Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Integrering av klimatanpassning i kommunala risk- och sårbarhetsanalyser

Wallin, Lisa LU and Johansson, Sofia (2015) VBR920 20151
Division of Risk Management and Societal Safety
Risk Management and Safety Engineering (M.Sc.Eng.)
Division of Risk Management and Societal Safety
Abstract
This study examines the integration of climate adaption in risk and vulnerability analyses in Swedish municipalities. The study is based on a selection of municipalities that work actively with environmental questions. The risk and vulnerability analyses of 15 municipalities have been compiled and analyzed. Interviews have been carried out in three of the municipalities. Among the selected municipalities 40 percent have integrated climate adaption in the risk and vulnerability analysis. Different methods and tools have been used in the process and there are examples of successful integration of climate adaption through locally developed methods. Research data from municipal climate adaptation plans have been helpful in the process of... (More)
This study examines the integration of climate adaption in risk and vulnerability analyses in Swedish municipalities. The study is based on a selection of municipalities that work actively with environmental questions. The risk and vulnerability analyses of 15 municipalities have been compiled and analyzed. Interviews have been carried out in three of the municipalities. Among the selected municipalities 40 percent have integrated climate adaption in the risk and vulnerability analysis. Different methods and tools have been used in the process and there are examples of successful integration of climate adaption through locally developed methods. Research data from municipal climate adaptation plans have been helpful in the process of integrating climate adaptation in the risk and vulnerability analyses. The integration is often a natural consequence of the fact that climate-related risks have been given attention in the municipality. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Många svenska kommuner är inte förberedda inför klimatförändringarna.

I bedömningen av vilka kritiska händelser som kan inträffa i kommunen har få uppmärksammat effekterna av ett förändrat klimat. Det visar ett examens-arbete på Lunds tekniska högskola.

Klimatförändringarna bär med sig effekter som kraftigare regnväder, översvämningar och höjda havsnivåer. Svenska kommuner ansvarar för verksamheter som är mycket betydelsefulla för samhället och som kan påverkas av ett förändrat klimat. För att undvika att klimatförändringarna får stora negativa konsekvenser är det viktigt att kommunerna klimatanpassar.
Enligt lag ska alla kommuner analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan... (More)
Många svenska kommuner är inte förberedda inför klimatförändringarna.

I bedömningen av vilka kritiska händelser som kan inträffa i kommunen har få uppmärksammat effekterna av ett förändrat klimat. Det visar ett examens-arbete på Lunds tekniska högskola.

Klimatförändringarna bär med sig effekter som kraftigare regnväder, översvämningar och höjda havsnivåer. Svenska kommuner ansvarar för verksamheter som är mycket betydelsefulla för samhället och som kan påverkas av ett förändrat klimat. För att undvika att klimatförändringarna får stora negativa konsekvenser är det viktigt att kommunerna klimatanpassar.
Enligt lag ska alla kommuner analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Arbetet sammanställs i en risk- och sårbarhetsanalys.
Risk- och sårbarhetsanalysen är ett bra verktyg för klimatanpassning. Som ett första steg i att hantera klimatförändringar analyseras riskernas påverkan på samhället. Att riskerna uppmärksammas kan sedan leda till åtgärder som minskar sårbarheten.
I studien har risk- och sårbarhetsanalyser från kommuner som arbetar aktivt med miljö-arbete undersökts. Endast 40 procent av dessa integrerar klimatanpassning i risk- och sårbarhetsanalysen. Ett engagemang för miljöfrågor är en bidragande faktor till att kommuner arbetar med klimatanpassning. Det betyder att svenska kommuner i genomsnitt berör klimatförändringar i risk- och sårbarhetsanalyserna i ännu lägre grad än de kommuner som undersökts.
Endast ett fåtal svenska kommuner har alltså uppmärksammat att klimatförändringar kan leda till kritiska händelser i kommunen och tagit hänsyn till detta i risk- och sårbarhets-analysen. Mycket tyder dock på att arbetet är på framfart. Goda exempel på kommuner som lyckats väl med att ta hänsyn till klimatförändringar har uppmärksammats i studien.
Dessa kommuner har utformat sin risk- och sårbarhetsanalys för att ge utrymme för längre tidsperspektiv. Lokala klimatscenarier för år 2100 har tagits fram av SMHI och använts för att bedöma klimatförändringarnas effekter på kommunen.
I kommunerna upplever man att det fått positiva effekter att inkludera klimat-anpassning i arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen. En kommun uppger, till exempel, att arbetet gjort politiker och tjänstemän mer uppmärksamma på vilka effekter klimatförändringarna kan få på samhället. En annan kommun uppger att integrering av klimatanpassning är positivt eftersom det leder till att beslut fattas om hur riskerna ska hanteras.
De kommuner som integrerat klimat-anpassning i risk- och sårbarhetsanalysen har gjort det genom att beröra naturolyckor. Kommunerna har undersökt hur förekomsten av dessa samt dess påverkan på samhället kommer att förändras. De naturolyckor som oftast berörs är översvämning, extrem nederbörd, värmebölja, storm samt erosion, ras och skred.
I arbetet har vissa kommuner haft hjälp av verktyg för klimatanpassning. Data från respektive länsstyrelse, SMHI och Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) har använts och det är vanligt att underlag från kommunens arbete med klimat-anpassningsplanen varit till nytta.
Som tips till andra kommuner säger en intervjuperson ”integrera klimatperspektivet i RSA:n – det tjänar man väldigt mycket på!”.
Sofia Johansson
Lisa Wallin
2015-04-08 (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wallin, Lisa LU and Johansson, Sofia
supervisor
organization
alternative title
Integration of climate adaption in risk and vulnerability analyses in Swedish municipalities
course
VBR920 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
climate risk, Risk and vulnerability analysis, climate adaption, municipality, risk management, (SFS 2006:544). Risk- och sårbarhetsanalys, klimatanpassning, klimatrisk, kommun, riskhantering, (SFS 2006:544).
report number
TVRH-5008
other publication id
LUTVDG/TVRH--5008—SE
language
Swedish
id
5275712
date added to LUP
2015-04-22 11:03:15
date last changed
2020-12-03 14:26:10
@misc{5275712,
 abstract   = {This study examines the integration of climate adaption in risk and vulnerability analyses in Swedish municipalities. The study is based on a selection of municipalities that work actively with environmental questions. The risk and vulnerability analyses of 15 municipalities have been compiled and analyzed. Interviews have been carried out in three of the municipalities. Among the selected municipalities 40 percent have integrated climate adaption in the risk and vulnerability analysis. Different methods and tools have been used in the process and there are examples of successful integration of climate adaption through locally developed methods. Research data from municipal climate adaptation plans have been helpful in the process of integrating climate adaptation in the risk and vulnerability analyses. The integration is often a natural consequence of the fact that climate-related risks have been given attention in the municipality.},
 author    = {Wallin, Lisa and Johansson, Sofia},
 keyword   = {climate risk,Risk and vulnerability analysis,climate adaption,municipality,risk management,(SFS 2006:544). Risk- och sårbarhetsanalys,klimatanpassning,klimatrisk,kommun,riskhantering,(SFS 2006:544).},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Integrering av klimatanpassning i kommunala risk- och sårbarhetsanalyser},
 year     = {2015},
}