Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Varvsstadens skola

Davidsson, Lina LU (2015) AAHM01 20142
Department of Architecture and the Built Environment
Abstract (Swedish)
Skolans behov av lokaler förändras ständigt i takt
med att undervisningen behöver anpassa sig efter ny
teknologi, nya krav och lärandemetoder. Dessutom
så varierar antalet barn över åren vilket bidrar till att
behovet av klassrum och utrymmen ökar eller minskar.
För att möta dessa förändringar krävs flexibla och
anpassningsbara skollokaler.

Förr var den mesta undervisningen klassrumsbaserad
med en lärare som undervisade framme vid tavlan och
elever som tog plats vid sina bänkar i klassrummet.
Idag ser metoderna för lärande annorlunda ut och
undervisning och lek går samman allt mer. Lärarledd
undervisning varvas med individuella arbeten och
grupparbeten av varierande storlek. Skolan ska vara en
stimulerande miljö för barn... (More)
Skolans behov av lokaler förändras ständigt i takt
med att undervisningen behöver anpassa sig efter ny
teknologi, nya krav och lärandemetoder. Dessutom
så varierar antalet barn över åren vilket bidrar till att
behovet av klassrum och utrymmen ökar eller minskar.
För att möta dessa förändringar krävs flexibla och
anpassningsbara skollokaler.

Förr var den mesta undervisningen klassrumsbaserad
med en lärare som undervisade framme vid tavlan och
elever som tog plats vid sina bänkar i klassrummet.
Idag ser metoderna för lärande annorlunda ut och
undervisning och lek går samman allt mer. Lärarledd
undervisning varvas med individuella arbeten och
grupparbeten av varierande storlek. Skolan ska vara en
stimulerande miljö för barn att lära i och det bör finnas
en variation av olika läromiljöer som är anpassade efter
barns olika behov och efter olika lärosituationer.

Det här examensarbetet undersöker hur man kan
göra skolans lokaler mer flexibla både på kort och på
lång sikt. Lokalerna ska ge möjligheter till varierade
arbetssätt och fungera för flera olika verksamheter samt
kunna anpassas efter svängningar i elevantal. Skolan
blir en tillgång för hela kvarteret genom att möjliggöra
användning av lokalerna och skolgården även på kvällar
och helger samt genom att fungera som en central
mötesplats.

Undersökningen har resulterat i ett förslag på en
F-9-skola för ca 500 elever i Varvsstaden i Malmö.
Fokus har legat på att hitta flexibla lösningar samt att
skapa en byggnad som ger något tillbaka till resten av
kvarteret. (Less)
Abstract
A school facilities needs are constantly shifting due to the
adaptation of new technology, educational requirements
and teaching pedagogy. Additionally, the number of
students vary each year, increasing or decreasing the need
of educational spaces. To face these changes the schools’
premises need to be flexible and adaptable.

Previously, most of the education took place in the
classroom with a teacher lecturing to the whole class.
Today the methods of teaching have changed where
education and play may be going on simultaneously.
Traditionally lectures are mixed with individual projects
and group work of varying sizes. Schools are supposed to
be a stimulating environment for children to learn and
should offer a variation of... (More)
A school facilities needs are constantly shifting due to the
adaptation of new technology, educational requirements
and teaching pedagogy. Additionally, the number of
students vary each year, increasing or decreasing the need
of educational spaces. To face these changes the schools’
premises need to be flexible and adaptable.

Previously, most of the education took place in the
classroom with a teacher lecturing to the whole class.
Today the methods of teaching have changed where
education and play may be going on simultaneously.
Traditionally lectures are mixed with individual projects
and group work of varying sizes. Schools are supposed to
be a stimulating environment for children to learn and
should offer a variation of educational spaces adapted
to childrens’ different needs and different methods of
teaching.

This thesis investigates how to make schools’ premises
more flexible in the long-term as well as in a short-term.
The premises ought to offer possibilities for different
ways of learning as well as different types of activities.
Furthermore, they should be able to adapt to variations
of the number of children that attend every year. The
school should be a resource for the whole neighborhood
by creating a central gathering point that makes it
possible for everyone to use the school premises and
schoolyard during nights and weekends.

This research has resulted in a proposal of a
compulsory school for children aged 7-16. The school
houses approximately 500 students and is situated in
Varvsstaden in Malmö. The main focus has been to find
flexible solutions and to create a building that makes a
contribution to the rest of the neighborhood. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Davidsson, Lina LU
supervisor
organization
course
AAHM01 20142
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
Swedish
id
5266160
date added to LUP
2015-04-28 15:55:10
date last changed
2015-04-28 15:55:10
@misc{5266160,
 abstract   = {A school facilities needs are constantly shifting due to the
adaptation of new technology, educational requirements
and teaching pedagogy. Additionally, the number of
students vary each year, increasing or decreasing the need
of educational spaces. To face these changes the schools’
premises need to be flexible and adaptable.

Previously, most of the education took place in the
classroom with a teacher lecturing to the whole class.
Today the methods of teaching have changed where
education and play may be going on simultaneously.
Traditionally lectures are mixed with individual projects
and group work of varying sizes. Schools are supposed to
be a stimulating environment for children to learn and
should offer a variation of educational spaces adapted
to childrens’ different needs and different methods of
teaching.

This thesis investigates how to make schools’ premises
more flexible in the long-term as well as in a short-term.
The premises ought to offer possibilities for different
ways of learning as well as different types of activities.
Furthermore, they should be able to adapt to variations
of the number of children that attend every year. The
school should be a resource for the whole neighborhood
by creating a central gathering point that makes it
possible for everyone to use the school premises and
schoolyard during nights and weekends.

This research has resulted in a proposal of a
compulsory school for children aged 7-16. The school
houses approximately 500 students and is situated in
Varvsstaden in Malmö. The main focus has been to find
flexible solutions and to create a building that makes a
contribution to the rest of the neighborhood.},
 author    = {Davidsson, Lina},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Varvsstadens skola},
 year     = {2015},
}