Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Analys av riktlinjer för utomhuslagring av trädbaserat bränsle till kraftvärmeverk

Sutinen, Alexandra LU (2015) In LUTVDG/TVBB VBRM10 20142
Division of Fire Safety Engineering
Abstract
The aim of this master thesis is to analyse the development of existing guidelines for storing of solid biofuels as well as highlighting doubts on how storage and handling of biofuel within CHP industry and paper mass industry. Through interviews and site visits, identify what risk reducing measures that are applied in practice. In an effort to analyse statistics and examine the frequency of the various events statistics have been collected since this information has not been able to be obtained otherwise. The collected statistics show that the likelihood of overheating in the biofuel is considerably larger than the occurrence of a smouldering fire or the large-scale fire. This means that risk reducing measures primarily should endeavour... (More)
The aim of this master thesis is to analyse the development of existing guidelines for storing of solid biofuels as well as highlighting doubts on how storage and handling of biofuel within CHP industry and paper mass industry. Through interviews and site visits, identify what risk reducing measures that are applied in practice. In an effort to analyse statistics and examine the frequency of the various events statistics have been collected since this information has not been able to be obtained otherwise. The collected statistics show that the likelihood of overheating in the biofuel is considerably larger than the occurrence of a smouldering fire or the large-scale fire. This means that risk reducing measures primarily should endeavour to prevent the occurrence of an overheating fuel stock. The authors recommend focusing on measures to prevent the occurrence of a smouldering fire. The statistics are considered by the authors to constitute a basis for discussion and a hint of past events and is not statistically significant in sufficiently large scale to be used as a basis for decision-making in matters relating to fuel stock. The result of the analysis is that the existing guidelines are not fully developed with the operations experience of the CHP industry. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Bristfälliga riktlinjer för lagring av biobränsle
Kraftvärmeverk som lagrar och hanterar trädbaserade biobränslen efterfrågar tydligare riktlinjer för hur bränslen ska lagras för att förhindra uppkomst av brand. De befintliga riktlinjer som finns tillgängliga bygger inte på de senaste 30 årens drifterfarenhet och behöver uppdateras.
Försäkringsbolag, branschorganisationer och forskningsinstitut har publicerat generella råd och riktlinjer för hur trädbaserat biobränsle ska lagras utomhus. Riktlinjerna bygger på resultat av en serie studier som utfördes mellan 60- och 80 talet. Det har konstaterats att riktlinjerna inte är helt underbyggda på ett vetenskapligt och metodiskt sätt. För större anläggningar är det svårt att tillämpa reglerna... (More)
Bristfälliga riktlinjer för lagring av biobränsle
Kraftvärmeverk som lagrar och hanterar trädbaserade biobränslen efterfrågar tydligare riktlinjer för hur bränslen ska lagras för att förhindra uppkomst av brand. De befintliga riktlinjer som finns tillgängliga bygger inte på de senaste 30 årens drifterfarenhet och behöver uppdateras.
Försäkringsbolag, branschorganisationer och forskningsinstitut har publicerat generella råd och riktlinjer för hur trädbaserat biobränsle ska lagras utomhus. Riktlinjerna bygger på resultat av en serie studier som utfördes mellan 60- och 80 talet. Det har konstaterats att riktlinjerna inte är helt underbyggda på ett vetenskapligt och metodiskt sätt. För större anläggningar är det svårt att tillämpa reglerna för lagring och lagringen sker utifrån egen driftserfarenhet. Det tyder på att riktlinjerna är bristfälliga för branschen eftersom de skapar otydlighet och bör uppdateras och utvecklas. Utifrån analys har förslag till fortsatt arbete inom området presenterats.
Problemet som uppstår genom att biobränsle lagras för länge, för högt eller blandat är att bränslet självantänds. Konsekvenserna har inverkan på hälsa, miljö, egendomsskydd, räddningstjänstens insatsmöjligheter och produktionssäkerheten. Konsekvenserna som uppstår i samband med brand i bränslelagring är viktigt att känna till då det har visat sig vara allvarliga och kostsamma. Det har medfört både primära och sekundära kostnader i form av bland annat förlorat bränslevärde, ekonomiska förluster och produktionsstopp, vilka skulle kunna innebära försämrad produktion och kapacitet till fjärrvärmenäten.
I ”Analys av riktlinjer för utomhuslagring av trädbaserat biobränsle till kraftvärmeverk” har frekvensen av inträffade händelser för varmgång, glödbrand och storskalig brand i kraftvärmeverk i Sverige undersökts där statistik från ett antal anläggningar samlats in. Utifrån insamlad statistik framgår det att sannolikheten för varmgång är betydligt större än för glödbrand och storskalig brand. Det innebär att riskreducerande åtgärder främst ska sträva efter att förhindra uppkomsten av varmgång i bränslelager som i sin tur leder till glödbränder. Statistikinsamlingen är utförd genom enkätintervjuer och platsbesök på ett urval av kraftvärmeanläggningar. Statistiken utgör diskussionsunderlag och kan användas som fingervisning över inträffade händelser.
Det utförda arbetet kan komma till användning som underlag till fortsatt arbete inom området i syfte att förbättra befintliga riktlinjer genom att inkludera utveckling och driftserfarenhet. De främsta punkterna som bedöms behöva undersökas är framför allt hur bränslet ska lagras, vilka förutsättningar och parametrar som är mest relevanta att säkerställa. Det rekommenderas att arbetet utförs tillsammans med representanter från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, branschorganisationen samt forskningsorgan. Syftet med arbetet är att eventuella nya riktlinjer uppdateras med både driftserfarenhet och aktuell forskning med koppling till myndighetskrav. Det skulle minska primära och sekundära kostnader förknippat med bränslelagring samt förenkla för anläggningar som lagrar bränsle i olika kommuner som upplever varierande krav för lagring som skiljer sig mellan kommuner.
Frank Graveus & Alexandra Sutinen 2014-12-14 (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sutinen, Alexandra LU
supervisor
organization
alternative title
Analysis of guidelines for storing of solid biofuels
course
VBRM10 20142
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
CHP industry, heating plant, fuel storage, guidelines, solid biofuel, wood fuel, kraftvärmeverk, värmeverk, bränslelagring, riktlinjer, biobränsle, trädbränsle
publication/series
LUTVDG/TVBB
report number
5473
language
Swedish
id
5275803
date added to LUP
2015-04-15 11:41:14
date last changed
2015-04-15 11:41:14
@misc{5275803,
 abstract   = {The aim of this master thesis is to analyse the development of existing guidelines for storing of solid biofuels as well as highlighting doubts on how storage and handling of biofuel within CHP industry and paper mass industry. Through interviews and site visits, identify what risk reducing measures that are applied in practice. In an effort to analyse statistics and examine the frequency of the various events statistics have been collected since this information has not been able to be obtained otherwise. The collected statistics show that the likelihood of overheating in the biofuel is considerably larger than the occurrence of a smouldering fire or the large-scale fire. This means that risk reducing measures primarily should endeavour to prevent the occurrence of an overheating fuel stock. The authors recommend focusing on measures to prevent the occurrence of a smouldering fire. The statistics are considered by the authors to constitute a basis for discussion and a hint of past events and is not statistically significant in sufficiently large scale to be used as a basis for decision-making in matters relating to fuel stock. The result of the analysis is that the existing guidelines are not fully developed with the operations experience of the CHP industry.},
 author    = {Sutinen, Alexandra},
 keyword   = {CHP industry,heating plant,fuel storage,guidelines,solid biofuel,wood fuel,kraftvärmeverk,värmeverk,bränslelagring,riktlinjer,biobränsle,trädbränsle},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {LUTVDG/TVBB},
 title    = {Analys av riktlinjer för utomhuslagring av trädbaserat bränsle till kraftvärmeverk},
 year     = {2015},
}