Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Mental träning bland svenska elitidrottare

Lindahl, Emil LU (2015) PSPT02 20142
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Svenska elitidrottares mentala träningsvanor undersöktes genom en webbaserad enkätundersökning som besvarades av 47 aktiva idrottare (28 män, 19 kvinnor, ålder 16-37, M=25) inom fotboll, friidrott, handboll, ishockey och tennis. Studien visade att svenska elitidrottare i genomsnitt ägnar 41 minuter i veckan åt olika mentala träningsformer, dock med stor individuell spridning. Mängden mental träning visade sig ha samband med idrottarens värdering av mentala faktorers betydelse, god förmåga till målsättning, planering och mentala förberedelser inom respektive idrott. Dessa variabler förklarade tillsammans 30 % av variansen i tid ägnad åt mental träning. Samband kunde också konstateras mellan idrottspsykologisk förmåga och bland annat god... (More)
Svenska elitidrottares mentala träningsvanor undersöktes genom en webbaserad enkätundersökning som besvarades av 47 aktiva idrottare (28 män, 19 kvinnor, ålder 16-37, M=25) inom fotboll, friidrott, handboll, ishockey och tennis. Studien visade att svenska elitidrottare i genomsnitt ägnar 41 minuter i veckan åt olika mentala träningsformer, dock med stor individuell spridning. Mängden mental träning visade sig ha samband med idrottarens värdering av mentala faktorers betydelse, god förmåga till målsättning, planering och mentala förberedelser inom respektive idrott. Dessa variabler förklarade tillsammans 30 % av variansen i tid ägnad åt mental träning. Samband kunde också konstateras mellan idrottspsykologisk förmåga och bland annat god målsättningsförmåga, planering för hur dessa skall uppnås samt medvetenhet om egna mentala styrkor och svagheter. Resultaten visade även tendenser till skillnader i mental träning avseende idrotter, åldersgrupper och utbildningsnivå, utan att vara statistiskt säkerställda. Studiens resultat ger en aktuell bild av hur den mentala träningen ser ut bland svenska elitidrottare och vilka faktorer som kan påverka. Vidare forskning behövs för att få en tydligare bild av detta på nationell nivå outforskade område, för att kunna stimulera till såväl förbättrade prestationer som ökat välmående inom elitidrotten. (Less)
Abstract
This paper aimed to study to what extent Swedish elite athletes engage themselves in psychological skills training (PST). The study was conducted through a web-based survey with 47 respondents (28 men, 19 women, age 16-37, M=25) from five sports; handball, ice hockey, soccer, tennis and track and field. The results showed that the athletes spend on average 41 minutes a week on different types of mental training, with quite some variance within the sample. Time spent on this training was associated with goal setting abilities and how athletes assessed the impact of mental factors in their respective sport. These variables accounted for 30 % of total variance in time spent on mental training. The results also found correlations between... (More)
This paper aimed to study to what extent Swedish elite athletes engage themselves in psychological skills training (PST). The study was conducted through a web-based survey with 47 respondents (28 men, 19 women, age 16-37, M=25) from five sports; handball, ice hockey, soccer, tennis and track and field. The results showed that the athletes spend on average 41 minutes a week on different types of mental training, with quite some variance within the sample. Time spent on this training was associated with goal setting abilities and how athletes assessed the impact of mental factors in their respective sport. These variables accounted for 30 % of total variance in time spent on mental training. The results also found correlations between psychological skills and a few other variables, most notably goal setting, planning for reaching these goals and being aware of your mental strengths and weaknesses. There were indications of disparities regarding time spent on mental training and type of sport, age and education level, without being statistically significant. The study provides a glimpse of the current state of mental training among elite athletes in Sweden. More research is however needed to get a more comprehensive view of this relatively unstudied area. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindahl, Emil LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20142
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Mental träning, mentala faktorer, elitidrott, PST, ACSI-28, mentala föreställningar, visualisering, självförtroende, stress, anspänning, Mental training, elite, athlete, sport, mental imagery, visualization, self-confidence, arousal
language
Swedish
id
5046240
date added to LUP
2015-02-11 08:33:29
date last changed
2015-02-11 08:33:29
@misc{5046240,
 abstract   = {This paper aimed to study to what extent Swedish elite athletes engage themselves in psychological skills training (PST). The study was conducted through a web-based survey with 47 respondents (28 men, 19 women, age 16-37, M=25) from five sports; handball, ice hockey, soccer, tennis and track and field. The results showed that the athletes spend on average 41 minutes a week on different types of mental training, with quite some variance within the sample. Time spent on this training was associated with goal setting abilities and how athletes assessed the impact of mental factors in their respective sport. These variables accounted for 30 % of total variance in time spent on mental training. The results also found correlations between psychological skills and a few other variables, most notably goal setting, planning for reaching these goals and being aware of your mental strengths and weaknesses. There were indications of disparities regarding time spent on mental training and type of sport, age and education level, without being statistically significant. The study provides a glimpse of the current state of mental training among elite athletes in Sweden. More research is however needed to get a more comprehensive view of this relatively unstudied area.},
 author    = {Lindahl, Emil},
 keyword   = {Mental träning,mentala faktorer,elitidrott,PST,ACSI-28,mentala föreställningar,visualisering,självförtroende,stress,anspänning,Mental training,elite,athlete,sport,mental imagery,visualization,self-confidence,arousal},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mental träning bland svenska elitidrottare},
 year     = {2015},
}