Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Självbestämmanderätten inom LVM-vården - En studie om LVM-lagstiftningens framställning och behandlares tolkning av självbestämmande

Jaber Jasem, Yasar LU (2015) SOPA63 20142
School of Social Work
Abstract
Abstract
Author: Yasar Jaber
Title: Self-determination in LVM-care - a study about the laws definition and the care providers` interpretation of self-determination.
Supervisor: Jan Magnusson
The purpose of this study is to find out how self-determination is defined in LVM-law and how it is interpreted by the care providers in LVM-health and rehabilitation clinic. The used method is qualitative method, semi-structured interviews with two care providers from an LVM-health and rehabilitation clinic and document analysis of preparatory work which consists of legislative proposal, plea and recommendations from Socialstyrelsen. Top-down perspective and symbolic politics are used as theoretic bases to answer the study questions. The result of... (More)
Abstract
Author: Yasar Jaber
Title: Self-determination in LVM-care - a study about the laws definition and the care providers` interpretation of self-determination.
Supervisor: Jan Magnusson
The purpose of this study is to find out how self-determination is defined in LVM-law and how it is interpreted by the care providers in LVM-health and rehabilitation clinic. The used method is qualitative method, semi-structured interviews with two care providers from an LVM-health and rehabilitation clinic and document analysis of preparatory work which consists of legislative proposal, plea and recommendations from Socialstyrelsen. Top-down perspective and symbolic politics are used as theoretic bases to answer the study questions. The result of the study shows that self-determination does not have the same meaning as it appears to. The LVM-legislation highlights a definition of self-determination as an approach for the care providers without further explanation of or restriction in the self-determination. However, there is another definition of self-determination with some restrictions; self-determination must not involve further drug-abuse, distraction of the environment of the LVM-health and rehabilitation clinic and is even described as illusory. Instead self-determination is described as synonymous with motivation. This definition of self-determination is not highlighted in the law, but rather masquerade. The study shows that the care providers interpret self-determination in a similar way and in accordance with the law. Care providers interpret self-determination even as clients´ possibility to choose everyday activities. The difference between the care providers is in the way they look at self-determination in which one sees self-determination only as instrumental, and the other care provider sees even the symbolic dimension of it. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Uppsatsens syfte är att ta reda på hur självbestämmanderätten framställs i LVM-lagstiftningen och hur den tolkas av behandlare på LVM- hem. Den använda metoden är en kvalitativ metod, semistrukturerade intervjuer med två behandlare från ett LVM hem och dokumentanalys av lagförarbeten som består av propositioner, betänkande och allmänna råd från Socialstyrelsen. Top-down perspektivet och symbolpolitik används som teoretiska utgångspunkter för att svara på studiens frågeställningar. Resultaten från studien visar att självbestämmande inte har samma innebörd som den kan antas ha. LVM-lagstiftningen framhäver en framställning av självbestämmande som ett förhållningssätt för behandlare utan ytterligare förklaring av eller... (More)
Sammanfattning
Uppsatsens syfte är att ta reda på hur självbestämmanderätten framställs i LVM-lagstiftningen och hur den tolkas av behandlare på LVM- hem. Den använda metoden är en kvalitativ metod, semistrukturerade intervjuer med två behandlare från ett LVM hem och dokumentanalys av lagförarbeten som består av propositioner, betänkande och allmänna råd från Socialstyrelsen. Top-down perspektivet och symbolpolitik används som teoretiska utgångspunkter för att svara på studiens frågeställningar. Resultaten från studien visar att självbestämmande inte har samma innebörd som den kan antas ha. LVM-lagstiftningen framhäver en framställning av självbestämmande som ett förhållningssätt för behandlare utan ytterligare förklaring av eller begränsning i självbestämmanderätten. Men det finns en annan beskrivning av självbestämmande med vissa begränsningar; självbestämmande får inte innebära fortsatt missbruk, störning av miljön på LVM-hemmet och beskrivs även som illusorisk. Istället framställs självbestämmande som synonymt med motivation. Denna beskrivning av självbestämmande är inte framhävd i lagstiftningen, utan är snarare maskerad. Studien visar att behandlare tolkar självbestämmande på ett liknande sätt och i enlighet med lagen. Behandlare tolkar självbestämmande även som möjligheten för klienten att välja mellan vardagliga aktiviteter. Skillnaden mellan behandlarna ligger dock i deras syn på självbestämmande där den ena behandlaren ser självbestämmande endast som instrumentellt, medan den andra behandlaren ser även den symboliska dimensionen i det. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jaber Jasem, Yasar LU
supervisor
organization
course
SOPA63 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
self-determination, LVM, custodial care, care provider, drug-user, implementation, symbolic politics
language
Swedish
id
5159858
date added to LUP
2015-03-25 12:57:52
date last changed
2015-03-25 12:57:52
@misc{5159858,
 abstract   = {Abstract
Author: Yasar Jaber
Title: Self-determination in LVM-care - a study about the laws definition and the care providers` interpretation of self-determination.
Supervisor: Jan Magnusson
The purpose of this study is to find out how self-determination is defined in LVM-law and how it is interpreted by the care providers in LVM-health and rehabilitation clinic. The used method is qualitative method, semi-structured interviews with two care providers from an LVM-health and rehabilitation clinic and document analysis of preparatory work which consists of legislative proposal, plea and recommendations from Socialstyrelsen. Top-down perspective and symbolic politics are used as theoretic bases to answer the study questions. The result of the study shows that self-determination does not have the same meaning as it appears to. The LVM-legislation highlights a definition of self-determination as an approach for the care providers without further explanation of or restriction in the self-determination. However, there is another definition of self-determination with some restrictions; self-determination must not involve further drug-abuse, distraction of the environment of the LVM-health and rehabilitation clinic and is even described as illusory. Instead self-determination is described as synonymous with motivation. This definition of self-determination is not highlighted in the law, but rather masquerade. The study shows that the care providers interpret self-determination in a similar way and in accordance with the law. Care providers interpret self-determination even as clients´ possibility to choose everyday activities. The difference between the care providers is in the way they look at self-determination in which one sees self-determination only as instrumental, and the other care provider sees even the symbolic dimension of it.},
 author    = {Jaber Jasem, Yasar},
 keyword   = {self-determination,LVM,custodial care,care provider,drug-user,implementation,symbolic politics},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Självbestämmanderätten inom LVM-vården - En studie om LVM-lagstiftningens framställning och behandlares tolkning av självbestämmande},
 year     = {2015},
}