Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Samband mellan genus, ledarskap, personlighetsdrag i Big-Five-Inventory och social önskvärdhet

Forsberg, Clara LU and Brorsson Lundqvist, Amanda LU (2015) PSYK11 20142
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med föreliggande kandidatuppsats var att undersöka hur studenter från Lunds Universitet skattar sina egna personlighetsdrag, tolerans för en chefs personlighetsdrag samt undersöka effekten av social önskvärdhet. Studien gick även ut på att studera eventuella skillnader mellan män och kvinnor. Forskningsmetoden var en enkätstudie och vi använde ett bekvämlighetsurval då vi samlade in data. Sammanlagt deltog 45 kvinnor och 49 män i undersökningen. Enkäten bestod av självskattningstestet Big-Five-Inventory där deltagarna skattade toleransen för en chef och sig själva. De fick även svara på vilket kön de tänkte att chefen de skattade hade. I andra delen använde vi oss även av frågeformuläret “The Revised Self-Monitoring Scale” (RSMS)... (More)
Syftet med föreliggande kandidatuppsats var att undersöka hur studenter från Lunds Universitet skattar sina egna personlighetsdrag, tolerans för en chefs personlighetsdrag samt undersöka effekten av social önskvärdhet. Studien gick även ut på att studera eventuella skillnader mellan män och kvinnor. Forskningsmetoden var en enkätstudie och vi använde ett bekvämlighetsurval då vi samlade in data. Sammanlagt deltog 45 kvinnor och 49 män i undersökningen. Enkäten bestod av självskattningstestet Big-Five-Inventory där deltagarna skattade toleransen för en chef och sig själva. De fick även svara på vilket kön de tänkte att chefen de skattade hade. I andra delen använde vi oss även av frågeformuläret “The Revised Self-Monitoring Scale” (RSMS) som behandlar mått på social önskvärdhet. I vår studie utgick vi från teorier och tidigare forskning om ledarskap, könsroller, Big-Five-teorin samt social önskvärdhet. I vårt resultat kunde vi utläsa att majoriteten av deltagarna tänkte på en man då de skattade chefen. Vi kunde även se att social önskvärdhet korrelerade positivt med personlighetsdragen extraversion, samvetsgrann och öppen i deltagarnas självskattningar. En slutsats som kunde dras var att kvinnor, oavsett om de skattar sig själva eller en chef, tenderar att skatta signifikant högre än män i personlighetsdragen öppen och samvetsgrann. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Forsberg, Clara LU and Brorsson Lundqvist, Amanda LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Big-Five-teorin, Ledarskap, könsroller, social desirability, the big five theory, Leadership, social önskvärdhet, gender roles
language
Swedish
id
5149501
date added to LUP
2015-04-07 12:15:04
date last changed
2015-04-07 12:15:04
@misc{5149501,
 abstract   = {Syftet med föreliggande kandidatuppsats var att undersöka hur studenter från Lunds Universitet skattar sina egna personlighetsdrag, tolerans för en chefs personlighetsdrag samt undersöka effekten av social önskvärdhet. Studien gick även ut på att studera eventuella skillnader mellan män och kvinnor. Forskningsmetoden var en enkätstudie och vi använde ett bekvämlighetsurval då vi samlade in data. Sammanlagt deltog 45 kvinnor och 49 män i undersökningen. Enkäten bestod av självskattningstestet Big-Five-Inventory där deltagarna skattade toleransen för en chef och sig själva. De fick även svara på vilket kön de tänkte att chefen de skattade hade. I andra delen använde vi oss även av frågeformuläret “The Revised Self-Monitoring Scale” (RSMS) som behandlar mått på social önskvärdhet. I vår studie utgick vi från teorier och tidigare forskning om ledarskap, könsroller, Big-Five-teorin samt social önskvärdhet. I vårt resultat kunde vi utläsa att majoriteten av deltagarna tänkte på en man då de skattade chefen. Vi kunde även se att social önskvärdhet korrelerade positivt med personlighetsdragen extraversion, samvetsgrann och öppen i deltagarnas självskattningar. En slutsats som kunde dras var att kvinnor, oavsett om de skattar sig själva eller en chef, tenderar att skatta signifikant högre än män i personlighetsdragen öppen och samvetsgrann.},
 author    = {Forsberg, Clara and Brorsson Lundqvist, Amanda},
 keyword   = {Big-Five-teorin,Ledarskap,könsroller,social desirability,the big five theory,Leadership,social önskvärdhet,gender roles},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Samband mellan genus, ledarskap, personlighetsdrag i Big-Five-Inventory och social önskvärdhet},
 year     = {2015},
}