Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Flöjten – en förlängning av din kropp. En kvalitativ studie om kroppskännedom i tvärflöjtsundervisning

Liss, Camilla LU (2015) LMMN91 20142
Malmö Academy of Music
Abstract
The purpose of this study is to investigate how and why flute teachers use body awareness in their teaching. I have built my study on literature on body awareness covering different techniques and methods. I describe the positions of Alexander technique, Feldenkrais, Dalcroze method and literature on French flute schools concerning body awareness in flute teaching. Using qualitative research I have carried out interviews with active flute teachers. In the interviews, I have focused on how they work with body awareness in their teaching and what they think of body awareness in different flute schools and in their own teacher education. In the results section their responses on how they work with body awareness are presented. In the... (More)
The purpose of this study is to investigate how and why flute teachers use body awareness in their teaching. I have built my study on literature on body awareness covering different techniques and methods. I describe the positions of Alexander technique, Feldenkrais, Dalcroze method and literature on French flute schools concerning body awareness in flute teaching. Using qualitative research I have carried out interviews with active flute teachers. In the interviews, I have focused on how they work with body awareness in their teaching and what they think of body awareness in different flute schools and in their own teacher education. In the results section their responses on how they work with body awareness are presented. In the discussion chapter I link the informants' responses with earlier research. The results show that body awareness has a big impact on the flute playing craft and musically, which I think is an important reason for raising the body awareness in music education. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att undersöka hur och varför flöjtlärare använder sig av kroppskännedom i sin undervisning. Jag har byggt min studie på litteratur om kroppskännedom utifrån olika tekniker och metoder. Jag beskriver Alexanderteknik, Feldenkrais, rytmikpedagogik och litteratur om franska flöjtskolor kopplat till kroppskännedom i flöjtundervisning. Genom kvalitativ forskningsmetod har jag gjort intervjuer med verksamma flöjtpedagoger. I intervjuerna har jag fokuserat på hur de jobbar med kroppskännedom i sin undervisning samt vad de anser om kroppskännedomens plats i olika flöjtskolor och i deras egna pedagogutbildningar. I resultatdelen redovisas deras svar om hur de arbetar med kroppskännedom. I diskussionskapitlet kopplar jag samman... (More)
Syftet med studien är att undersöka hur och varför flöjtlärare använder sig av kroppskännedom i sin undervisning. Jag har byggt min studie på litteratur om kroppskännedom utifrån olika tekniker och metoder. Jag beskriver Alexanderteknik, Feldenkrais, rytmikpedagogik och litteratur om franska flöjtskolor kopplat till kroppskännedom i flöjtundervisning. Genom kvalitativ forskningsmetod har jag gjort intervjuer med verksamma flöjtpedagoger. I intervjuerna har jag fokuserat på hur de jobbar med kroppskännedom i sin undervisning samt vad de anser om kroppskännedomens plats i olika flöjtskolor och i deras egna pedagogutbildningar. I resultatdelen redovisas deras svar om hur de arbetar med kroppskännedom. I diskussionskapitlet kopplar jag samman mina egna tankar med litteratur och informanternas svar. Resultatet visar att kroppskännedom har en stor påverkan på flöjtspelet hantverkstekniskt och musikaliskt, vilket jag menar är en viktig anledning till att höja kroppskännedomens prioritet i all musikutbildning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Liss, Camilla LU
supervisor
organization
alternative title
The flute - an extension of your body. A qualitative study of body awareness in flute teaching.
course
LMMN91 20142
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
Kroppskännedom, tvärflöjt, flöjtundervisning, Alexanderteknik, rytmikpedagogik, utbildningsvetenskap, musikpedagogik Body awareness, flute, flute teaching, Alexander technique, Eurhythmics, educational sciences, music education
language
Swedish
id
5114949
date added to LUP
2015-03-05 12:44:27
date last changed
2015-03-05 12:44:27
@misc{5114949,
 abstract   = {{The purpose of this study is to investigate how and why flute teachers use body awareness in their teaching. I have built my study on literature on body awareness covering different techniques and methods. I describe the positions of Alexander technique, Feldenkrais, Dalcroze method and literature on French flute schools concerning body awareness in flute teaching. Using qualitative research I have carried out interviews with active flute teachers. In the interviews, I have focused on how they work with body awareness in their teaching and what they think of body awareness in different flute schools and in their own teacher education. In the results section their responses on how they work with body awareness are presented. In the discussion chapter I link the informants' responses with earlier research. The results show that body awareness has a big impact on the flute playing craft and musically, which I think is an important reason for raising the body awareness in music education.}},
 author    = {{Liss, Camilla}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Flöjten – en förlängning av din kropp. En kvalitativ studie om kroppskännedom i tvärflöjtsundervisning}},
 year     = {{2015}},
}