these outcomes.}},
 author    = {{Hedberg, Nora and Morueta Holme, Mikel}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{"Woman with guitar - fish with bicycle" En studie i hur samhällsnormer och utbildningsinstitutioner kan påverka unga tjejer som spelar gitarr}},
 year     = {{2015}},
}