Advanced

Stress och aktivitetsobalans i unga kvinnors vardag

Abdulmajid, Iman LU and Osmani Faqiri, Tahmina LU (2014) ATPK55 20142
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Stress blir ett allt vanligare fenomen i samhället idag som även drabbar den yngre generationen. Skolan ställer ofta höga krav som kan leda till att ungdomarna känner sig pressade. När det är för höga krav eller att tiden inte räcker till kan en aktivitetsobalans i vardagen uppstå. Syftet med studien var att undersöka och beskriva, hur unga kvinnor som går en gymnasieutbildning och uppger sig vara stressade, upplever sin vardag. Syftet var också att beskriva om de unga kvinnorna upplever att de har balans/obalans i sin vardag. En mixad metod användes. Respondenterna fick skriva tidsdagböcker under två vardagar som sedan överfördes till grafer. Tidsdagböckerna kompletterades med en intervju. Deltagarna bestod av åtta unga kvinnor i södra... (More)
Stress blir ett allt vanligare fenomen i samhället idag som även drabbar den yngre generationen. Skolan ställer ofta höga krav som kan leda till att ungdomarna känner sig pressade. När det är för höga krav eller att tiden inte räcker till kan en aktivitetsobalans i vardagen uppstå. Syftet med studien var att undersöka och beskriva, hur unga kvinnor som går en gymnasieutbildning och uppger sig vara stressade, upplever sin vardag. Syftet var också att beskriva om de unga kvinnorna upplever att de har balans/obalans i sin vardag. En mixad metod användes. Respondenterna fick skriva tidsdagböcker under två vardagar som sedan överfördes till grafer. Tidsdagböckerna kompletterades med en intervju. Deltagarna bestod av åtta unga kvinnor i södra Sverige. Beskrivande statistik och kvalitativ innehållsanalys användes vid databearbetning och analys. Resultatet sammanfattades i fyra kategorier som visade att alla respondenter spenderade största delen av sin vardag i skolan och med studierna. Respondenterna hade brist på fritidsaktiviteter och beskrev upplevelser av stress och otillräcklighet. Aktivitetsobalans var förekommande i respondenternas vardag. Det som orsakade stress var att de unga kvinnorna upplevde höga krav i skolan och att de upplevde tidsbrist för andra meningsfulla aktiviteter. Att synliggöra behovet av balans mellan måsten och meningsfulla aktiviteter i vardagen kan möjligtvis bidra till minskad stress i vardagen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Abdulmajid, Iman LU and Osmani Faqiri, Tahmina LU
supervisor
organization
course
ATPK55 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Stress, aktivitetsbalans/obalans, aktivitet, unga kvinnor, upplevelse, arbetsterapi Kandidatsuppsats
language
Swedish
id
5157757
date added to LUP
2015-03-23 14:19:08
date last changed
2015-03-23 14:19:08
@misc{5157757,
 abstract   = {Stress blir ett allt vanligare fenomen i samhället idag som även drabbar den yngre generationen. Skolan ställer ofta höga krav som kan leda till att ungdomarna känner sig pressade. När det är för höga krav eller att tiden inte räcker till kan en aktivitetsobalans i vardagen uppstå. Syftet med studien var att undersöka och beskriva, hur unga kvinnor som går en gymnasieutbildning och uppger sig vara stressade, upplever sin vardag. Syftet var också att beskriva om de unga kvinnorna upplever att de har balans/obalans i sin vardag. En mixad metod användes. Respondenterna fick skriva tidsdagböcker under två vardagar som sedan överfördes till grafer. Tidsdagböckerna kompletterades med en intervju. Deltagarna bestod av åtta unga kvinnor i södra Sverige. Beskrivande statistik och kvalitativ innehållsanalys användes vid databearbetning och analys. Resultatet sammanfattades i fyra kategorier som visade att alla respondenter spenderade största delen av sin vardag i skolan och med studierna. Respondenterna hade brist på fritidsaktiviteter och beskrev upplevelser av stress och otillräcklighet. Aktivitetsobalans var förekommande i respondenternas vardag. Det som orsakade stress var att de unga kvinnorna upplevde höga krav i skolan och att de upplevde tidsbrist för andra meningsfulla aktiviteter. Att synliggöra behovet av balans mellan måsten och meningsfulla aktiviteter i vardagen kan möjligtvis bidra till minskad stress i vardagen.},
 author    = {Abdulmajid, Iman and Osmani Faqiri, Tahmina},
 keyword   = {Stress,aktivitetsbalans/obalans,aktivitet,unga kvinnor,upplevelse,arbetsterapi Kandidatsuppsats},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Stress och aktivitetsobalans i unga kvinnors vardag},
 year     = {2014},
}