Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Den tilltalades rätt till tystnad

Hourani, Mohammed LU (2015) JURM01 20151
Department of Law
Abstract (Swedish)
Syftet med examensarbetet är att utreda relationen mellan den svenska rättstillämpningen och den Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna avseende rätten till tystnad för den tilltalade under en rättegång. Den tilltalades rätt till tystnad garanteras inte i den svenska lagstiftningen, tvärtom framkommer det i 35:4 RB att tystnad från en tilltalads sida kan vägas in i bevisvärderingen. I den Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna artikel 6 stadgas det dock att en tilltalad har rätt till en rättvis rättegång utifrån den så kallade oskyldighetspresumtionen.

I begreppet ”rättvis rättegång” har den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna slagit fast genom dess domar, (vissa domar har redovisats i... (More)
Syftet med examensarbetet är att utreda relationen mellan den svenska rättstillämpningen och den Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna avseende rätten till tystnad för den tilltalade under en rättegång. Den tilltalades rätt till tystnad garanteras inte i den svenska lagstiftningen, tvärtom framkommer det i 35:4 RB att tystnad från en tilltalads sida kan vägas in i bevisvärderingen. I den Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna artikel 6 stadgas det dock att en tilltalad har rätt till en rättvis rättegång utifrån den så kallade oskyldighetspresumtionen.

I begreppet ”rättvis rättegång” har den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna slagit fast genom dess domar, (vissa domar har redovisats i denna framställning) att den tilltalads tystnad under en rättegång inte alltid bör vara till nackdel för den tilltalade. Frågan som uppstår är således om den svenska rättstillämpningen anpassat sig efter den Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna sedan dess inkorporering som svensk rätt år 1995.

För att slå fast om i vart fall en viss förändring av rättsläget i Sverige uppstått sedan Europakonventionens implementering har jag jämfört de svenska rättsfallen innan 1995 med de rättsfall som uppstod efter 1995.

I min studie framkommer det att den svenska rättstillämpningen (utifrån den svenska rättspraxisen som behandlats) har ändrats sedan Europakonventionens implementering år 1995. Trots förändringarna som uppstått sedan Europakonventionens implementering som svensk rätt år 1995, så kan det konstateras att en tilltalads rätt inte är absolut enligt rättspraxis från Europadomstolen. Den tilltalades tystnad kan till och med tillmätas betydelse i bevisvärderingen under vissa situationer såsom till exempel rättsfallet Murray mot Storbritannien visar. (Less)
Abstract
The purpose of this degree thesis is to investigate the relationship between the Swedish judicial practice and the European Convention on Human Rights regarding the right to silence of an accused at trial. The accused's right to silence is not guaranteed in the Swedish legislation; on the contrary, it appears in 35: 4 RB that the silence of an accused can be of disadvantage when the courts evaluate the evidence. However, the European Convention of Human Rights Article 6 stipulates, that an accused has the right to a fair trial based on the so-called presumption of innocence. The meaning of "fair trial", as the European Court of Human Rights ruled by its judgments, (some judgments have been presented in the petitions below) that an... (More)
The purpose of this degree thesis is to investigate the relationship between the Swedish judicial practice and the European Convention on Human Rights regarding the right to silence of an accused at trial. The accused's right to silence is not guaranteed in the Swedish legislation; on the contrary, it appears in 35: 4 RB that the silence of an accused can be of disadvantage when the courts evaluate the evidence. However, the European Convention of Human Rights Article 6 stipulates, that an accused has the right to a fair trial based on the so-called presumption of innocence. The meaning of "fair trial", as the European Court of Human Rights ruled by its judgments, (some judgments have been presented in the petitions below) that an accused’s silence at trial should not always be to the disadvantage of the accused. The question that arises is therefore whether the Swedish judicial practice has adapted to the European Convention on Human Rights since its incorporation as Swedish law in the year of 1995.

In order to conclude if a certain change in the legal situation in Sweden has arisen since the European Convention implementation, I have compared the Swedish legal cases before 1995 and the court cases that arose after 1995.

In my study, it appears that the Swedish judicial practice (based on Swedish judgments’ in my study) have changed since the European Conventions incorporation in 1995. Despite the changes that has arisen since the European Convention incorporation as Swedish law in 1995, it can be stated that an accused right to silence is not always absolute according to the cases from the European court of human right. An accused's silence may even be of disadvantage on certain situations such as court case Murray vs UK shows. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hourani, Mohammed LU
supervisor
organization
alternative title
The accused's right to silence
course
JURM01 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt, Komparativ rätt
language
Swedish
id
5045643
date added to LUP
2015-02-09 14:05:47
date last changed
2015-02-09 14:05:47
@misc{5045643,
 abstract   = {The purpose of this degree thesis is to investigate the relationship between the Swedish judicial practice and the European Convention on Human Rights regarding the right to silence of an accused at trial. The accused's right to silence is not guaranteed in the Swedish legislation; on the contrary, it appears in 35: 4 RB that the silence of an accused can be of disadvantage when the courts evaluate the evidence. However, the European Convention of Human Rights Article 6 stipulates, that an accused has the right to a fair trial based on the so-called presumption of innocence. The meaning of "fair trial", as the European Court of Human Rights ruled by its judgments, (some judgments have been presented in the petitions below) that an accused’s silence at trial should not always be to the disadvantage of the accused. The question that arises is therefore whether the Swedish judicial practice has adapted to the European Convention on Human Rights since its incorporation as Swedish law in the year of 1995.

In order to conclude if a certain change in the legal situation in Sweden has arisen since the European Convention implementation, I have compared the Swedish legal cases before 1995 and the court cases that arose after 1995.

In my study, it appears that the Swedish judicial practice (based on Swedish judgments’ in my study) have changed since the European Conventions incorporation in 1995. Despite the changes that has arisen since the European Convention incorporation as Swedish law in 1995, it can be stated that an accused right to silence is not always absolute according to the cases from the European court of human right. An accused's silence may even be of disadvantage on certain situations such as court case Murray vs UK shows.},
 author    = {Hourani, Mohammed},
 keyword   = {Straffrätt,Komparativ rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den tilltalades rätt till tystnad},
 year     = {2015},
}