Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kultur och hälsa. En kulturanalytisk studie av ett hälsoprojekt som drivs av Kulturen i Lund i samarbete med Region Skåne.

Hyttfors, Evy LU (2015) ETNK01 20142
Division of Ethnology
Abstract (Swedish)
Region Skåne bedriver sedan några år tillbaka ett antal samverkansprojekt med kulturinstitutioner. Genom samarbetet vill man undersöka kulturaktiviteters och kulturupplevelsers hälsoeffekter på människor med fysiska och psykiska funktionshinder.

Körkort till Kulturen är ett sådant hälsoprojekt som riktar sig mot psykiatrin och som bedrivs i samarbete mellan Kulturen i Lund och Region Skåne. Hälsoprojektet innebär att vårdpersonal som arbetar med människor med psykiska funktionshinder erbjuds fortbildning om Kulturens miljöer och utställningar. Efter genomgången utbildning får personalen ett körkort till Kulturen. Körkortet ger vårdpersonalen möjlighet att tillsammans med patienter och brukare gratis kunna använda sig av museets... (More)
Region Skåne bedriver sedan några år tillbaka ett antal samverkansprojekt med kulturinstitutioner. Genom samarbetet vill man undersöka kulturaktiviteters och kulturupplevelsers hälsoeffekter på människor med fysiska och psykiska funktionshinder.

Körkort till Kulturen är ett sådant hälsoprojekt som riktar sig mot psykiatrin och som bedrivs i samarbete mellan Kulturen i Lund och Region Skåne. Hälsoprojektet innebär att vårdpersonal som arbetar med människor med psykiska funktionshinder erbjuds fortbildning om Kulturens miljöer och utställningar. Efter genomgången utbildning får personalen ett körkort till Kulturen. Körkortet ger vårdpersonalen möjlighet att tillsammans med patienter och brukare gratis kunna använda sig av museets utställningar och miljöer.

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hälsoprojektets tillämpbarhet och funktion inom psykiatrisk vård och omsorg. Undersökningen har genomförts i form av fältarbete hösten 2014. Empirin består förutom skriftligt material, av en deltagande observation vid ett av Kulturens utbildningstillfällen samt fyra intervjuer med vårdpersonal som genomgått utbildningen. I analysen har jag förutom empirin huvudsakligen hämtat inspiration från fenomenologisk teori.

Av studien framgår det att vårdpersonalen använder Kulturens miljöer och utställningar med syfte att väcka minnen, vidga vyerna och socialt träna patienter eller brukare med psykiska funktionshinder. Kulturens miljöer och utställningar bär på berättelser som många människor kan spegla sig i. I analysen har jag därför särskilt fäst uppmärksamheten på berättelsers betydelse för människors mentala hälsa. Min undersökning visar att berättelser kan ha en hälsofrämjande funktion för människor som på något sätt kan relatera berättelserna till sin livsvärld. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hyttfors, Evy LU
supervisor
organization
course
ETNK01 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kultur, hälsa, livsvärld, berättelser.
language
Swedish
id
5114940
date added to LUP
2015-04-29 13:50:37
date last changed
2015-04-29 13:50:37
@misc{5114940,
 abstract   = {Region Skåne bedriver sedan några år tillbaka ett antal samverkansprojekt med kulturinstitutioner. Genom samarbetet vill man undersöka kulturaktiviteters och kulturupplevelsers hälsoeffekter på människor med fysiska och psykiska funktionshinder.
 
Körkort till Kulturen är ett sådant hälsoprojekt som riktar sig mot psykiatrin och som bedrivs i samarbete mellan Kulturen i Lund och Region Skåne. Hälsoprojektet innebär att vårdpersonal som arbetar med människor med psykiska funktionshinder erbjuds fortbildning om Kulturens miljöer och utställningar. Efter genomgången utbildning får personalen ett körkort till Kulturen. Körkortet ger vårdpersonalen möjlighet att tillsammans med patienter och brukare gratis kunna använda sig av museets utställningar och miljöer.
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hälsoprojektets tillämpbarhet och funktion inom psykiatrisk vård och omsorg. Undersökningen har genomförts i form av fältarbete hösten 2014. Empirin består förutom skriftligt material, av en deltagande observation vid ett av Kulturens utbildningstillfällen samt fyra intervjuer med vårdpersonal som genomgått utbildningen. I analysen har jag förutom empirin huvudsakligen hämtat inspiration från fenomenologisk teori.
 
Av studien framgår det att vårdpersonalen använder Kulturens miljöer och utställningar med syfte att väcka minnen, vidga vyerna och socialt träna patienter eller brukare med psykiska funktionshinder. Kulturens miljöer och utställningar bär på berättelser som många människor kan spegla sig i. I analysen har jag därför särskilt fäst uppmärksamheten på berättelsers betydelse för människors mentala hälsa. Min undersökning visar att berättelser kan ha en hälsofrämjande funktion för människor som på något sätt kan relatera berättelserna till sin livsvärld.},
 author    = {Hyttfors, Evy},
 keyword   = {Kultur,hälsa,livsvärld,berättelser.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kultur och hälsa. En kulturanalytisk studie av ett hälsoprojekt som drivs av Kulturen i Lund i samarbete med Region Skåne.},
 year     = {2015},
}