Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Handel bortom slagfältet - En studie av hur konflikter påverkar handeln i tredjeland

Strandberg, Aron LU (2015) NEKH01 20142
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Den här uppsatsen undersöker konflikters indirekta påverkan på den bilaterala handeln mellan länder där den ena eller båda sidor befinner sig i närheten av länder med pågående väpnad konflikt.

Analysen utgår ifrån gravitationsmodellen för handel, som förklarar bilaterala handelsflöden som en funktion av länders storlek, avstånd, och ett antal kontrollfaktorer. Till denna modell har sedan ett antal konfliktvariabler som skapats utifrån UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset inkorporerats för att undersöka om dessa har en signifikant påverkan på handelsflödet. Den empiriska analysen grundar sig på ett dataurval av 47 länder i subsahariska Afrika och den bilaterala handeln mellan dem under tidsperioden 1990-2012. En distinktion görs mellan... (More)
Den här uppsatsen undersöker konflikters indirekta påverkan på den bilaterala handeln mellan länder där den ena eller båda sidor befinner sig i närheten av länder med pågående väpnad konflikt.

Analysen utgår ifrån gravitationsmodellen för handel, som förklarar bilaterala handelsflöden som en funktion av länders storlek, avstånd, och ett antal kontrollfaktorer. Till denna modell har sedan ett antal konfliktvariabler som skapats utifrån UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset inkorporerats för att undersöka om dessa har en signifikant påverkan på handelsflödet. Den empiriska analysen grundar sig på ett dataurval av 47 länder i subsahariska Afrika och den bilaterala handeln mellan dem under tidsperioden 1990-2012. En distinktion görs mellan primära och sekundära grannländer och olika konfliktmått prövas för att undersöka om det finns variationer i effekten mellan dessa. Utöver grundläggande regressioner så prövas både en fixed effects-modell och en modell med tidslaggande variabler för att undersöka robustheten.

Utöver de negativa ekonomiska konsekvenserna i konfliktländerna själva så visar de inledande resultaten på tydliga negativa samband mellan handelsflödet och förekomsten av väpnade konflikter i angränsande länder. Även konflikter i näraliggande länder som inte är direkt angränsande påverkar handelsflödet negativt. Enligt modellens analys med avstånd mätt i fem intervaller så är denna effekt gradvis avtagande ju längre bort konfliktlandet befinner sig.

I de därefter följande kontrollerna av modellens robusthet så presterar den däremot sämre, vilket gör resultaten mer tvetydiga. Efter att fixed effects-specifikationen fångat upp all landparsspecifik heterogenitet så försvinner så gott som all signifikans. Det tyder på att denna uppmätta konfliktpåverkan, i den mån specifikationen är lämpligt formulerad, främst beror på förhållanden i de specifika länderna som inte är direkt generaliserbara. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Strandberg, Aron LU
supervisor
organization
course
NEKH01 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Gravitationsmodellen, handelsflöden, subsahariska Afrika, väpnad konflikt
language
Swedish
id
5045612
date added to LUP
2015-02-19 14:06:48
date last changed
2015-02-19 14:06:48
@misc{5045612,
 abstract   = {Den här uppsatsen undersöker konflikters indirekta påverkan på den bilaterala handeln mellan länder där den ena eller båda sidor befinner sig i närheten av länder med pågående väpnad konflikt.

Analysen utgår ifrån gravitationsmodellen för handel, som förklarar bilaterala handelsflöden som en funktion av länders storlek, avstånd, och ett antal kontrollfaktorer. Till denna modell har sedan ett antal konfliktvariabler som skapats utifrån UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset inkorporerats för att undersöka om dessa har en signifikant påverkan på handelsflödet. Den empiriska analysen grundar sig på ett dataurval av 47 länder i subsahariska Afrika och den bilaterala handeln mellan dem under tidsperioden 1990-2012. En distinktion görs mellan primära och sekundära grannländer och olika konfliktmått prövas för att undersöka om det finns variationer i effekten mellan dessa. Utöver grundläggande regressioner så prövas både en fixed effects-modell och en modell med tidslaggande variabler för att undersöka robustheten.

Utöver de negativa ekonomiska konsekvenserna i konfliktländerna själva så visar de inledande resultaten på tydliga negativa samband mellan handelsflödet och förekomsten av väpnade konflikter i angränsande länder. Även konflikter i näraliggande länder som inte är direkt angränsande påverkar handelsflödet negativt. Enligt modellens analys med avstånd mätt i fem intervaller så är denna effekt gradvis avtagande ju längre bort konfliktlandet befinner sig.

I de därefter följande kontrollerna av modellens robusthet så presterar den däremot sämre, vilket gör resultaten mer tvetydiga. Efter att fixed effects-specifikationen fångat upp all landparsspecifik heterogenitet så försvinner så gott som all signifikans. Det tyder på att denna uppmätta konfliktpåverkan, i den mån specifikationen är lämpligt formulerad, främst beror på förhållanden i de specifika länderna som inte är direkt generaliserbara.},
 author    = {Strandberg, Aron},
 keyword   = {Gravitationsmodellen,handelsflöden,subsahariska Afrika,väpnad konflikt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Handel bortom slagfältet - En studie av hur konflikter påverkar handeln i tredjeland},
 year     = {2015},
}