Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Man jobbar olika men mot samma mål" - En kvalitativ intervjustudie om män som arbetar inom hemtjänsten

Larsson, Ola LU (2015) SOCK04 20142
Sociology
Abstract (Swedish)
Den här uppsatsen handlar om män som arbetar i hemtjänsten. Utgångspunkten är den svenska arbetsmarknaden som är starkt könsuppdelad i kvinnliga och manliga yrken, där hemtjänsten tillhör vård och omsorgssektorn som består av 15% män och 85% kvinnor. Syftet med uppsatsen är att undersöka kvinnodominerade arbetsplatser utifrån mäns berättelser av att arbeta där, och frågeställningarna handlar om hur manlig hemtjänstpersonal förhåller sig till kollegor och vårdtagare, och hur genus och genusrelationer tar sig uttryck i deras berättelser. Med kvalitativa semistrukturerade djupintervjuer som metod har det resulterat i ett material bestående av fem intervjuer gjorda med män som arbetar inom hemtjänsten i Malmö. Materialet är kategoriserat i... (More)
Den här uppsatsen handlar om män som arbetar i hemtjänsten. Utgångspunkten är den svenska arbetsmarknaden som är starkt könsuppdelad i kvinnliga och manliga yrken, där hemtjänsten tillhör vård och omsorgssektorn som består av 15% män och 85% kvinnor. Syftet med uppsatsen är att undersöka kvinnodominerade arbetsplatser utifrån mäns berättelser av att arbeta där, och frågeställningarna handlar om hur manlig hemtjänstpersonal förhåller sig till kollegor och vårdtagare, och hur genus och genusrelationer tar sig uttryck i deras berättelser. Med kvalitativa semistrukturerade djupintervjuer som metod har det resulterat i ett material bestående av fem intervjuer gjorda med män som arbetar inom hemtjänsten i Malmö. Materialet är kategoriserat i följande teman: ”Om jobbet”, ”Hur jobbet görs” och ”Relationer till andra”. Dessa teman har sedan analyserats med hjälp av R.W. Connells teori kring ”Maskuliniteter” och Pierre Bourdieus ”Den manliga dominansen”. Resultatet visar en grupp män som trivs bra med sitt jobb och förhåller sig till sitt arbete på en kvinnodominerad arbetsplats på ett odramatiskt sätt. Beskrivningarna av hemtjänsten visar också att det är ett arbete där genusroller och genusrelationer spelar stor roll för arbetets utförande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Ola LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
maskuliniteter, Bourdieu, hemtjänst, Connell, genusrelationer
language
Swedish
id
5046174
date added to LUP
2015-02-12 14:15:36
date last changed
2015-02-12 14:15:36
@misc{5046174,
 abstract   = {Den här uppsatsen handlar om män som arbetar i hemtjänsten. Utgångspunkten är den svenska arbetsmarknaden som är starkt könsuppdelad i kvinnliga och manliga yrken, där hemtjänsten tillhör vård och omsorgssektorn som består av 15% män och 85% kvinnor. Syftet med uppsatsen är att undersöka kvinnodominerade arbetsplatser utifrån mäns berättelser av att arbeta där, och frågeställningarna handlar om hur manlig hemtjänstpersonal förhåller sig till kollegor och vårdtagare, och hur genus och genusrelationer tar sig uttryck i deras berättelser. Med kvalitativa semistrukturerade djupintervjuer som metod har det resulterat i ett material bestående av fem intervjuer gjorda med män som arbetar inom hemtjänsten i Malmö. Materialet är kategoriserat i följande teman: ”Om jobbet”, ”Hur jobbet görs” och ”Relationer till andra”. Dessa teman har sedan analyserats med hjälp av R.W. Connells teori kring ”Maskuliniteter” och Pierre Bourdieus ”Den manliga dominansen”. Resultatet visar en grupp män som trivs bra med sitt jobb och förhåller sig till sitt arbete på en kvinnodominerad arbetsplats på ett odramatiskt sätt. Beskrivningarna av hemtjänsten visar också att det är ett arbete där genusroller och genusrelationer spelar stor roll för arbetets utförande.},
 author    = {Larsson, Ola},
 keyword   = {maskuliniteter,Bourdieu,hemtjänst,Connell,genusrelationer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Man jobbar olika men mot samma mål" - En kvalitativ intervjustudie om män som arbetar inom hemtjänsten},
 year     = {2015},
}