Advanced

Röntgensjuksköterskors upplevelser av möten med patienter från kriminalvården i samband med radiologiska undersökningar

Alin, Faduma LU and Kujovic Ugljanin, Aisha LU (2014) RSJK21 20142
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Röntgensjuksköterskan möter i sin yrkesutövning vårdtagare med olika bakgrund, däribland patienter från kriminalvården. Bemötandet av vårdtagare med olika bakgrund är en fråga om professionalitet i yrkesutövningen. Tidigare forskning visar att patienter från kriminalvården har upplevt kränkande attityder och offentlig förnedring i samband med vistelse inom den offentliga sjukvården. Syftet med denna intervjustudie var att undersöka röntgensjuksköterskors upplevelser av möten med patienter från kriminalvården. Metoden utfördes med kvalitativ ansats. Fem semistrukturerade intervjuer med verksamma röntgensjuksköterskor utfördes. Innehållsanalys användes som analysmetod. Resultatet visar att faktorer som kommunikation, information och... (More)
Röntgensjuksköterskan möter i sin yrkesutövning vårdtagare med olika bakgrund, däribland patienter från kriminalvården. Bemötandet av vårdtagare med olika bakgrund är en fråga om professionalitet i yrkesutövningen. Tidigare forskning visar att patienter från kriminalvården har upplevt kränkande attityder och offentlig förnedring i samband med vistelse inom den offentliga sjukvården. Syftet med denna intervjustudie var att undersöka röntgensjuksköterskors upplevelser av möten med patienter från kriminalvården. Metoden utfördes med kvalitativ ansats. Fem semistrukturerade intervjuer med verksamma röntgensjuksköterskor utfördes. Innehållsanalys användes som analysmetod. Resultatet visar att faktorer som kommunikation, information och förberedelser påverkar bemötandet medan trygghet och olika situationer påverkar arbetet. Det fanns olika önskemål inför framtida möten. Slutsatsen är att röntgensjuksköterskorna inte upplevde en uppenbar skillnad i möten med patienter från kriminalvården jämfört med andra patienter. (Less)
Popular Abstract
The radiographer meets patients of various backgrounds in his or her exercise of profession, including patients from correctional facilities. Treating patients of various backgrounds is a matter of professionality. Research has shown that patients from correctional facilities experienced offending attitudes and public humiliation during their visit within the common health care. The aim was to investigate how radiographers experience the encounters with patients from correctional facilities in relation to the radiologic examination. The method was conducted with a qualitative approach. Five semi structured interviews with radiographers were conducted. The method of content analysis was used during the analysis process. The results show... (More)
The radiographer meets patients of various backgrounds in his or her exercise of profession, including patients from correctional facilities. Treating patients of various backgrounds is a matter of professionality. Research has shown that patients from correctional facilities experienced offending attitudes and public humiliation during their visit within the common health care. The aim was to investigate how radiographers experience the encounters with patients from correctional facilities in relation to the radiologic examination. The method was conducted with a qualitative approach. Five semi structured interviews with radiographers were conducted. The method of content analysis was used during the analysis process. The results show that communication, information and preparations are factors that affect the treatment while safety and the significance of different situations affect the work. Desires for future encounters were found. The conclusion is that the radiographers did not experience a significant difference in the encounters with patients from correctional facilities in relation to other patients. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alin, Faduma LU and Kujovic Ugljanin, Aisha LU
supervisor
organization
alternative title
En intervjustudie
course
RSJK21 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
bemötande, intervju, kriminalvården, kvalitativ, radiologi, röntgensjuksköterska
language
Swedish
id
5052413
date added to LUP
2015-02-27 11:00:50
date last changed
2015-12-14 13:21:35
@misc{5052413,
 abstract   = {Röntgensjuksköterskan möter i sin yrkesutövning vårdtagare med olika bakgrund, däribland patienter från kriminalvården. Bemötandet av vårdtagare med olika bakgrund är en fråga om professionalitet i yrkesutövningen. Tidigare forskning visar att patienter från kriminalvården har upplevt kränkande attityder och offentlig förnedring i samband med vistelse inom den offentliga sjukvården. Syftet med denna intervjustudie var att undersöka röntgensjuksköterskors upplevelser av möten med patienter från kriminalvården. Metoden utfördes med kvalitativ ansats. Fem semistrukturerade intervjuer med verksamma röntgensjuksköterskor utfördes. Innehållsanalys användes som analysmetod. Resultatet visar att faktorer som kommunikation, information och förberedelser påverkar bemötandet medan trygghet och olika situationer påverkar arbetet. Det fanns olika önskemål inför framtida möten. Slutsatsen är att röntgensjuksköterskorna inte upplevde en uppenbar skillnad i möten med patienter från kriminalvården jämfört med andra patienter.},
 author    = {Alin, Faduma and Kujovic Ugljanin, Aisha},
 keyword   = {bemötande,intervju,kriminalvården,kvalitativ,radiologi,röntgensjuksköterska},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Röntgensjuksköterskors upplevelser av möten med patienter från kriminalvården i samband med radiologiska undersökningar},
 year     = {2014},
}