Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att lära och förändra tillsammans - En kvalitativ studie av två musikverksamheter i Sverige och Mexiko

Ljungkvist, Clara LU (2015) LMMN91 20142
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att undersöka demokratiska aspekter inom El Sistema med fokus på gruppundervisning. Studien har gjorts på två El Sistema skolor, en i Mexiko och en i Sverige. Data har samlats in genom observationer och intervjuer enligt kvalitativ forskningsmetod.
Resultatet presenteras i två olika delar, en för Mexiko och en för Malmö. Dessa två delar är uppdelade i fyra kategorier vardera som behandlar det sociala, musiken, demokrati och kollaborativt lärande. Resultatet visar att både retoriken kring verksamheterna och undervisningen i praktiken skiljer sig åt mellan de två skolorna, men att det också på många sätt är tydligt att de är baserade på samma koncept med sin grund i Venezuela. I Mexiko anses huvudsyftet med... (More)
Syftet med denna studie är att undersöka demokratiska aspekter inom El Sistema med fokus på gruppundervisning. Studien har gjorts på två El Sistema skolor, en i Mexiko och en i Sverige. Data har samlats in genom observationer och intervjuer enligt kvalitativ forskningsmetod.
Resultatet presenteras i två olika delar, en för Mexiko och en för Malmö. Dessa två delar är uppdelade i fyra kategorier vardera som behandlar det sociala, musiken, demokrati och kollaborativt lärande. Resultatet visar att både retoriken kring verksamheterna och undervisningen i praktiken skiljer sig åt mellan de två skolorna, men att det också på många sätt är tydligt att de är baserade på samma koncept med sin grund i Venezuela. I Mexiko anses huvudsyftet med projektet vara socialt, och fördelar med gruppundervisning som lyftes fram av pedagogerna var att lära sig samarbeta, och att man kan ta lärdom av varandras svårigheter och färdigheter. Inställningen från pedagogerna i Malmö är att huvudfokus ligger på musiken men att många av de sociala delarna som betonas inom El Sistema automatiskt faller på plats när man befinner sig i ett musikaliskt sammanhang. Gruppundervisningen bidrar enligt pedagogerna till att inspirationen ökar då den kommer från många olika håll. Att alla är förebilder för varandra betonas också som centralt i verksamheten. De ser El Sistema som demokratisk i den mening att de når barn och unga som tidigare varit underrepresenterade i kulturskolan och för att orkestern blir en plats där barn från olika stadsdelar kommer kunna mötas. (Less)
Popular Abstract
The purpose of this study is to investigate democratic aspects within El Sistema with a focus on group instruction. The study has taken place at two different El Sistema schools, one in Mexico and one in Sweden. The material for the survey has been acquired through interviews and observation using qualitative methods.
The result is presented in two parts, one for Mexico and one for Malmö. These two parts contain four categories each, which process social aspects, musical aspects, democratic aspects and collaborative learning. The result of the study shows that both the rhetoric and the way of teaching differ between the two schools, but it is still clear that they are based on the same concept from Venezuela. In Mexico the main purpose of... (More)
The purpose of this study is to investigate democratic aspects within El Sistema with a focus on group instruction. The study has taken place at two different El Sistema schools, one in Mexico and one in Sweden. The material for the survey has been acquired through interviews and observation using qualitative methods.
The result is presented in two parts, one for Mexico and one for Malmö. These two parts contain four categories each, which process social aspects, musical aspects, democratic aspects and collaborative learning. The result of the study shows that both the rhetoric and the way of teaching differ between the two schools, but it is still clear that they are based on the same concept from Venezuela. In Mexico the main purpose of the project is said to be social. The teachers emphasize that the advantages of group instruction are to learn to collaborate and to learn from each other’s difficulties and skills. The attitude in Malmö is that the main purpose is musical, but that many of the social aspects that are pointed out within El Sistema will automatically develop when you are a part in a musical context. According to the teachers, the sources of inspiration multiply when teaching in a group. That everyone sets an example for each other is also emphasized as an important part of the organization. El Sistema is seen as democratic in the sense that they reach children who earlier have not been represented in the Swedish music schools, and also because the orchestra will be a place where children from different areas of the city can meet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ljungkvist, Clara LU
supervisor
organization
alternative title
Learning and changing together - A qualitative study of two music schools in Sweden and Mexico
course
LMMN91 20142
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
Demokrati, El Sistema, gruppundervisning, kollaborativt lärande, musikpedagogik, utbildningsvetenskap, collaborative learning, democracy, educational sciences, group instruction, music education.
language
Swedish
id
5212001
date added to LUP
2015-04-15 11:23:52
date last changed
2015-04-15 11:23:52
@misc{5212001,
 abstract   = {{Syftet med denna studie är att undersöka demokratiska aspekter inom El Sistema med fokus på gruppundervisning. Studien har gjorts på två El Sistema skolor, en i Mexiko och en i Sverige. Data har samlats in genom observationer och intervjuer enligt kvalitativ forskningsmetod.
Resultatet presenteras i två olika delar, en för Mexiko och en för Malmö. Dessa två delar är uppdelade i fyra kategorier vardera som behandlar det sociala, musiken, demokrati och kollaborativt lärande. Resultatet visar att både retoriken kring verksamheterna och undervisningen i praktiken skiljer sig åt mellan de två skolorna, men att det också på många sätt är tydligt att de är baserade på samma koncept med sin grund i Venezuela. I Mexiko anses huvudsyftet med projektet vara socialt, och fördelar med gruppundervisning som lyftes fram av pedagogerna var att lära sig samarbeta, och att man kan ta lärdom av varandras svårigheter och färdigheter. Inställningen från pedagogerna i Malmö är att huvudfokus ligger på musiken men att många av de sociala delarna som betonas inom El Sistema automatiskt faller på plats när man befinner sig i ett musikaliskt sammanhang. Gruppundervisningen bidrar enligt pedagogerna till att inspirationen ökar då den kommer från många olika håll. Att alla är förebilder för varandra betonas också som centralt i verksamheten. De ser El Sistema som demokratisk i den mening att de når barn och unga som tidigare varit underrepresenterade i kulturskolan och för att orkestern blir en plats där barn från olika stadsdelar kommer kunna mötas.}},
 author    = {{Ljungkvist, Clara}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Att lära och förändra tillsammans - En kvalitativ studie av två musikverksamheter i Sverige och Mexiko}},
 year     = {{2015}},
}