Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Utrymning ur höga byggnader - En studie om utrymningslarmets effekt på människors initiala val av utrymningsväg

Hjelte, Linnéa LU and Mårtensson, Anna LU (2015) In LUTVDG/TVBB VBRM10 20142
Division of Fire Safety Engineering
Abstract
The aim of this study is to investigate whether people tend to escape by stairs or by emergency egress elevator when both are available in a high-rise building. It is also investigated whether the evacuation alarm has an impact on people’s exit choice. Another aim is to identify the risks associated with the different escape routes and which factors that influence the exit choice. It is also investigated how the emotional state differs depending on choice of exit route and evacuation alarm. In the study it was found that one of the most influencing factors is which way people enter the floor of the building. The study also shows the conclusion that people’s exit choice is not affected by the evacuation alarm. Almost two thirds of the... (More)
The aim of this study is to investigate whether people tend to escape by stairs or by emergency egress elevator when both are available in a high-rise building. It is also investigated whether the evacuation alarm has an impact on people’s exit choice. Another aim is to identify the risks associated with the different escape routes and which factors that influence the exit choice. It is also investigated how the emotional state differs depending on choice of exit route and evacuation alarm. In the study it was found that one of the most influencing factors is which way people enter the floor of the building. The study also shows the conclusion that people’s exit choice is not affected by the evacuation alarm. Almost two thirds of the participants in the survey made the initial choice to evacuate by elevator regardless of the type of evacuation alarm. A voice alarm that informs that the elevators can be used for evacuation did not increase the number of people that chose the elevator in the survey. However, the alarm made people more aware of the possibility to use the elevator. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Utrymningshissar –
Kommer människor använda dem?

Vi har sedan en lång tid tillbaka fått lära oss att inte använda hissen när det brinner. Vilken påverkan har dessa lärdomar när människor förväntas använda speciella hissar som är anpassade för att fungera vid utrymning, så kallade utrymningshissar?

Utrymningshissar förekommer framförallt i höga byggnader och eftersom byggnaderna runt om i världen blir allt högre kan det också antas att det kommer att bli vanligare med dessa hissar i framtiden. Det finns därför ett behov av att undersöka om det går att ändra människors invanda beteende och få dem att använda en utrymningshiss trots att det brinner i byggnaden.

I utrymningsförsök som genomförts i en hög byggnad valde en majoritet... (More)
Utrymningshissar –
Kommer människor använda dem?

Vi har sedan en lång tid tillbaka fått lära oss att inte använda hissen när det brinner. Vilken påverkan har dessa lärdomar när människor förväntas använda speciella hissar som är anpassade för att fungera vid utrymning, så kallade utrymningshissar?

Utrymningshissar förekommer framförallt i höga byggnader och eftersom byggnaderna runt om i världen blir allt högre kan det också antas att det kommer att bli vanligare med dessa hissar i framtiden. Det finns därför ett behov av att undersöka om det går att ändra människors invanda beteende och få dem att använda en utrymningshiss trots att det brinner i byggnaden.

I utrymningsförsök som genomförts i en hög byggnad valde en majoritet av försökspersonerna att initialt gå mot utrymningshissen när det även fanns tillgång till trappor. Studien genomfördes med en person i taget och deltagarna var inte fullt medvetna om studiens syfte. Försökspersonerna fick instruktioner om att utrymma byggnaden vid signal från ett utrymningslarm. Deltagarna kunde välja att antingen gå mot trappan eller hissen och båda vägarna var markerade med en utrymningsskylt. Deltagarna blev inte upplysta om byggnadens utrymningsvägar utan fick på egen hand finna den informationen. Undersökningen, som genomfördes under hösten 2014, visade att en starkt bidragande faktor till deras val var att de anlände till våningsplanet med hiss. Resultatet styrker tidigare studier som visat att människor föredrar en bekant utrymningsväg.

Resultatet, att flertalet valde att gå mot hissen, kan verka märkligt då de flesta deltagare såg utrymningshiss som en otrygg utrymningsväg. Många förklarade detta med bristande kontroll över situationen. Alla deltagare betraktade däremot trappan som trygg, vilket bland annat förklarades med att den inte är beroende av teknik.

I studien undersöktes också vilken effekt ett utrymningslarm har på människors val mellan trappa och hiss. Två olika larm jämfördes i studien, ett med en klassisk ringsignal och ett som bestod av ett röstmeddelande som upplyste om att byggnaden skulle utrymmas och att hissarna kunde användas.

Större delen av deltagarna valde att gå mot hissen oavsett larmtyp, vilket tyder på att larmets utformning inte har någon större effekt på människors val av utrymningsväg. Röstmeddelandet visade sig dock ha en annan effekt på deltagarna, då de som hörde meddelandet i större grad uppfattade att hissen kunde nyttjas vid utrymning. De visade sig också vara mer övertygade om att hissen kunde användas. De som hörde meddelandet kände sig dessutom mer positiva i anslutning till att de gjorde sitt val mellan trappa och hiss.

Avslutningsvis kan det konstateras att ett röstmeddelande har en viss effekt, men att det talade meddelandet inte nödvändigtvis gör att fler går mot hissen. Trots att meddelandet bidrar till att fler förstår att hissarna kan användas, kvarstår problemet att hissarna förknippas med en känsla av otrygghet. Det tyder på att människor behöver mer information om utrymningshissar, än enbart ett meddelande som säger att hissen kan användas vid brand, om andelen som väljer hiss ska öka och hissen ska upplevas som en tryggare utrymningsväg. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{5157382,
 abstract   = {The aim of this study is to investigate whether people tend to escape by stairs or by emergency egress elevator when both are available in a high-rise building. It is also investigated whether the evacuation alarm has an impact on people’s exit choice. Another aim is to identify the risks associated with the different escape routes and which factors that influence the exit choice. It is also investigated how the emotional state differs depending on choice of exit route and evacuation alarm. In the study it was found that one of the most influencing factors is which way people enter the floor of the building. The study also shows the conclusion that people’s exit choice is not affected by the evacuation alarm. Almost two thirds of the participants in the survey made the initial choice to evacuate by elevator regardless of the type of evacuation alarm. A voice alarm that informs that the elevators can be used for evacuation did not increase the number of people that chose the elevator in the survey. However, the alarm made people more aware of the possibility to use the elevator.},
 author    = {Hjelte, Linnéa and Mårtensson, Anna},
 keyword   = {Evacuation,Emergency egress elevator,High-rise buildings,Tall buildings,Voice alarm,Evacuation alarm,Influencing factors,Initial choice of escape route,Exit choice,Decision making,Risk perception,Human Environment Interaction,SPSS,Utrymning,Utrymningshissar,Höga byggnader,Utrymningsmeddelande,Utrymningslarm,Påverkande faktorer,Initialt vägval,Val av utrymningsväg,Riskperception},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {LUTVDG/TVBB},
 title    = {Utrymning ur höga byggnader - En studie om utrymningslarmets effekt på människors initiala val av utrymningsväg},
 year     = {2015},
}