Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Implicita och explicita fördomar mot fattiga – Ett inkoherent förhållande

Albinsson, Johanna LU and Mansikka Högström, Eva LU (2015) PSYK11 20142
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Fattiga har länge varit, och är alltjämt, en inom psykologisk forskning förbisedd samhällsgrupp. Syftet med den aktuella studien var att bryta detta mönster och undersöka om det förekommer negativa implicita och explicita attityder – fördomar – mot fattiga. Vidare undersöktes om det finns personlighetsdrag och/eller socialpsykologiska variabler som kan predicera fördomsfullhet mot fattiga svenskar. Detta gjordes genom en inomgruppsdesign med upprepade mätningar av samma individer. Urvalet bestod av 99 studenter, varav 43 män, 55 kvinnor och en transperson, vid Lunds Universitet. Det instrument som användes för att kontrollera implicita fördomar var ett Single Category Implicit Association Test (SC-IAT). De explicita fördomarna mättes genom... (More)
Fattiga har länge varit, och är alltjämt, en inom psykologisk forskning förbisedd samhällsgrupp. Syftet med den aktuella studien var att bryta detta mönster och undersöka om det förekommer negativa implicita och explicita attityder – fördomar – mot fattiga. Vidare undersöktes om det finns personlighetsdrag och/eller socialpsykologiska variabler som kan predicera fördomsfullhet mot fattiga svenskar. Detta gjordes genom en inomgruppsdesign med upprepade mätningar av samma individer. Urvalet bestod av 99 studenter, varav 43 män, 55 kvinnor och en transperson, vid Lunds Universitet. Det instrument som användes för att kontrollera implicita fördomar var ett Single Category Implicit Association Test (SC-IAT). De explicita fördomarna mättes genom en enkätundersökning innehållandes 15 påståenden om fattiga svenskars kompetens, värme, status och konkurrens. Personlighetsdrag och socialpsykologiska variabler mättes i samma enkät genom kortversioner av Big Five Inventory, Right-Wing Authoritarianism Scale och Social Desirability Scale. Resultatet från studien visade att det finns implicita fördomar mot fattiga svenskar, men att dessa inte kan predicera uttrycket av explicita sådana. Big Five-faktorerna neuroticism och vänlighet korrelerade signifikant positivt respektive signifikant negativt med implicita fördomar. Detta är nya rön som banar väg för ny forskning om individuella skillnader som förklaringar till implicita fördomar. (Less)
Abstract
The poor have long been, and still are, a neglected group within psychological research. Therefore, the aim of the present study was to break this pattern and examine whether there is an existence of negative implicit and explicit attitudes – prejudice – against the poor. Further it was examined whether there are personality traits and/or social-psychological variables that can predict prejudice against poor Swedes. This was done by a within-subjects, or repeated measures, design. The sample consisted of 99 students; 43 men, 55 women and one transgender person, at Lund University. The instrument used to control for the implicit prejudice against the poor was a Single Category Implicit Association Test (SC-IAT). The explicit prejudice was... (More)
The poor have long been, and still are, a neglected group within psychological research. Therefore, the aim of the present study was to break this pattern and examine whether there is an existence of negative implicit and explicit attitudes – prejudice – against the poor. Further it was examined whether there are personality traits and/or social-psychological variables that can predict prejudice against poor Swedes. This was done by a within-subjects, or repeated measures, design. The sample consisted of 99 students; 43 men, 55 women and one transgender person, at Lund University. The instrument used to control for the implicit prejudice against the poor was a Single Category Implicit Association Test (SC-IAT). The explicit prejudice was measured by a questionnaire consisting of 15 questions regarding the competence, warmth, status and competition of poor Swedes. Personality traits and social-psychological variables were measured in the same survey by short versions of the Big Five Inventory, Right-Wing Authoritarianism Scale and the Social Desirability Scale. Results from the study showed that there are implicit prejudices against poor Swedes, but that they cannot predict the expression of explicit prejudices. The Big Five factors of personality neuroticism and agreeableness were significantly positively versus significantly negatively correlated with implicit prejudice. This is a novel finding that paves the way for new research on individual differences as explanations for implicit prejudice. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Albinsson, Johanna LU and Mansikka Högström, Eva LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Fattiga, attityder, stereotyper, implicita fördomar, explicita fördomar, inkoherens, SC-IAT, Right-Wing Authoritarianism, Big Five, social önskvärdhet
language
Swedish
id
5050465
date added to LUP
2015-02-18 08:54:28
date last changed
2015-02-18 08:54:28
@misc{5050465,
 abstract   = {The poor have long been, and still are, a neglected group within psychological research. Therefore, the aim of the present study was to break this pattern and examine whether there is an existence of negative implicit and explicit attitudes – prejudice – against the poor. Further it was examined whether there are personality traits and/or social-psychological variables that can predict prejudice against poor Swedes. This was done by a within-subjects, or repeated measures, design. The sample consisted of 99 students; 43 men, 55 women and one transgender person, at Lund University. The instrument used to control for the implicit prejudice against the poor was a Single Category Implicit Association Test (SC-IAT). The explicit prejudice was measured by a questionnaire consisting of 15 questions regarding the competence, warmth, status and competition of poor Swedes. Personality traits and social-psychological variables were measured in the same survey by short versions of the Big Five Inventory, Right-Wing Authoritarianism Scale and the Social Desirability Scale. Results from the study showed that there are implicit prejudices against poor Swedes, but that they cannot predict the expression of explicit prejudices. The Big Five factors of personality neuroticism and agreeableness were significantly positively versus significantly negatively correlated with implicit prejudice. This is a novel finding that paves the way for new research on individual differences as explanations for implicit prejudice.},
 author    = {Albinsson, Johanna and Mansikka Högström, Eva},
 keyword   = {Fattiga,attityder,stereotyper,implicita fördomar,explicita fördomar,inkoherens,SC-IAT,Right-Wing Authoritarianism,Big Five,social önskvärdhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Implicita och explicita fördomar mot fattiga – Ett inkoherent förhållande},
 year     = {2015},
}