Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Klimatförändringarnas effekt på röding och siklöja

Moberg, Frida LU (2015) MVEM30 20151
Studies in Environmental Science
Abstract (Swedish)
I föreliggande examensarbete har en riskanalysbaserad metod utvecklats som medger bedömning av fiskfaunas respons till ett förändrat framtida klimat såsom modellerat av IPCC, här kallat klimatinducerat påverkanstryck. Metoden har använts på två fiskarter, röding och siklöja, inom deras utbredningsområde i Jönköpings län. Fiskarterna valdes primärt för att de är kallvattenarter och förutspås vara mest känsliga för klimatförändring men även för god vattenkemisk datatillgång. Rödingen i Vättern utgör landets största enskilda bestånd av ”storröding” och är en viktig symbolart såväl som för både fritids-som yrkesfiske. Röding förekommer inom länet i 4 sjöar, och siklöja i 76 sjöar.
Den indata som använts är mätvärden för temperatur och syre i... (More)
I föreliggande examensarbete har en riskanalysbaserad metod utvecklats som medger bedömning av fiskfaunas respons till ett förändrat framtida klimat såsom modellerat av IPCC, här kallat klimatinducerat påverkanstryck. Metoden har använts på två fiskarter, röding och siklöja, inom deras utbredningsområde i Jönköpings län. Fiskarterna valdes primärt för att de är kallvattenarter och förutspås vara mest känsliga för klimatförändring men även för god vattenkemisk datatillgång. Rödingen i Vättern utgör landets största enskilda bestånd av ”storröding” och är en viktig symbolart såväl som för både fritids-som yrkesfiske. Röding förekommer inom länet i 4 sjöar, och siklöja i 76 sjöar.
Den indata som använts är mätvärden för temperatur och syre i respektive lokal där röding och siklöja är kända. Fyra olika temperaturparametrar har använts: yt-temperatur, temperatur under språngskiktet, isförekomst och vattenfärg/absorbans. Två parametrar avseende syre har använts: syre under språngskiktet samt näring (fosfor). Tre scenarier beskrivs: bästa scenariot, medelscenariot och värsta scenariot.
Resultaten antyder att fiskfaunan kan komma att förändras i Jönköpings län till år 2100.
Metoden visar för medelscenariot att rödingen år 2100 troligen endast förekommer i Vättern (25% av lokalerna i dagsläget), och att siklöja endast förekommer i tre sjöar (4% av lokalerna i dagsläget). För att behålla dessa arter i länet krävs en förvaltning som tar hänsyn till det negativa påverkanstryck som klimatförändringen medför. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{5154254,
 abstract   = {I föreliggande examensarbete har en riskanalysbaserad metod utvecklats som medger bedömning av fiskfaunas respons till ett förändrat framtida klimat såsom modellerat av IPCC, här kallat klimatinducerat påverkanstryck. Metoden har använts på två fiskarter, röding och siklöja, inom deras utbredningsområde i Jönköpings län. Fiskarterna valdes primärt för att de är kallvattenarter och förutspås vara mest känsliga för klimatförändring men även för god vattenkemisk datatillgång. Rödingen i Vättern utgör landets största enskilda bestånd av ”storröding” och är en viktig symbolart såväl som för både fritids-som yrkesfiske. Röding förekommer inom länet i 4 sjöar, och siklöja i 76 sjöar.
Den indata som använts är mätvärden för temperatur och syre i respektive lokal där röding och siklöja är kända. Fyra olika temperaturparametrar har använts: yt-temperatur, temperatur under språngskiktet, isförekomst och vattenfärg/absorbans. Två parametrar avseende syre har använts: syre under språngskiktet samt näring (fosfor). Tre scenarier beskrivs: bästa scenariot, medelscenariot och värsta scenariot.
Resultaten antyder att fiskfaunan kan komma att förändras i Jönköpings län till år 2100.
Metoden visar för medelscenariot att rödingen år 2100 troligen endast förekommer i Vättern (25% av lokalerna i dagsläget), och att siklöja endast förekommer i tre sjöar (4% av lokalerna i dagsläget). För att behålla dessa arter i länet krävs en förvaltning som tar hänsyn till det negativa påverkanstryck som klimatförändringen medför.},
 author    = {Moberg, Frida},
 keyword   = {Climate induced impact pressure,Jönköpings län,siklöja Coregonus albula,röding Salvelinus umbla,klimatförändring,Klimatinducerat påverkanstryck,climate change,great Arctic Charr Salvelinus umbla,vendace Coregonus albula,Jönköping county},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Klimatförändringarnas effekt på röding och siklöja},
 year     = {2015},
}