Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Konsekvensen av att vara ansvarsfull - en finansiell studie

Westermark, Marcus LU and Hallén, Rasmus LU (2015) NEKH01 20142
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Socially Responsible Investing (SRI) är en investeringsstrategi som ställer krav på att finansiella tillgångar ska följa etiska riktlinjer och förvaltas på ett socialt ansvarsfullt sätt. Detta begrepp har många tolkningar och ingen enhällig definition finns att tillgå. För att underlätta utvärderingen av en SRI strategi används Environmental, Social and Governance (ESG) som ett finansiellt mätinstrument. Ratinginstitut betygsätter således företags sociala ansvarsfullhet med hjälp av ESG. I uppsatsen används ratinginstitutet ASSET4 för att utvärdera företagen.

Det är klarlagt att SRI har en inverkan på företags finansiella prestation, men huruvida denna effekt är positiv, negativ eller neutral är något som diskuteras. Dessa olika... (More)
Socially Responsible Investing (SRI) är en investeringsstrategi som ställer krav på att finansiella tillgångar ska följa etiska riktlinjer och förvaltas på ett socialt ansvarsfullt sätt. Detta begrepp har många tolkningar och ingen enhällig definition finns att tillgå. För att underlätta utvärderingen av en SRI strategi används Environmental, Social and Governance (ESG) som ett finansiellt mätinstrument. Ratinginstitut betygsätter således företags sociala ansvarsfullhet med hjälp av ESG. I uppsatsen används ratinginstitutet ASSET4 för att utvärdera företagen.

Det är klarlagt att SRI har en inverkan på företags finansiella prestation, men huruvida denna effekt är positiv, negativ eller neutral är något som diskuteras. Dessa olika uppfattningar gör det svårare för företag att implementera socialt ansvarsfulla investeringsstrategier, och komplicerar även användningen av ESG som ett finansiellt mätinstrument. Istället för att undersöka hur ett högt ESG direkt återspeglas i avkastningen, bör krav på transparens, hållbarhet och ledning skapa en viss säkerhet för investerare och således borde det snarare återspeglas i tillgångens risk. I de fall där ett högt ESG innebär en lägre volatilitet kan socialt ansvarsfulla tillgångar användas för att konstruera en portfölj med en lägre riskprofil.

I studien har vi valt att först studera sambandet mellan ESG och tillgångars risk. Därefter kommer vi att dra slutsatser om den riskjusterade avkastningen för vår hypotetiska portfölj. Sharpekvoten mäter den riskjusterade avkastningen och portföljen har utvärderats genom att jämföra dess Sharpekvot med en marknadsportföljs.

Slutsatsen är att den hypotetiska portföljens Sharpekvot är aningen lägre än marknadens, men denna skillnad bedöms som ej signifikant. Följaktligen är den riskjusterade avkastningen densamma för marknadsportföljen som för portföljen med ansvarsfulla tillgångar. Detta stödjer teorin att ESG har en neutral påverkan på avkastningen. Huvudsakligen är det den låga volatiliteten hos de ansvarsfulla tillgångar som höjer portföljens Sharpekvot. Sammanfattningsvis innebär detta att riskaverta investerare bör konsultera tillgångars ESG för att konstruera en portfölj med en lägre riskprofil. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Westermark, Marcus LU and Hallén, Rasmus LU
supervisor
organization
alternative title
The consequence of being responsible - a financial study
course
NEKH01 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
SRI, socially responsible investment, ESG, environmental, social & governance, Portföljval, socialt ansvarsfulla tillgångar
language
Swedish
id
5046301
date added to LUP
2015-02-19 14:07:13
date last changed
2015-02-19 14:07:13
@misc{5046301,
 abstract   = {Socially Responsible Investing (SRI) är en investeringsstrategi som ställer krav på att finansiella tillgångar ska följa etiska riktlinjer och förvaltas på ett socialt ansvarsfullt sätt. Detta begrepp har många tolkningar och ingen enhällig definition finns att tillgå. För att underlätta utvärderingen av en SRI strategi används Environmental, Social and Governance (ESG) som ett finansiellt mätinstrument. Ratinginstitut betygsätter således företags sociala ansvarsfullhet med hjälp av ESG. I uppsatsen används ratinginstitutet ASSET4 för att utvärdera företagen.

Det är klarlagt att SRI har en inverkan på företags finansiella prestation, men huruvida denna effekt är positiv, negativ eller neutral är något som diskuteras. Dessa olika uppfattningar gör det svårare för företag att implementera socialt ansvarsfulla investeringsstrategier, och komplicerar även användningen av ESG som ett finansiellt mätinstrument. Istället för att undersöka hur ett högt ESG direkt återspeglas i avkastningen, bör krav på transparens, hållbarhet och ledning skapa en viss säkerhet för investerare och således borde det snarare återspeglas i tillgångens risk. I de fall där ett högt ESG innebär en lägre volatilitet kan socialt ansvarsfulla tillgångar användas för att konstruera en portfölj med en lägre riskprofil.

I studien har vi valt att först studera sambandet mellan ESG och tillgångars risk. Därefter kommer vi att dra slutsatser om den riskjusterade avkastningen för vår hypotetiska portfölj. Sharpekvoten mäter den riskjusterade avkastningen och portföljen har utvärderats genom att jämföra dess Sharpekvot med en marknadsportföljs.

Slutsatsen är att den hypotetiska portföljens Sharpekvot är aningen lägre än marknadens, men denna skillnad bedöms som ej signifikant. Följaktligen är den riskjusterade avkastningen densamma för marknadsportföljen som för portföljen med ansvarsfulla tillgångar. Detta stödjer teorin att ESG har en neutral påverkan på avkastningen. Huvudsakligen är det den låga volatiliteten hos de ansvarsfulla tillgångar som höjer portföljens Sharpekvot. Sammanfattningsvis innebär detta att riskaverta investerare bör konsultera tillgångars ESG för att konstruera en portfölj med en lägre riskprofil.},
 author    = {Westermark, Marcus and Hallén, Rasmus},
 keyword   = {SRI,socially responsible investment,ESG,environmental,social & governance,Portföljval,socialt ansvarsfulla tillgångar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konsekvensen av att vara ansvarsfull - en finansiell studie},
 year     = {2015},
}