Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Geofysiska undersökningsmetoder för geoenergisystem

Larsson, Måns LU (2015) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet GEOL01 20151
Department of Geology
Abstract (Swedish)
I Sverige finns det idag mellan 400 000 – 500 000 geoenergianläggningar och det uppskattas att nettotillskottet energi från geoenergianläggningar är ungefär 18 – 20 TWh per år. Geoenergianläggningar använder markens översta 300 – 500 metrar för att utvinna värme eller kyla. Vid anläggning av geoenergisystem kan man använda olika borrtekniker, mer eller mindre lämpliga beroende på olika geologiska och hydrogeologiska förutsättningar. Inför anläggning av ett geoenergisystem är det således viktigt att utreda geologiska och hydrogeologiska parametrar som underlättar anläggning, val av borrteknik och senare dimensionering av systemet. Många av dessa parametrar påverkar bland annat markens termiska egenskaper. De metoder som beskrivs i detta... (More)
I Sverige finns det idag mellan 400 000 – 500 000 geoenergianläggningar och det uppskattas att nettotillskottet energi från geoenergianläggningar är ungefär 18 – 20 TWh per år. Geoenergianläggningar använder markens översta 300 – 500 metrar för att utvinna värme eller kyla. Vid anläggning av geoenergisystem kan man använda olika borrtekniker, mer eller mindre lämpliga beroende på olika geologiska och hydrogeologiska förutsättningar. Inför anläggning av ett geoenergisystem är det således viktigt att utreda geologiska och hydrogeologiska parametrar som underlättar anläggning, val av borrteknik och senare dimensionering av systemet. Många av dessa parametrar påverkar bland annat markens termiska egenskaper. De metoder som beskrivs i detta arbete, undersökningsborrning, undersökningar i borrhål och geofysiska undersökningsmetoder, kan användas för att utreda dessa parametrar. De termiska egenskaperna i marken är avgörande vid dimensioneringen av slutna geoenergisystem och termisk responstest, som utreder borrhålets termiska egenskaper under naturliga förhållande, är en undersökningsmetod som rekommenderas inför dimensionering av samtliga större slutna geoenergisystem. Vidare diskuteras och jämförs undersökningsmetoderna utifrån svagheter, styrkor och kostnad. Information från undersökningsborrning och undersökningar i borrhål ger information endast i ett borrhåls omedelbara närhet, medan de geofysiska undersökningarna ger data för att upprätta en modell över ett större område. Den stora skillnaden i de olika undersökningsmetoderna gör att de geofysiska undersökningsmetoderna huvudsakligen är lämpade i områden med varierande geologi. Dock bör alltid de modeller som produceras utifrån geofysisk data bekräftas av en eller flera undersökningsborrningar. (Less)
Abstract
There are about 400 000 – 500 000 shallow geothermal energy systems in Sweden and every year the net additions of energy from geothermal energy systems are about 18 – 20 TWh. Usually it is the upper 300 – 500 meters of the ground that are used for extracting heat or cold from cored strata. When constructing a shallow geothermal energy system, there are different drilling techniques available for use that are more or less suitable under different geological and hydrogeological circumstances. Different geological and hydrogeological circumstances also affect the thermal properties of the ground are thus also important for optimizing the size and type of the geothermal energy system. To investigate all the parameters of importance, both for... (More)
There are about 400 000 – 500 000 shallow geothermal energy systems in Sweden and every year the net additions of energy from geothermal energy systems are about 18 – 20 TWh. Usually it is the upper 300 – 500 meters of the ground that are used for extracting heat or cold from cored strata. When constructing a shallow geothermal energy system, there are different drilling techniques available for use that are more or less suitable under different geological and hydrogeological circumstances. Different geological and hydrogeological circumstances also affect the thermal properties of the ground are thus also important for optimizing the size and type of the geothermal energy system. To investigate all the parameters of importance, both for drilling purposes and sizing of a closed looped geothermal energy system, different investigation methods are explained, evaluated and compared. Geophysics, investigation drilling and down the whole measurements can be used to determine different geological and hydrogeological parameters that are important for closed loop systems. To investigate the ground thermal properties in situ, a thermal response test should always be conducted for more accurate sizing purposes for larger closed loop systems. Investigation drilling and down the whole measurements give only information in close vicinity of the drilling site while geophysical investigation methods can be used to produce a geological model over a larger part of an area; geophysical methods are thus very useful in areas of a varying geology. However, investigation drilling should always be performed to confirm the geological model produced by geophysical investigations. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Måns LU
supervisor
organization
course
GEOL01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
geoenergi, geoteknik., borrteknik, geofysiska undersökningar
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
425
language
Swedish
additional info
Externa Handledare: Pia Hansson, Tyréns, Malmö; Johan Barth, Geotec, Lund; Signhild Gehlin, Svenskt geoenergicentrum.
id
5052850
date added to LUP
2015-02-23 14:40:37
date last changed
2015-02-23 14:40:37
@misc{5052850,
 abstract   = {There are about 400 000 – 500 000 shallow geothermal energy systems in Sweden and every year the net additions of energy from geothermal energy systems are about 18 – 20 TWh. Usually it is the upper 300 – 500 meters of the ground that are used for extracting heat or cold from cored strata. When constructing a shallow geothermal energy system, there are different drilling techniques available for use that are more or less suitable under different geological and hydrogeological circumstances. Different geological and hydrogeological circumstances also affect the thermal properties of the ground are thus also important for optimizing the size and type of the geothermal energy system. To investigate all the parameters of importance, both for drilling purposes and sizing of a closed looped geothermal energy system, different investigation methods are explained, evaluated and compared. Geophysics, investigation drilling and down the whole measurements can be used to determine different geological and hydrogeological parameters that are important for closed loop systems. To investigate the ground thermal properties in situ, a thermal response test should always be conducted for more accurate sizing purposes for larger closed loop systems. Investigation drilling and down the whole measurements give only information in close vicinity of the drilling site while geophysical investigation methods can be used to produce a geological model over a larger part of an area; geophysical methods are thus very useful in areas of a varying geology. However, investigation drilling should always be performed to confirm the geological model produced by geophysical investigations.},
 author    = {Larsson, Måns},
 keyword   = {geoenergi,geoteknik.,borrteknik,geofysiska undersökningar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Geofysiska undersökningsmetoder för geoenergisystem},
 year     = {2015},
}