Advanced

Barnmorskan som vägrade utföra abort - En arbetsrättslig studie om samvetsfrihet i den svenska vården

Johanhage, Louise LU (2015) HARH16 20142
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Fallet med den kristna barnmorskan Ellinor Grimmark, som på grund av sin vägran att delta i aborter nekades anställning vid tre kliniker, skapade stor debatt i Sverige våren 2014. Personalens rätt att följa sitt eget samvete och åtnjuta religionsfrihet ställdes mot kvinnans rätt till fri och tillgänglig abort och arbetstagarens tjänsteplikt. Grimmark anmälde sin arbetsgivare till Diskrimineringsombudsmannen men förlorade målet. I nuläget pågår dock förhandlingar i Jönköpings tingsrätt med en ännu oviss utgång.

Frågan om samvetsfrihet har två aspekter – en rättslig och en moralisk. I debatter blandas inte sällan de två samman. Denna uppsats har dock lagt fokus på den arbetsrättsliga aspekten. Frågan som sökt besvaras är huruvida... (More)
Fallet med den kristna barnmorskan Ellinor Grimmark, som på grund av sin vägran att delta i aborter nekades anställning vid tre kliniker, skapade stor debatt i Sverige våren 2014. Personalens rätt att följa sitt eget samvete och åtnjuta religionsfrihet ställdes mot kvinnans rätt till fri och tillgänglig abort och arbetstagarens tjänsteplikt. Grimmark anmälde sin arbetsgivare till Diskrimineringsombudsmannen men förlorade målet. I nuläget pågår dock förhandlingar i Jönköpings tingsrätt med en ännu oviss utgång.

Frågan om samvetsfrihet har två aspekter – en rättslig och en moralisk. I debatter blandas inte sällan de två samman. Denna uppsats har dock lagt fokus på den arbetsrättsliga aspekten. Frågan som sökt besvaras är huruvida barnmorskor inom den svenska vården – med fokus på abort – har rätt till samvetsfrihet eller inte.

I uppsatsen kommer jag inte fram till något entydigt svar på frågan. Då gällande lagstiftning saknas är det främst en tolkningsfråga. Praxis pekar dock i olika riktningar. Motståndet bland vårdförbund och obstetriska organisationer är påtagligt. KU:s utredning i samband med Resolution 1763 (2010) hade ingen påverkan på svensk lag. Det är sammantaget föga troligt att Sverige kommer att göra någon förändring av lagstiftningen så vida inte Europadomstolen – eventuellt, i framtiden – begär något annat.

I Sverige är således den enda möjligheten för en barnmorska som inte vill utföra abort – utan att riskera arbetsrättslig påföljd – att ta anställning på en arbetsplats där abort inte ingår i arbetsuppgifterna. (Less)
Popular Abstract
Ellinor Grimmark, a Christian midwife, refused to participate in abortions and was consequently denied employment at three different hospitals. In the spring of 2014, she filed a complaint to the Equality Ombudsman but lost her case. Negotiations are however currently taking place in Jönköping’s district court, where it will be decided whether Grimmark can claim damages for discrimination. Grimmark’s case has created a massive debate in Sweden on religious freedom versus free abortion and worker’s duty.

Many countries have laws to ensure health care workers freedom of conscience. Sweden does not. The question of objection due to conscience has two aspects - a legal one and a moral one. In this paper, I sought to answer whether midwives... (More)
Ellinor Grimmark, a Christian midwife, refused to participate in abortions and was consequently denied employment at three different hospitals. In the spring of 2014, she filed a complaint to the Equality Ombudsman but lost her case. Negotiations are however currently taking place in Jönköping’s district court, where it will be decided whether Grimmark can claim damages for discrimination. Grimmark’s case has created a massive debate in Sweden on religious freedom versus free abortion and worker’s duty.

Many countries have laws to ensure health care workers freedom of conscience. Sweden does not. The question of objection due to conscience has two aspects - a legal one and a moral one. In this paper, I sought to answer whether midwives working within the Swedish health care system have the right to refuse participating in abortion care based on their conscience.

My investigations did not lead to a clear answer. As there is no current legislation in this particular area, it is a matter of interpretation. However, praxis points in different directions. There is a clear resistance for this kind of clause among obstetrical organizations. Also, the parliament’s official report from 2011 showed no interest for implementing the resolution on conscientious objection in lawful medical care. It is therefore unlikely that Sweden will make any change to the law, unless the European court of human rights demands otherwise.

Midwives working within the Swedish health care system may not claim freedom of religion or conscience to refuse participation in abortion, without risking their employment. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johanhage, Louise LU
supervisor
organization
course
HARH16 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Samvetsfrihet, religionsfrihet, diskriminering, barnmorska, abort
language
Swedish
id
5274818
date added to LUP
2015-06-09 13:09:24
date last changed
2015-06-09 13:09:24
@misc{5274818,
 abstract   = {Fallet med den kristna barnmorskan Ellinor Grimmark, som på grund av sin vägran att delta i aborter nekades anställning vid tre kliniker, skapade stor debatt i Sverige våren 2014. Personalens rätt att följa sitt eget samvete och åtnjuta religionsfrihet ställdes mot kvinnans rätt till fri och tillgänglig abort och arbetstagarens tjänsteplikt. Grimmark anmälde sin arbetsgivare till Diskrimineringsombudsmannen men förlorade målet. I nuläget pågår dock förhandlingar i Jönköpings tingsrätt med en ännu oviss utgång.

Frågan om samvetsfrihet har två aspekter – en rättslig och en moralisk. I debatter blandas inte sällan de två samman. Denna uppsats har dock lagt fokus på den arbetsrättsliga aspekten. Frågan som sökt besvaras är huruvida barnmorskor inom den svenska vården – med fokus på abort – har rätt till samvetsfrihet eller inte.
 
I uppsatsen kommer jag inte fram till något entydigt svar på frågan. Då gällande lagstiftning saknas är det främst en tolkningsfråga. Praxis pekar dock i olika riktningar. Motståndet bland vårdförbund och obstetriska organisationer är påtagligt. KU:s utredning i samband med Resolution 1763 (2010) hade ingen påverkan på svensk lag. Det är sammantaget föga troligt att Sverige kommer att göra någon förändring av lagstiftningen så vida inte Europadomstolen – eventuellt, i framtiden – begär något annat.

I Sverige är således den enda möjligheten för en barnmorska som inte vill utföra abort – utan att riskera arbetsrättslig påföljd – att ta anställning på en arbetsplats där abort inte ingår i arbetsuppgifterna.},
 author    = {Johanhage, Louise},
 keyword   = {Samvetsfrihet,religionsfrihet,diskriminering,barnmorska,abort},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Barnmorskan som vägrade utföra abort - En arbetsrättslig studie om samvetsfrihet i den svenska vården},
 year     = {2015},
}