Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Vissa saker läker inte ... de finns där". En fenomenologisk studie om vad som kan vara av hjälp vid överlevnad av våldtäkt.

Piragic, Amra LU (2015) PSPT02 20142
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna fenomenologiska studie var att bredda förståelsen för vad våldtäktsutsatta upplever hjälpsamt vid överlevnad av våldtäkten. Två kvinnor som har blivit utsatta för genocidvåldtäkt och en kvinna som har blivit utsatt för barnvåldtäkt intervjuades genom öppna intervjuer. De transkriberade intervjuerna analyserades ur Giorgis fenomenologiskt-psykologiska perspektiv. Elva gemensamma teman om det som upplevdes hjälpsamt för överlevnad framkom i analysen. Dessa var andlighet, betydelsefulla personer, god självbild, synen på våldtäkten, att inte vara ensam om att ha blivit utsatt, positiv livssyn, ”kämparanda”, acceptans, att vara bra på något, att bemästra en situation med våldtäktsmannen samt att tro på människans godhet.... (More)
Syftet med denna fenomenologiska studie var att bredda förståelsen för vad våldtäktsutsatta upplever hjälpsamt vid överlevnad av våldtäkten. Två kvinnor som har blivit utsatta för genocidvåldtäkt och en kvinna som har blivit utsatt för barnvåldtäkt intervjuades genom öppna intervjuer. De transkriberade intervjuerna analyserades ur Giorgis fenomenologiskt-psykologiska perspektiv. Elva gemensamma teman om det som upplevdes hjälpsamt för överlevnad framkom i analysen. Dessa var andlighet, betydelsefulla personer, god självbild, synen på våldtäkten, att inte vara ensam om att ha blivit utsatt, positiv livssyn, ”kämparanda”, acceptans, att vara bra på något, att bemästra en situation med våldtäktsmannen samt att tro på människans godhet. Somliga av dessa hade underteman. Även sex teman som förekom hos enskilda deltagare identifierades. I dessa inkluderades att arbeta med sig själv, att återfå sin sexualitet, fokus på nuet, aktiviteter, medicin och destruktivt beteende. De framtagna temana diskuterades i relation till resultat från tidigare forskning. Deltagarnas berättelser kan bidra med ökad förståelse hos yrkesgrupper som arbetar med att hjälpa våldtagna kvinnor. Andra våldtäktsöverlevare kan även ha nytta av att läsa om vad som har upplevts hjälpsamt för överlevnad av våldtäkt. (Less)
Abstract
The aim of this phenomenological study was to broaden the understanding about what people who have been subjected to rape experience as helpful for survival of the rape. Two women who have been subjected to genocidal rape and one woman who has been subjected to childhood rape were interviewed with an open interview approach. The transcribed interviews were analyzed using Giorgi’s phenomenological-psychological perspective. Eleven common themes about what was experienced as helpful for survival emerged in the analysis. These were spirituality, significant others, a positive self-image, the way they look at the rape, not being the only one who has been subjected to this, a positive view on life, “fighting spirit”, acceptance, being good at... (More)
The aim of this phenomenological study was to broaden the understanding about what people who have been subjected to rape experience as helpful for survival of the rape. Two women who have been subjected to genocidal rape and one woman who has been subjected to childhood rape were interviewed with an open interview approach. The transcribed interviews were analyzed using Giorgi’s phenomenological-psychological perspective. Eleven common themes about what was experienced as helpful for survival emerged in the analysis. These were spirituality, significant others, a positive self-image, the way they look at the rape, not being the only one who has been subjected to this, a positive view on life, “fighting spirit”, acceptance, being good at something, mastering a situation with the rapist and believing in the goodness of humanity. Some of these themes have sub-themes. Six themes particular to individuals were also identified. These consist of working with the self, regaining one’s sexuality, focus on the present, activities, medicine and self-destructive behavior. The emerged themes were discussed in relations to previous research. The participant’s stories can contribute to an increased understanding among professionals working with helping raped women. Other survivors of rape can also benefit from reading about what the participants have experienced as helpful for survival of rape. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Piragic, Amra LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20142
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
survival, childhood rape, phenomenological approach, genocidal rape, fenomenologisk ansats, helpful, hjälpsamt, överlevnad, genocidvåldtäkt, barnvåldtäkt
language
Swedish
id
5045718
date added to LUP
2015-02-11 08:29:00
date last changed
2015-02-11 08:29:00
@misc{5045718,
 abstract   = {The aim of this phenomenological study was to broaden the understanding about what people who have been subjected to rape experience as helpful for survival of the rape. Two women who have been subjected to genocidal rape and one woman who has been subjected to childhood rape were interviewed with an open interview approach. The transcribed interviews were analyzed using Giorgi’s phenomenological-psychological perspective. Eleven common themes about what was experienced as helpful for survival emerged in the analysis. These were spirituality, significant others, a positive self-image, the way they look at the rape, not being the only one who has been subjected to this, a positive view on life, “fighting spirit”, acceptance, being good at something, mastering a situation with the rapist and believing in the goodness of humanity. Some of these themes have sub-themes. Six themes particular to individuals were also identified. These consist of working with the self, regaining one’s sexuality, focus on the present, activities, medicine and self-destructive behavior. The emerged themes were discussed in relations to previous research. The participant’s stories can contribute to an increased understanding among professionals working with helping raped women. Other survivors of rape can also benefit from reading about what the participants have experienced as helpful for survival of rape.},
 author    = {Piragic, Amra},
 keyword   = {survival,childhood rape,phenomenological approach,genocidal rape,fenomenologisk ansats,helpful,hjälpsamt,överlevnad,genocidvåldtäkt,barnvåldtäkt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Vissa saker läker inte ... de finns där". En fenomenologisk studie om vad som kan vara av hjälp vid överlevnad av våldtäkt.},
 year     = {2015},
}