Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Stress och känslor inom arbetslivet - en randomiserad kontrollerad studie av effekterna av expressivt skrivande bland vård- och omsorgspersonal

Olsson, Görgen LU (2015) PSYK11 20142
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studiens syfte var att undersöka om expressivt skrivande, som i tidigare studier visat sig ha effekt på fysisk och psykisk hälsa, kunde förbättra vård- och omsorgspersonals välbefinnande i form av lägre stress, mindre negativ affekt, mer positiv affekt samt färre somatiska symtom. I studien undersöktes om graden av självmedkänsla påverkades av interventionen. Det förutsågs att experimentgruppens deltagare, efter interventionen, skulle uppvisa en högre grad av självmedkänsla än kontrollgruppens deltagare. Studien gjordes i form av ett randomiserat kontrollerat experiment. Hypoteserna var att experimentgruppens deltagare (n = 17), som deltog i expressivt skrivande, skulle uppvisa ett signifikant bättre resultat på samtliga mått på... (More)
Studiens syfte var att undersöka om expressivt skrivande, som i tidigare studier visat sig ha effekt på fysisk och psykisk hälsa, kunde förbättra vård- och omsorgspersonals välbefinnande i form av lägre stress, mindre negativ affekt, mer positiv affekt samt färre somatiska symtom. I studien undersöktes om graden av självmedkänsla påverkades av interventionen. Det förutsågs att experimentgruppens deltagare, efter interventionen, skulle uppvisa en högre grad av självmedkänsla än kontrollgruppens deltagare. Studien gjordes i form av ett randomiserat kontrollerat experiment. Hypoteserna var att experimentgruppens deltagare (n = 17), som deltog i expressivt skrivande, skulle uppvisa ett signifikant bättre resultat på samtliga mått på välbefinnande jämfört med kontrollgruppens deltagare (n = 15), som deltog i objektivt och icke-expressivt skrivande. Deltagarna i experimentet var kvinnor (N = 32) i åldrarna 24 till 63 år. Ingen av hypoteserna kunde bekräftas i studien. Studien visade således inte att arbetsrelaterad stress kan reduceras med hjälp av expressivt skrivande. Studiens resultat diskuteras i perspektiv av att stressreaktionen innehåller flera interagerande faktorer och att sambandet mellan stress och känslor är komplext. Förslag till utformning av framtida studier diskuteras vad gäller modererande faktorer, skrivinstruktioner samt mätmetoder. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Görgen LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
känslor, expressive writing, written emotional disclosure, psychological stress, interpersonal stress, emotions, interpersonell stress, expressivt skrivande, psykologisk stress
language
Swedish
id
5215547
date added to LUP
2015-03-27 12:03:08
date last changed
2015-03-27 12:03:08
@misc{5215547,
 abstract   = {Studiens syfte var att undersöka om expressivt skrivande, som i tidigare studier visat sig ha effekt på fysisk och psykisk hälsa, kunde förbättra vård- och omsorgspersonals välbefinnande i form av lägre stress, mindre negativ affekt, mer positiv affekt samt färre somatiska symtom. I studien undersöktes om graden av självmedkänsla påverkades av interventionen. Det förutsågs att experimentgruppens deltagare, efter interventionen, skulle uppvisa en högre grad av självmedkänsla än kontrollgruppens deltagare. Studien gjordes i form av ett randomiserat kontrollerat experiment. Hypoteserna var att experimentgruppens deltagare (n = 17), som deltog i expressivt skrivande, skulle uppvisa ett signifikant bättre resultat på samtliga mått på välbefinnande jämfört med kontrollgruppens deltagare (n = 15), som deltog i objektivt och icke-expressivt skrivande. Deltagarna i experimentet var kvinnor (N = 32) i åldrarna 24 till 63 år. Ingen av hypoteserna kunde bekräftas i studien. Studien visade således inte att arbetsrelaterad stress kan reduceras med hjälp av expressivt skrivande. Studiens resultat diskuteras i perspektiv av att stressreaktionen innehåller flera interagerande faktorer och att sambandet mellan stress och känslor är komplext. Förslag till utformning av framtida studier diskuteras vad gäller modererande faktorer, skrivinstruktioner samt mätmetoder.},
 author    = {Olsson, Görgen},
 keyword   = {känslor,expressive writing,written emotional disclosure,psychological stress,interpersonal stress,emotions,interpersonell stress,expressivt skrivande,psykologisk stress},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Stress och känslor inom arbetslivet - en randomiserad kontrollerad studie av effekterna av expressivt skrivande bland vård- och omsorgspersonal},
 year     = {2015},
}