Advanced

BREEAM-SE och DGNB. En jämförande studie av två miljöcertifieringssystem för byggnader.

Leire Heim, Maria (2015)
Programmes in Helesingborg
Abstract (Swedish)
I arbetet mot ett hållbart samhälle har det vuxit fram miljöcertifieringssystem för byggnader. Miljöcertifieringssystem värderar och bedömer en byggnader utifrån dess miljöprestanda och underlättar i projekteringsskedet att utforma en miljöanpassad byggnad. Ett miljöcertifieringssystem kan även användas på en färdig byggnad för att bestämma dess miljöprestanda. Inom byggbranschen finns det idag flera hundra bedömningsmetoder på marknaden för byggprodukter och byggnader och i denna studie har två certifieringssystem för byggnader jämförts och undersökts. De undersökta systemen är det tyska certifieringssystemet DGNB och BREEAM-SE, som är den svenskanpassade versionen av det brittiska certifieringssystemet BREEAM. Syftet med arbetet var att... (More)
I arbetet mot ett hållbart samhälle har det vuxit fram miljöcertifieringssystem för byggnader. Miljöcertifieringssystem värderar och bedömer en byggnader utifrån dess miljöprestanda och underlättar i projekteringsskedet att utforma en miljöanpassad byggnad. Ett miljöcertifieringssystem kan även användas på en färdig byggnad för att bestämma dess miljöprestanda. Inom byggbranschen finns det idag flera hundra bedömningsmetoder på marknaden för byggprodukter och byggnader och i denna studie har två certifieringssystem för byggnader jämförts och undersökts. De undersökta systemen är det tyska certifieringssystemet DGNB och BREEAM-SE, som är den svenskanpassade versionen av det brittiska certifieringssystemet BREEAM. Syftet med arbetet var att undersöka vilka aspekter, bl.a. hållbarhetsaspekterna ekologi, ekonomi och sociokultur som systemen DGNB och BREEAM-SE tar hänsyn till och vilka kriterier respektive indikatorer som bedöms i systemen. Även jämfördes kriteriernas respektive indikatorernas viktning för bedömningen av en kontors- eller administrationsbyggnad. Systemen uppvisar olika struktur och DGNB är tydligare uppbyggt efter hållbarhetens tre dimensioner, ekologi, ekonomi och sociokultur än BREEAM-SE. Därför har en omstrukturering varit en förutsättning för analysen. För att kunna jämföra viktingen har innehållet av respektive systems kriterier och indikatorer undersökts och en omräkning av områdesviktningen i BREEAM-SE har varit nödvändigt. Undersökningen avgränsas till certifikatet för kontors- och administrations-byggnader. Resultatet av undersökningen visar att DGNB täcker alla tre hållbarhetsaspekter och därtill en teknisk aspekt, en processteknisk aspekt och en lägesaspekt. Även BREEAM-SE täcker den ekologiska aspekten helt, medan övriga aspekter endast bedöms till en viss del. BREEAM-SE bedömer en byggnads miljöprestanda med hjälp av 71 indikatorer och DGNB med hjälp av 41 kriterier. BREEAM-SE bedömer med några indikatorer endast specifika och avgränsade områden medan DGNB:s kriterier alltid bedömer ett komplett område, t.ex vid bedömningen av visuell komfort och energi. Elva kriterier i DGNB saknar motsvarighet i BREEAM-SE, t.ex. bedömningen av tillgänglighet . Systemens viktning uppvisar också skillnader och det visade sig att BREEAM-SE lägger stor vikt i bedömningen indikatorerna för energi och byggarbetsplatsen. DGNB har en betydligt jämnare viktning av kriterierna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Leire Heim, Maria
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
breeam, dgnb, miljöcertifiering, hållbarhet
language
Swedish
id
5051459
date added to LUP
2015-02-19 04:00:08
date last changed
2018-10-18 10:30:40
@misc{5051459,
 abstract   = {I arbetet mot ett hållbart samhälle har det vuxit fram miljöcertifieringssystem för byggnader. Miljöcertifieringssystem värderar och bedömer en byggnader utifrån dess miljöprestanda och underlättar i projekteringsskedet att utforma en miljöanpassad byggnad. Ett miljöcertifieringssystem kan även användas på en färdig byggnad för att bestämma dess miljöprestanda. Inom byggbranschen finns det idag flera hundra bedömningsmetoder på marknaden för byggprodukter och byggnader och i denna studie har två certifieringssystem för byggnader jämförts och undersökts. De undersökta systemen är det tyska certifieringssystemet DGNB och BREEAM-SE, som är den svenskanpassade versionen av det brittiska certifieringssystemet BREEAM. Syftet med arbetet var att undersöka vilka aspekter, bl.a. hållbarhetsaspekterna ekologi, ekonomi och sociokultur som systemen DGNB och BREEAM-SE tar hänsyn till och vilka kriterier respektive indikatorer som bedöms i systemen. Även jämfördes kriteriernas respektive indikatorernas viktning för bedömningen av en kontors- eller administrationsbyggnad. Systemen uppvisar olika struktur och DGNB är tydligare uppbyggt efter hållbarhetens tre dimensioner, ekologi, ekonomi och sociokultur än BREEAM-SE. Därför har en omstrukturering varit en förutsättning för analysen. För att kunna jämföra viktingen har innehållet av respektive systems kriterier och indikatorer undersökts och en omräkning av områdesviktningen i BREEAM-SE har varit nödvändigt. Undersökningen avgränsas till certifikatet för kontors- och administrations-byggnader. Resultatet av undersökningen visar att DGNB täcker alla tre hållbarhetsaspekter och därtill en teknisk aspekt, en processteknisk aspekt och en lägesaspekt. Även BREEAM-SE täcker den ekologiska aspekten helt, medan övriga aspekter endast bedöms till en viss del. BREEAM-SE bedömer en byggnads miljöprestanda med hjälp av 71 indikatorer och DGNB med hjälp av 41 kriterier. BREEAM-SE bedömer med några indikatorer endast specifika och avgränsade områden medan DGNB:s kriterier alltid bedömer ett komplett område, t.ex vid bedömningen av visuell komfort och energi. Elva kriterier i DGNB saknar motsvarighet i BREEAM-SE, t.ex. bedömningen av tillgänglighet . Systemens viktning uppvisar också skillnader och det visade sig att BREEAM-SE lägger stor vikt i bedömningen indikatorerna för energi och byggarbetsplatsen. DGNB har en betydligt jämnare viktning av kriterierna.},
 author    = {Leire Heim, Maria},
 keyword   = {breeam,dgnb,miljöcertifiering,hållbarhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {BREEAM-SE och DGNB. En jämförande studie av två miljöcertifieringssystem för byggnader.},
 year     = {2015},
}