Advanced

Patienternas upplevelser av Medicinsk yoga som en arbetsterapeutisk intervention inom palliativ vård/hospice

Cermjani, Florjana LU and Masic, Ivana LU (2014) ATPK55 20142
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Vetenskapliga studier kring användandet av yoga har visat sig ha god effekt för att lindra ångesttillstånd. Däremot studier som beskriver medicinsk yoga som en arbetsterapeutisk intervention inom palliativ vård samt patienternas upplevelse av behandlingsmetoden har inte gått att finna. Syftet med studien var att beskriva upplevelsen av aktiviteten medicinsk yoga som en arbetsterapeutisk intervention inom palliativ vård/hospice. Frågeställningarna var: hur upplever patienterna aktiviteten medicinsk yoga och vilka värden ger aktiviteten medicinsk yoga. En mixad metoddesign användes. I den kvalitativa delen användes en öppen fråga med deltagande observation som komplement och i den kvantitativa delen användes frågeformuläret Oval-9.... (More)
Vetenskapliga studier kring användandet av yoga har visat sig ha god effekt för att lindra ångesttillstånd. Däremot studier som beskriver medicinsk yoga som en arbetsterapeutisk intervention inom palliativ vård samt patienternas upplevelse av behandlingsmetoden har inte gått att finna. Syftet med studien var att beskriva upplevelsen av aktiviteten medicinsk yoga som en arbetsterapeutisk intervention inom palliativ vård/hospice. Frågeställningarna var: hur upplever patienterna aktiviteten medicinsk yoga och vilka värden ger aktiviteten medicinsk yoga. En mixad metoddesign användes. I den kvalitativa delen användes en öppen fråga med deltagande observation som komplement och i den kvantitativa delen användes frågeformuläret Oval-9. Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys och beskrivande statistik. Resultatet gav ett huvudtema: Medicinsk yoga gav inre ro och harmoni i livets slutskede samt 7 kategorier med underkategorier. Resultatet påvisade att aktiviteten medicinsk yoga hade främst ett självbelönade värde följt av konkreta och symboliska värden. Slutsatsen indikerar att medicinsk yoga som arbetsterapeutisk intervention har goda effekter på individens psykiska, fysiska, andliga, emotionella och sociala välbefinnande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Cermjani, Florjana LU and Masic, Ivana LU
supervisor
organization
course
ATPK55 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Aktivitet, arbetsterapi, ValMO, välbefinnande.
language
Swedish
id
5157761
date added to LUP
2015-03-23 14:19:21
date last changed
2015-03-23 14:19:21
@misc{5157761,
 abstract   = {Vetenskapliga studier kring användandet av yoga har visat sig ha god effekt för att lindra ångesttillstånd. Däremot studier som beskriver medicinsk yoga som en arbetsterapeutisk intervention inom palliativ vård samt patienternas upplevelse av behandlingsmetoden har inte gått att finna. Syftet med studien var att beskriva upplevelsen av aktiviteten medicinsk yoga som en arbetsterapeutisk intervention inom palliativ vård/hospice. Frågeställningarna var: hur upplever patienterna aktiviteten medicinsk yoga och vilka värden ger aktiviteten medicinsk yoga. En mixad metoddesign användes. I den kvalitativa delen användes en öppen fråga med deltagande observation som komplement och i den kvantitativa delen användes frågeformuläret Oval-9. Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys och beskrivande statistik. Resultatet gav ett huvudtema: Medicinsk yoga gav inre ro och harmoni i livets slutskede samt 7 kategorier med underkategorier. Resultatet påvisade att aktiviteten medicinsk yoga hade främst ett självbelönade värde följt av konkreta och symboliska värden. Slutsatsen indikerar att medicinsk yoga som arbetsterapeutisk intervention har goda effekter på individens psykiska, fysiska, andliga, emotionella och sociala välbefinnande.},
 author    = {Cermjani, Florjana and Masic, Ivana},
 keyword   = {Aktivitet,arbetsterapi,ValMO,välbefinnande.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Patienternas upplevelser av Medicinsk yoga som en arbetsterapeutisk intervention inom palliativ vård/hospice},
 year     = {2014},
}