Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Miljöanpassad teknik - Patentsystemets inverkan på dess tillgänglighet i utvecklingsländerna

Eriksson, Helena LU (2015) JURM02 20151
Department of Law
Abstract (Swedish)
Det här arbetet undersöker tillgänglighet till miljöanpassad teknik i utvecklingsländer och hur tillgängligheten kan påverkas av det patenträttsliga systemet.

Spridning av miljöanpassad teknik har länge ansetts vara en viktig komponent för stävjandet av klimatförändringar. Det här har föranlett en debatt inom ramen för internationella forum kopplade till Klimatkonventionen och TRIPS. Frågan som ofta debatteras rör vilken roll patentsystemet spelar för tillgänglighet till tekniken i utvecklingsländerna. Det här arbetet kommer till att börja med undersöka denna debatt närmare. Utredning kommer att göras kring hur skilda länder argumenterar inom respektive forum, och det kommer även att göras jämförelser mellan hur debatten gestaltar sig... (More)
Det här arbetet undersöker tillgänglighet till miljöanpassad teknik i utvecklingsländer och hur tillgängligheten kan påverkas av det patenträttsliga systemet.

Spridning av miljöanpassad teknik har länge ansetts vara en viktig komponent för stävjandet av klimatförändringar. Det här har föranlett en debatt inom ramen för internationella forum kopplade till Klimatkonventionen och TRIPS. Frågan som ofta debatteras rör vilken roll patentsystemet spelar för tillgänglighet till tekniken i utvecklingsländerna. Det här arbetet kommer till att börja med undersöka denna debatt närmare. Utredning kommer att göras kring hur skilda länder argumenterar inom respektive forum, och det kommer även att göras jämförelser mellan hur debatten gestaltar sig olika beroende av inom vilket forum som diskussionen initieras.

Frågan om tillgänglighet till miljöanpassad teknik i utvecklingsländerna har behandlats internationellt under många år, men konsensus kring vilken roll som patentsystemet spelar avseende tillgängligheten till tekniken har inte kunnat uppnås. Medan somliga hävdar att patenträttsliga system är en förutsättning för att skapa tillgänglighet till teknik genom innovation och tekniköverföring, menar andra att sådana system snarare hindrar denna tillgänglighet. Det här föranleder den del av arbetet som närmare undersöker de argument som råder kring patentsystemets roll avseende tillgängligheten till miljöanpassad teknik i utvecklingsländerna.

Debatt har även uppstått kring hur det patenträttsliga systemet lämpligast bör tillämpas för att så effektivt som möjligt skapa förutsättningar för tillgänglighet till tekniken. Arbetet kommer därför även att undersöka några specifika patentregler närmare för att se om de kan vara till hjälp för att skapa större tillgänglighet till miljöanpassad teknik i utvecklingsländerna. (Less)
Abstract
This paper investigates the availability of environmentally sound technology in developing countries and how the availability can be affected by patent law.

Availability of environmentally sound technologies has for a long time been considered important as a mean to prevent climate change. This has led to a debate, both within UNFCCC and TRIPS, about what role patent rights play for the availability of the technologies. This paper will investigate this debate that takes place within the international forums regarding this question. The paper will do an investigation regarding how different countries argue within each forum respectively, but also how the debate takes shape depending on where the debate is initiated.

The issue... (More)
This paper investigates the availability of environmentally sound technology in developing countries and how the availability can be affected by patent law.

Availability of environmentally sound technologies has for a long time been considered important as a mean to prevent climate change. This has led to a debate, both within UNFCCC and TRIPS, about what role patent rights play for the availability of the technologies. This paper will investigate this debate that takes place within the international forums regarding this question. The paper will do an investigation regarding how different countries argue within each forum respectively, but also how the debate takes shape depending on where the debate is initiated.

The issue regarding availability of environmentally sound technology in developing countries has been treated within the international forums for a long time, but consensus has not been able to be reached. While some claim patent systems to be a prerequisite for availability through innovation and technology transfer, other claim that these systems prevent this availability. This leads to the part in this paper which further investigates the arguments regarding the patent systems impact on availability to environmentally sound technology in developing countries.

Debate has also occurred regarding how the patent system should be applied to create the best conditions for availability of the technology. For this reason this paper will also examine some specific patent rules to see if these provisions have the ability to create more availability to environmentally sound technology in developing countries. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Helena LU
supervisor
organization
alternative title
Environmentally sound technology - The effect of the patent system on its availability in developing countries
course
JURM02 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Immaterialrätt
language
Swedish
id
5156141
date added to LUP
2015-06-01 14:52:10
date last changed
2015-06-01 14:52:10
@misc{5156141,
 abstract   = {This paper investigates the availability of environmentally sound technology in developing countries and how the availability can be affected by patent law. 

Availability of environmentally sound technologies has for a long time been considered important as a mean to prevent climate change. This has led to a debate, both within UNFCCC and TRIPS, about what role patent rights play for the availability of the technologies. This paper will investigate this debate that takes place within the international forums regarding this question. The paper will do an investigation regarding how different countries argue within each forum respectively, but also how the debate takes shape depending on where the debate is initiated. 

The issue regarding availability of environmentally sound technology in developing countries has been treated within the international forums for a long time, but consensus has not been able to be reached. While some claim patent systems to be a prerequisite for availability through innovation and technology transfer, other claim that these systems prevent this availability. This leads to the part in this paper which further investigates the arguments regarding the patent systems impact on availability to environmentally sound technology in developing countries. 

Debate has also occurred regarding how the patent system should be applied to create the best conditions for availability of the technology. For this reason this paper will also examine some specific patent rules to see if these provisions have the ability to create more availability to environmentally sound technology in developing countries.},
 author    = {Eriksson, Helena},
 keyword   = {Immaterialrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Miljöanpassad teknik - Patentsystemets inverkan på dess tillgänglighet i utvecklingsländerna},
 year     = {2015},
}