Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ekonomiska styrmedel för ett avfallsförebyggande EU - en studie av de avfallsförebyggande programmen för Sverige samt för ytterligare sju medlemsländer

Cervenka, Matilda LU (2015) FMI820 20142
Environmental and Energy Systems Studies
Abstract (Swedish)
Det avfallsförebyggande arbetet har givits allt större prioritet under de senaste åren. Från och med december 2013 ska alla EU:s medlemsländer ha upprättat ett avfallsförebyggande program enligt EU-direktiv 2008/98/EG. Syftet med examensarbetet är att, utifrån dessa program, studera om Sverige, Brysselregionen, England, Finland, Irland, Nederländerna, Tyskland samt Österrike implementerat eller föreslagit ekonomiska styrmedel som bidrar till att förebygga avfall.

Alla åtta länder är eniga om att avfallsmängderna måste minska och att sambandet mellan ekonomisk tillväxt och ökade avfallsmängder måste brytas. Hur detta ska ske är däremot inte lika tydligt. Av de ekonomiska styrmedel som länderna presenterar i de avfallsförebyggande... (More)
Det avfallsförebyggande arbetet har givits allt större prioritet under de senaste åren. Från och med december 2013 ska alla EU:s medlemsländer ha upprättat ett avfallsförebyggande program enligt EU-direktiv 2008/98/EG. Syftet med examensarbetet är att, utifrån dessa program, studera om Sverige, Brysselregionen, England, Finland, Irland, Nederländerna, Tyskland samt Österrike implementerat eller föreslagit ekonomiska styrmedel som bidrar till att förebygga avfall.

Alla åtta länder är eniga om att avfallsmängderna måste minska och att sambandet mellan ekonomisk tillväxt och ökade avfallsmängder måste brytas. Hur detta ska ske är däremot inte lika tydligt. Av de ekonomiska styrmedel som länderna presenterar i de avfallsförebyggande programmen bidrar vissa till att minska avfallsmängderna medan andra främst gynnar en ökad återvinning. Det är vanligare att länderna vidtar åtgärder i form av ekonomiskt stöd till företag än att de främjar miljöanpassade inköp. Detta beror bland annat på den starka tilltron till att den fria marknaden ska styra omställningen till ett resurseffektivt samhälle.

Att påverka människors konsumtionsvanor, som att ge stöd till miljöanpassade inköp, kan verka motsägelsefullt. Införandet av en avgift för plastpåsar har till exempel bidragit till att användningen av plastpåsar minskat, trots detta vill de flesta länder inte vidta allt för inskränkande åtgärder som riskerar att strida mot EU-rätten. Samtliga länder i undersökningen är eniga om att den största utmaningen för att uppnå en hållbar avfallshantering ligger i att förändra dagens konsumtionsmönster. Troligen är inte ekonomiska styrmedel i sig lösningen på detta utan det krävs en kombination av styrmedel för att förändra attityder och beteenden.

Flera av länderna konstaterar att en relativ frikoppling skett de senaste åren mellan ökade avfallsmängder och avfallets miljöpåverkan men att denna frikoppling kan förklaras med en lågkonjunktur i ekonomin. Alla länder i undersökningen är dock eniga om att det är svårt att bryta sambandet mellan ökad tillväxt och avfallets miljöpåverkan. Något som står klart är att minskade avfallsmängder inte kan uppnås utan en tydligare integrering med dagens ekonomiska system. För att uppnå en så omfattande, men förmodligen nödvändig förändring, krävs det engagemang från alla sektorer och länder, både inom EU men även på global nivå. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Är ekonomiska styrmedel lösningen till ett avfallsfritt EU?

Avfallsmängderna i EU måste minska. Idag är ökade avfallsmängder, och även avfallets miljöpåverkan, tätt sammankopplat med en ökad tillväxt. Betyder det att även tillväxten måste avta för att uppnå en hållbar avfallshantering eller går det att bryta denna ohållbara trend?

I och med det nya avfallsdirektivet som antogs 2008 började förebyggandet av avfall prioriteras i större utsträckning än tidigare. Ett krav enligt det nya direktivet var att alla medlemsländer skulle ha upprättat ett avfallsförebyggande program i slutet av 2013. De ekonomiska styrmedel som presenterats i dessa program har identifierats för åtta länder. De åtta studerade länderna utgörs av Belgien, England,... (More)
Är ekonomiska styrmedel lösningen till ett avfallsfritt EU?

Avfallsmängderna i EU måste minska. Idag är ökade avfallsmängder, och även avfallets miljöpåverkan, tätt sammankopplat med en ökad tillväxt. Betyder det att även tillväxten måste avta för att uppnå en hållbar avfallshantering eller går det att bryta denna ohållbara trend?

I och med det nya avfallsdirektivet som antogs 2008 började förebyggandet av avfall prioriteras i större utsträckning än tidigare. Ett krav enligt det nya direktivet var att alla medlemsländer skulle ha upprättat ett avfallsförebyggande program i slutet av 2013. De ekonomiska styrmedel som presenterats i dessa program har identifierats för åtta länder. De åtta studerade länderna utgörs av Belgien, England, Irland, Finland, Nederländerna, Sverige, Tyskland och Österrike. Ekonomiska styrmedel är en viktig del i det avfallsförebyggande arbetet liksom samarbete mellan länder.

Att avfallsmängderna måste minska framkommer i samtliga program. Länderna är även eniga om att sambandet mellan ekonomisk tillväxt och avfallets miljöpåverkan måste brytas. Hur detta ska ske är däremot inte lika tydligt. Av de ekonomiska styrmedel som länderna presenterar i de avfallsförebyggande programmen bidrar vissa till att minska avfallsmängderna medan andra främst gynnar en ökad återvinning. Troligen är inte ekonomiska styrmedel i sig lösningen på detta komplexa problem utan det krävs en kombination av styrmedel för att uppnå ändrade attityder och beteenden.

Flera av länderna konstaterar att kopplingen mellan ökade avfallsmängder och avfallets miljöpåverkan till viss del har brutits. Dessvärre förklaras detta förmodligen med en lågkonjunktur i ekonomin och inte av att ett mer hållbart samhälle uppnåtts. Det står klart att avfall inte kan ses som en separat sektor utan måste integreras tydligare i ekonomin. Att förebygga avfall kan innebära att produktioner blir mer resurseffektiva och att avfallsmängderna därmed minskar. Men för att uppnå större förändringar krävs ändrade konsumtionsmönster, attitydförändringar och en tydligare integrering av naturresurser i dagens ekonomiska system.

Själva grunden för västvärldens välfärd utgörs av en ständigt ökad tillväxt. En tillväxt som i sin tur bygger på en högintensiv konsumtion. Alla konsumerade varor som inhandlats till fyndpriser ersätts sedan snabbt med nya fynd och avfallsmängderna växer. För att uppnå en omfattande, men nödvändig förändring av denna ohållbara trend, krävs engagemang från alla sektorer och länder, både inom EU men även på global nivå. För att komma vidare i det avfallsförebyggande arbetet är det en god start att ta del av andra länders goda exempel, erfarenheter och kunskaper. En gemensam strategi för ett resurseffektivt samhälle är ytterligare en viktig aspekt i detta arbete. Dessutom får inte det engagemang och den vilja, som faktiskt finns för att åstadkomma dessa förändringar idag, gå till spillo. Låt inte kortsiktiga ekonomiska intressen äventyra framtidens välfärd. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Cervenka, Matilda LU
supervisor
organization
course
FMI820 20142
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Avfallsförebyggande program, EU-direktiv 2008/98/EG, Annex IV, Ekonomiska styrmedel, Frikoppling
report number
ISRN LUTFD2/TFEM--15/5096--SE + (1-89)
ISSN
1102-3651
language
Swedish
id
5046214
date added to LUP
2015-02-18 11:22:51
date last changed
2015-02-18 11:22:51
@misc{5046214,
 abstract   = {Det avfallsförebyggande arbetet har givits allt större prioritet under de senaste åren. Från och med december 2013 ska alla EU:s medlemsländer ha upprättat ett avfallsförebyggande program enligt EU-direktiv 2008/98/EG. Syftet med examensarbetet är att, utifrån dessa program, studera om Sverige, Brysselregionen, England, Finland, Irland, Nederländerna, Tyskland samt Österrike implementerat eller föreslagit ekonomiska styrmedel som bidrar till att förebygga avfall. 

Alla åtta länder är eniga om att avfallsmängderna måste minska och att sambandet mellan ekonomisk tillväxt och ökade avfallsmängder måste brytas. Hur detta ska ske är däremot inte lika tydligt. Av de ekonomiska styrmedel som länderna presenterar i de avfallsförebyggande programmen bidrar vissa till att minska avfallsmängderna medan andra främst gynnar en ökad återvinning. Det är vanligare att länderna vidtar åtgärder i form av ekonomiskt stöd till företag än att de främjar miljöanpassade inköp. Detta beror bland annat på den starka tilltron till att den fria marknaden ska styra omställningen till ett resurseffektivt samhälle. 

Att påverka människors konsumtionsvanor, som att ge stöd till miljöanpassade inköp, kan verka motsägelsefullt. Införandet av en avgift för plastpåsar har till exempel bidragit till att användningen av plastpåsar minskat, trots detta vill de flesta länder inte vidta allt för inskränkande åtgärder som riskerar att strida mot EU-rätten. Samtliga länder i undersökningen är eniga om att den största utmaningen för att uppnå en hållbar avfallshantering ligger i att förändra dagens konsumtionsmönster. Troligen är inte ekonomiska styrmedel i sig lösningen på detta utan det krävs en kombination av styrmedel för att förändra attityder och beteenden.

Flera av länderna konstaterar att en relativ frikoppling skett de senaste åren mellan ökade avfallsmängder och avfallets miljöpåverkan men att denna frikoppling kan förklaras med en lågkonjunktur i ekonomin. Alla länder i undersökningen är dock eniga om att det är svårt att bryta sambandet mellan ökad tillväxt och avfallets miljöpåverkan. Något som står klart är att minskade avfallsmängder inte kan uppnås utan en tydligare integrering med dagens ekonomiska system. För att uppnå en så omfattande, men förmodligen nödvändig förändring, krävs det engagemang från alla sektorer och länder, både inom EU men även på global nivå.},
 author    = {Cervenka, Matilda},
 issn     = {1102-3651},
 keyword   = {Avfallsförebyggande program,EU-direktiv 2008/98/EG,Annex IV,Ekonomiska styrmedel,Frikoppling},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ekonomiska styrmedel för ett avfallsförebyggande EU - en studie av de avfallsförebyggande programmen för Sverige samt för ytterligare sju medlemsländer},
 year     = {2015},
}