Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Journalistideal i en digital värld : om effekterna av en osäker arbetsmarknad och nya teknologiska och kommersiella förutsättningar

Drangnell Ek, Viktor LU and Hyltén-Cavallius, Stefan LU (2015) JOUK10 20142
Journalism
Abstract (Swedish)
De senaste årtiondenas teknologiska utveckling har haft en stor inverkan på journalistbranschen. Inte minst har sättet nyheter produceras och konsumeras förändrats i grunden. Fler aktörer tävlar om konsumenter på ett fält där journalister tidigare haft ett relativt ohotat informationsmonopol. En konsekvens är att journalistbranschen har kommersialiserats, vilket gjort att läsare jagas på ett nytt sätt. Samtidigt dras mediehusen med ekonomiska problem: sjunkande upplagor och svårigheter att ta betalt för sitt digitala material. När yttre faktorer har en allt större negativ inverkan på den journalistiska självständigheten aktualiseras också frågan om hur yrkesrollen förändras och hur stort glappet mellan journalistiska ideal och yrkespraktik... (More)
De senaste årtiondenas teknologiska utveckling har haft en stor inverkan på journalistbranschen. Inte minst har sättet nyheter produceras och konsumeras förändrats i grunden. Fler aktörer tävlar om konsumenter på ett fält där journalister tidigare haft ett relativt ohotat informationsmonopol. En konsekvens är att journalistbranschen har kommersialiserats, vilket gjort att läsare jagas på ett nytt sätt. Samtidigt dras mediehusen med ekonomiska problem: sjunkande upplagor och svårigheter att ta betalt för sitt digitala material. När yttre faktorer har en allt större negativ inverkan på den journalistiska självständigheten aktualiseras också frågan om hur yrkesrollen förändras och hur stort glappet mellan journalistiska ideal och yrkespraktik är. Det är därför av intresse att undersöka hur nya journalister i branschen förhåller sig till förändrade förutsättningar och möjligheten att leva upp till traditionella journalistiska ideal.
Undersökningen omfattar en kvalitativ intervjustudie med sju journalister från olika redaktioner i Sverige och som inträtt i branschen efter digitaliseringens genomslag. Analysen visar att osäkra arbetsförhållanden, ökat kundfokus och ett allt snabbare tempo har gjort att journalisters autonomitet blivit lidande. Journalisterna framhäver traditionella ideal som viktiga och avgörande för journalistikens uppdrag men samtidigt har de blivit mer svåruppnåeliga. Något som lett till en mer flexibel inställning till idealen där bland annat kommersiella aspekter införlivats i allt högre utsträckning. I uppsatsens avslutande del reflekterar vi över de traditionella idealens applicerbarhet på ett nytt medieklimat. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Drangnell Ek, Viktor LU and Hyltén-Cavallius, Stefan LU
supervisor
organization
course
JOUK10 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
rationalisering, digitalisering, klickjakt, journalistik, kommersialisering, ideal
language
Swedish
id
5240059
date added to LUP
2016-09-05 12:47:06
date last changed
2016-09-05 12:47:06
@misc{5240059,
 abstract   = {{De senaste årtiondenas teknologiska utveckling har haft en stor inverkan på journalistbranschen. Inte minst har sättet nyheter produceras och konsumeras förändrats i grunden. Fler aktörer tävlar om konsumenter på ett fält där journalister tidigare haft ett relativt ohotat informationsmonopol. En konsekvens är att journalistbranschen har kommersialiserats, vilket gjort att läsare jagas på ett nytt sätt. Samtidigt dras mediehusen med ekonomiska problem: sjunkande upplagor och svårigheter att ta betalt för sitt digitala material. När yttre faktorer har en allt större negativ inverkan på den journalistiska självständigheten aktualiseras också frågan om hur yrkesrollen förändras och hur stort glappet mellan journalistiska ideal och yrkespraktik är. Det är därför av intresse att undersöka hur nya journalister i branschen förhåller sig till förändrade förutsättningar och möjligheten att leva upp till traditionella journalistiska ideal. 
Undersökningen omfattar en kvalitativ intervjustudie med sju journalister från olika redaktioner i Sverige och som inträtt i branschen efter digitaliseringens genomslag. Analysen visar att osäkra arbetsförhållanden, ökat kundfokus och ett allt snabbare tempo har gjort att journalisters autonomitet blivit lidande. Journalisterna framhäver traditionella ideal som viktiga och avgörande för journalistikens uppdrag men samtidigt har de blivit mer svåruppnåeliga. Något som lett till en mer flexibel inställning till idealen där bland annat kommersiella aspekter införlivats i allt högre utsträckning. I uppsatsens avslutande del reflekterar vi över de traditionella idealens applicerbarhet på ett nytt medieklimat.}},
 author    = {{Drangnell Ek, Viktor and Hyltén-Cavallius, Stefan}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Journalistideal i en digital värld : om effekterna av en osäker arbetsmarknad och nya teknologiska och kommersiella förutsättningar}},
 year     = {{2015}},
}