Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Artland - konsten att skapa ett artrikt stadslandskap

Tagesson, Oskar LU (2015) AAHM01 20142
Department of Architecture and the Built Environment
Abstract (Swedish)
Artland är en reflektion kring relationen mellan människan och andra arter, samt en vision om hur stadslandskapet kan bli artrikare.

Mängden vilda djur minskar drastiskt i världen, det är fler och fler arter som väljer staden som alternativt habitat och det finns ett behov av närnatur och sammanhängande gröna rum i den urbana kontexten. Detta ledde för mig fram till frågorna:

Hur kan arkitektur bidra till biologisk mångfald?

Hur kan arkitektur bidra till en uppluckring av hierarkier mellan andra arter och människan?

Hur kan arkitektur bidra till möten mellan vilda djur och människa i stadslandskapet?

I arbetet utforskar jag människans relation till djur, djurens relation till människan och min egen relation till djur. Jag... (More)
Artland är en reflektion kring relationen mellan människan och andra arter, samt en vision om hur stadslandskapet kan bli artrikare.

Mängden vilda djur minskar drastiskt i världen, det är fler och fler arter som väljer staden som alternativt habitat och det finns ett behov av närnatur och sammanhängande gröna rum i den urbana kontexten. Detta ledde för mig fram till frågorna:

Hur kan arkitektur bidra till biologisk mångfald?

Hur kan arkitektur bidra till en uppluckring av hierarkier mellan andra arter och människan?

Hur kan arkitektur bidra till möten mellan vilda djur och människa i stadslandskapet?

I arbetet utforskar jag människans relation till djur, djurens relation till människan och min egen relation till djur. Jag gör detta dels genom att studera fabler, konst och djurens beteende, och dels genom promenader, studiebesök och en jaktupplevelse. Parallellt har jag med collage och skisser studerat rumsliga gränser, bl.a. med skogsbrynet som referens, med ambitionen att skapa så varierade typologier som möjligt.

Med denna bakgrund tar jag fram en vision om hur Malmö hamn, med ett antal verktyg, kan gå från ett monofunktionellt industriområde till ett artrikare stadslandskap. Ett stadslandskap som jag studerar närmare i tre situationer: den kväkande bakgatan, den tassande bron och de slumrande tornen.

Kan staden få vara en plats för flera arter, där de kan mötas på samma villkor? Artland är ett examensarbete i hur en sådan stad skulle kunna gestaltas. (Less)
Abstract
Artland is a personal reflection on the relationship between the human being and other species, and a vision for how cities can be richer in species.

The amount of wild animals decrease drastically all over the world, more and more species move into the city, there is a need for nature and green infrastructure in the urban setting for many species. This made me ask the questions:

How can architecture contribute to biodiversity?

How can architecture contribute to changed hierarchy between humans and other species?

How can architecture contribute to create places where humans and wild animals can meet in the urban environment?

I investigate humans’ relationship with animals, animals’ relationship with humans and my own... (More)
Artland is a personal reflection on the relationship between the human being and other species, and a vision for how cities can be richer in species.

The amount of wild animals decrease drastically all over the world, more and more species move into the city, there is a need for nature and green infrastructure in the urban setting for many species. This made me ask the questions:

How can architecture contribute to biodiversity?

How can architecture contribute to changed hierarchy between humans and other species?

How can architecture contribute to create places where humans and wild animals can meet in the urban environment?

I investigate humans’ relationship with animals, animals’ relationship with humans and my own personal relationship with animals. I do this by studying fables, art and animal behavior and with walkabouts, study trips and a hunting experience. Parallel I study borders by working with collages and sketches, with the edge of the forest as reference, with the ambition to create as much diversity in typologies as possible.

With this background I develop a vision for Malmö port to be transformed, with a number of tools, from a monofunctional industrial area to a richer space for species. In this new city landscape, I investigate three situations in depth.

Can the city be a place for more species, to meet on a more equal level? Artland is a masterthesis about how a city like this could look like. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tagesson, Oskar LU
supervisor
organization
course
AAHM01 20142
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Arter, Djur, Fabler, Möten, Stad, Species, Animals, Fables, Meetingplaces, City
language
Swedish
id
5159992
date added to LUP
2015-05-20 11:29:15
date last changed
2015-05-20 11:29:15
@misc{5159992,
 abstract   = {Artland is a personal reflection on the relationship between the human being and other species, and a vision for how cities can be richer in species.

The amount of wild animals decrease drastically all over the world, more and more species move into the city, there is a need for nature and green infrastructure in the urban setting for many species. This made me ask the questions:

How can architecture contribute to biodiversity?

How can architecture contribute to changed hierarchy between humans and other species?

How can architecture contribute to create places where humans and wild animals can meet in the urban environment?

I investigate humans’ relationship with animals, animals’ relationship with humans and my own personal relationship with animals. I do this by studying fables, art and animal behavior and with walkabouts, study trips and a hunting experience. Parallel I study borders by working with collages and sketches, with the edge of the forest as reference, with the ambition to create as much diversity in typologies as possible.

With this background I develop a vision for Malmö port to be transformed, with a number of tools, from a monofunctional industrial area to a richer space for species. In this new city landscape, I investigate three situations in depth.

Can the city be a place for more species, to meet on a more equal level? Artland is a masterthesis about how a city like this could look like.},
 author    = {Tagesson, Oskar},
 keyword   = {Arter,Djur,Fabler,Möten,Stad,Species,Animals,Fables,Meetingplaces,City},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Artland - konsten att skapa ett artrikt stadslandskap},
 year     = {2015},
}