Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Visionen om Malmö: inflytande och synliggörande i förslaget till ny översiktsplan

Sällström, Felicia LU (2015) GNVK01 20132
Department of Gender Studies
Abstract (Swedish)
I den här uppsatsen undersöks den vision om Malmö som presenteras i stadens förslag till ny översiktsplan – vad det är som karaktäriserar staden i det förflutna och i nutid och hur framtiden förväntas se ut. Mitt arbete syftar till att ta reda på vilka det är som våra städer planeras för. Min teoretiska utgångspunkt ligger i berättelsen som som ett sätt att befästa en hegemonisk bild av verkligheten och även att entreprenörstaden ses som den enda möjliga staden att planera för, vilket leder till demokratisk urholkning. Resultaten visar på att planen tar en marknadsvänlig riktning, som förespråkar flexibilitet och risktagande, och lämnar traditionell planering bakom sig. Det finns stor tilltro till den privata sektorn och ekonomisk tillväxt... (More)
I den här uppsatsen undersöks den vision om Malmö som presenteras i stadens förslag till ny översiktsplan – vad det är som karaktäriserar staden i det förflutna och i nutid och hur framtiden förväntas se ut. Mitt arbete syftar till att ta reda på vilka det är som våra städer planeras för. Min teoretiska utgångspunkt ligger i berättelsen som som ett sätt att befästa en hegemonisk bild av verkligheten och även att entreprenörstaden ses som den enda möjliga staden att planera för, vilket leder till demokratisk urholkning. Resultaten visar på att planen tar en marknadsvänlig riktning, som förespråkar flexibilitet och risktagande, och lämnar traditionell planering bakom sig. Det finns stor tilltro till den privata sektorn och ekonomisk tillväxt är central och ses som ett mål i sig självt, ur vilket andra värden kommer att följa om näringslivet är nöjt. Enligt planen kommer alla malmöbor att få sina behov tillfredsställda, men den nya historien om staden verkar inte inkludera alla, utan enbart de som söker en viss livsstil. (Less)
Popular Abstract
This essay examines the vision of Malmö represented in the city's proposal for a new comprehensive plan – what characterizes the city in the past and in the present and what the future is expected to be like. My work sets out to find out who it is our cities are planned for. My theoretical concepts lie in storytelling as a way to consolidate a hegemonic view of reality and also in that the entrepreneurial city is seen as the only possible city to plan, leading to a democratical demise. The results show that the plan takes a market friendly direction, promoting flexibility and risk-taking, and leaving traditional planning behind. There is great faith in the private sector and economic growth is central and is seen as an end in itself, and... (More)
This essay examines the vision of Malmö represented in the city's proposal for a new comprehensive plan – what characterizes the city in the past and in the present and what the future is expected to be like. My work sets out to find out who it is our cities are planned for. My theoretical concepts lie in storytelling as a way to consolidate a hegemonic view of reality and also in that the entrepreneurial city is seen as the only possible city to plan, leading to a democratical demise. The results show that the plan takes a market friendly direction, promoting flexibility and risk-taking, and leaving traditional planning behind. There is great faith in the private sector and economic growth is central and is seen as an end in itself, and that other values will follow if the business community is pleased. All of Malmö's residents will have their needs met, according to the plan, but the new story of the city does not seem to include all but only those who seek a certain lifestyle. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sällström, Felicia LU
supervisor
organization
course
GNVK01 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
stadsplanering, Malmö, democracy, entrepreneurship, city planning, storytelling, berättande, entreprenörskap, demokrati
language
Swedish
id
5159445
date added to LUP
2015-05-04 16:01:38
date last changed
2015-05-04 16:01:38
@misc{5159445,
 abstract   = {I den här uppsatsen undersöks den vision om Malmö som presenteras i stadens förslag till ny översiktsplan – vad det är som karaktäriserar staden i det förflutna och i nutid och hur framtiden förväntas se ut. Mitt arbete syftar till att ta reda på vilka det är som våra städer planeras för. Min teoretiska utgångspunkt ligger i berättelsen som som ett sätt att befästa en hegemonisk bild av verkligheten och även att entreprenörstaden ses som den enda möjliga staden att planera för, vilket leder till demokratisk urholkning. Resultaten visar på att planen tar en marknadsvänlig riktning, som förespråkar flexibilitet och risktagande, och lämnar traditionell planering bakom sig. Det finns stor tilltro till den privata sektorn och ekonomisk tillväxt är central och ses som ett mål i sig självt, ur vilket andra värden kommer att följa om näringslivet är nöjt. Enligt planen kommer alla malmöbor att få sina behov tillfredsställda, men den nya historien om staden verkar inte inkludera alla, utan enbart de som söker en viss livsstil.},
 author    = {Sällström, Felicia},
 keyword   = {stadsplanering,Malmö,democracy,entrepreneurship,city planning,storytelling,berättande,entreprenörskap,demokrati},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Visionen om Malmö: inflytande och synliggörande i förslaget till ny översiktsplan},
 year     = {2015},
}