Advanced

En kvalitativ studie av hur arbetsterapeuter arbetar med personer som har mild kognitiv svikt

Muriqi, Valon LU and Lönn, Petter LU (2014) ATPK55 20142
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Mild cognitive impairment (MCI) är ett syndrom som kan leda till demens och som kostar samhället stora summor varje år. Det finns många studier om vad MCI är, men få studier finns som fångat upp arbetsterapeuters tankar och funderingar med att arbeta med denna patientgrupp. Syftet med studien var att se hur arbetsterapeuter arbetar med patienter med mild kognitiv svikt [MCI]. En kvalitativ ansats användes för att få fram arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med MCI. Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer av sju stycken yrkesverksamma arbetsterapeuter på kliniker inom Region Skåne. Datan analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Majoriteten av arbetsterapeuterna arbetade enligt arbetsprocessen... (More)
Mild cognitive impairment (MCI) är ett syndrom som kan leda till demens och som kostar samhället stora summor varje år. Det finns många studier om vad MCI är, men få studier finns som fångat upp arbetsterapeuters tankar och funderingar med att arbeta med denna patientgrupp. Syftet med studien var att se hur arbetsterapeuter arbetar med patienter med mild kognitiv svikt [MCI]. En kvalitativ ansats användes för att få fram arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med MCI. Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer av sju stycken yrkesverksamma arbetsterapeuter på kliniker inom Region Skåne. Datan analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Majoriteten av arbetsterapeuterna arbetade enligt arbetsprocessen OTIPM för att strukturera sitt arbete. De vanligaste bedömningsinstrumenten för bedömning av MCI var AMPS och MMSE. Mer effektiva bedömningsinstrument eftersöktes. Brist på tid och resurser att leta efter nya instrument saknades för bibehålla god kompetens samt tillmötesgå de riktlinjer som ställts ifrån Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter [FSA]. Vidare studier kring arbetsterapeutiska interventioner med evidens om effektiva instrument vore därför nödvändigt för att stärka arbetsterapeutprofessionen och bidra till att upptäcka denna patientgrupp i ett så tidigt skede som möjligt för att kunna sätta in rätt insatser. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Muriqi, Valon LU and Lönn, Petter LU
supervisor
organization
course
ATPK55 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
MCI, arbetsterapi, förhållningssätt, arbetsprocess, bedömningsinstrument
language
Swedish
id
5157740
date added to LUP
2015-03-23 14:18:32
date last changed
2015-03-23 14:18:32
@misc{5157740,
 abstract   = {Mild cognitive impairment (MCI) är ett syndrom som kan leda till demens och som kostar samhället stora summor varje år. Det finns många studier om vad MCI är, men få studier finns som fångat upp arbetsterapeuters tankar och funderingar med att arbeta med denna patientgrupp. Syftet med studien var att se hur arbetsterapeuter arbetar med patienter med mild kognitiv svikt [MCI]. En kvalitativ ansats användes för att få fram arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med MCI. Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer av sju stycken yrkesverksamma arbetsterapeuter på kliniker inom Region Skåne. Datan analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Majoriteten av arbetsterapeuterna arbetade enligt arbetsprocessen OTIPM för att strukturera sitt arbete. De vanligaste bedömningsinstrumenten för bedömning av MCI var AMPS och MMSE. Mer effektiva bedömningsinstrument eftersöktes. Brist på tid och resurser att leta efter nya instrument saknades för bibehålla god kompetens samt tillmötesgå de riktlinjer som ställts ifrån Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter [FSA]. Vidare studier kring arbetsterapeutiska interventioner med evidens om effektiva instrument vore därför nödvändigt för att stärka arbetsterapeutprofessionen och bidra till att upptäcka denna patientgrupp i ett så tidigt skede som möjligt för att kunna sätta in rätt insatser.},
 author    = {Muriqi, Valon and Lönn, Petter},
 keyword   = {MCI,arbetsterapi,förhållningssätt,arbetsprocess,bedömningsinstrument},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En kvalitativ studie av hur arbetsterapeuter arbetar med personer som har mild kognitiv svikt},
 year     = {2014},
}