Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Regionsutveckling av hållbar turism -Hur Region Halland kan expandera sin turism på ett hållbart sätt

Persson, Evelina LU (2015) MVEM30 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
A sustainable approach could be a solution for the tourism industry to reduce its climate impact. The aim of this thesis was to develop a sustainable tourism strategy, in collaboration with Swedish region Halland.
The sustainability concept was set against the developed tourism strategy, both on a theoretical and practical level. The strategy was compared to other sustainable tourism strategies and then further developed in conjunction with the region Halland. Evaluation theory enabled the creation of an evaluation methodology that was used to see how the sustainable tourism strategy is actually sustainable.
The method is inspired by the strategies in theory known as participatory design or interaction design. Mainly qualitative... (More)
A sustainable approach could be a solution for the tourism industry to reduce its climate impact. The aim of this thesis was to develop a sustainable tourism strategy, in collaboration with Swedish region Halland.
The sustainability concept was set against the developed tourism strategy, both on a theoretical and practical level. The strategy was compared to other sustainable tourism strategies and then further developed in conjunction with the region Halland. Evaluation theory enabled the creation of an evaluation methodology that was used to see how the sustainable tourism strategy is actually sustainable.
The method is inspired by the strategies in theory known as participatory design or interaction design. Mainly qualitative methods were used for this essay; interviews in several steps have helped develop the sustainability strategy. The evaluation structure was developed with the aim of creating a structure for further developing of the tourism strategy.
The evaluation used indicated a successful result. Sustainable tourism refers to economic, environmental and social aspects but to satisfy guests’ needs, they should be developed simultaneously. When it comes to the strategy categories link to sustainability, it is noteworthy that none of the categories ended up exclusively within the environmental aspect. In order to achieve sustainable development there should be a good balance between all three aspects.
Ten categories were identified to work in a strategy for sustainable tourism and will provide a good starting point for regions in Sweden. These categories include; Destination development, Financing, Collaboration between the private and public sectors, Development of marketing communications, Skills development, Attracting visitors, Sustainable tourism, Aim, Vision and More job opportunities.
A strategy is best evaluated based on how good the designated measures are or are likely to be. Measurable actions makes it easier to determine the effectiveness of the strategy. It is possible to evaluate sustainability, how it is performed depends on what it is compared with. Sustainable tourism is better than traditional tourism, but do also have an environmental impact. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Klimatförändringar har skett i alla tider har haft förödande effekter för livet på jorden. Nu för tiden har man hittat kopplingar mellan miljöproblemen och människans aktiviteter (IPCC 2013, 7). All utveckling påverkar naturen på ett eller annat sätt, det gäller också turismutveckling som till exempel bidrar med mer transporter till en plats. Då kan ett hållbart tillvägagångssätt vara en lösning för turistindustrin att minska sin klimatpåverkan. I samarbete med Region Halland utvecklades en hållbar turismstrategi som visar hur en destination kan expandera med hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer.

När en destination planeras bör man ta hänsyn till politiska förhållanden, turismtypen för platsen (exempelvis... (More)
Klimatförändringar har skett i alla tider har haft förödande effekter för livet på jorden. Nu för tiden har man hittat kopplingar mellan miljöproblemen och människans aktiviteter (IPCC 2013, 7). All utveckling påverkar naturen på ett eller annat sätt, det gäller också turismutveckling som till exempel bidrar med mer transporter till en plats. Då kan ett hållbart tillvägagångssätt vara en lösning för turistindustrin att minska sin klimatpåverkan. I samarbete med Region Halland utvecklades en hållbar turismstrategi som visar hur en destination kan expandera med hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer.

När en destination planeras bör man ta hänsyn till politiska förhållanden, turismtypen för platsen (exempelvis storstadsprofil, äventyrsvinkel, badort etcetera) och lokalisering. En organiserad turismplanering både underlättar och påskyndar arbetsprocesserna. För att skapa en planeringsstruktur kan det vara bra att utgå från en strategi. Vill man sen se svagheter och styrkor i strategin kan det vara gynnsamt att inleda en utvärdering av strategin samtidigt som strategin görs.

För att kunna undersöka turismens hållbarhets faktor bör hållbarhet stå i relation till något. För att ställa strategin mot förhållanden i verkligheten har strategin jämförts med andra regioners hållbara turismstrategier och utvecklats i samband med region Hallands ansvarige för turismstrategier. Utvärderingsteorin gav en metod som användes för att se hur den hållbara turismstrategin faktiskt är hållbar.

Vad som gör något hållbart är svårt att fastställa. Hållbarhet består av tre delar; miljö, ekonomi och sociala aspekter. De är alla lika viktiga och går ofta in i varandra (World Tourism Organization 1994, 29). Hållbar turism är enligt UNWTO (2005) turism som ansvarar för nuvarande och framtida ekonomi, effekter på miljön och de sociala faktorerna, samt tillgodoser behoven för turister, lokalborna och miljön (UNEP och WTO 2005, 11).

En utvärdering kan avgöra effektiviteten inom ett område, vilket kan vara bra för framtida utveckling. Själva designen kan baseras på standarder för en bra uppbyggnad, viktigt att inkludera är mätbara indikatorer för att svara på vad som är bra eller dåligt. Det är viktigt att lägga tid på att förbereda frågor som ska ingå i planen. I uppsatsen användes en utvärderingsmetod som gav frågor vilka kunde användas till att vidareutveckla den dåvarande hållbarhetsstrategin. Senare listades möjliga framtida åtgärder, vilka fungerade som mätpunkter för att få fram hur effektiv strategin var.

Metoden är inspirerad av strategier i teorin som kallas deltagande design eller interaktionsdesign. Interaktionsdesign används bland annat för utveckling och utvärderingsmetoder (Harder, Burford och Hoover 2013, 42-43). Flera kvalitativa metoder har använts. Utmärkande av de metoderna är de intervjuer som i flera steg har hjälpt till att utveckla hållbarhetsstrategin och utvärderingskonstruktionen, som utvecklades med syfte att skapa en struktur för hur man i framtiden kan vidareutveckla turismstrategin.

Vilka faktorer som bör inkluderas i en strategi för hållbar turism valdes ut baserat på deras koppling till hållbarhet och relevans för en regionstrategi. De utvalda kategorierna var; Destinationsutveckling, Finansiering, Samverkan privatnäring och offentlighetssektor, Utveckling av marknadskommunikation, Kompetensutveckling, Attrahera besökare, Hållbar besöksnäring, Mål, Vision och Fler arbetstillfällen.

Utvärderingen gav relevant information vilket tyder på ett lyckat resultat. Enligt utredningen kommer Hållbar besöksnäring vara den kategori som ger störst resultat. Den kommer innebära mycket jobb inledningsvis, med mer hållbarhetscertifierade boendeanläggningar, mer hållbarhetscertifierade aktiviteter och ökat antal miljöcertifierade företag i regionen. Dessa certifieringar är inte gratis, vilket tyder på att det är ett långsiktigt arbete som ger lön för mödan i ett senare skede. På grund av att Finansiering är den minst bearbetade kategorin, går det kanske inte ihop för än starkare finansierings alternativ blir aktuella.

När det gäller den hållbara turismstrategins kategoriers koppling till hållbarhet är det anmärkningsvärt att ingen av kategorierna hamnade uteslutande under den miljömässiga aspekten. För att uppnå hållbar utveckling bör det finnas en bra balans mellan alla tre aspekter.

Det går att utvärdera hållbarhet, hur det går till, beror på i förhållande till vad det ställs emot. En strategi utvärderas baserat på hur bra åtgärderna är eller antas kommer att vara. Mätbara åtgärder gör det lättare att få fram effektiviteten av strategin.

Hållbar turism är bättre än traditionell turism, men har även den en miljöpåverkan. Det är ett sätt att ge framtida generationer en möjlighet att se och uppleva det som inte alltid kommer att vara kvar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Evelina LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Utvärdering, Hållbar turism, Hållbarhet, Utvärderings teori, Turismutveckling, Regionsutveckling, Hållbar utveckling
language
Swedish
id
5276591
date added to LUP
2015-04-23 14:57:14
date last changed
2015-04-23 14:57:14
@misc{5276591,
 abstract   = {A sustainable approach could be a solution for the tourism industry to reduce its climate impact. The aim of this thesis was to develop a sustainable tourism strategy, in collaboration with Swedish region Halland. 
The sustainability concept was set against the developed tourism strategy, both on a theoretical and practical level. The strategy was compared to other sustainable tourism strategies and then further developed in conjunction with the region Halland. Evaluation theory enabled the creation of an evaluation methodology that was used to see how the sustainable tourism strategy is actually sustainable. 
The method is inspired by the strategies in theory known as participatory design or interaction design. Mainly qualitative methods were used for this essay; interviews in several steps have helped develop the sustainability strategy. The evaluation structure was developed with the aim of creating a structure for further developing of the tourism strategy.
The evaluation used indicated a successful result. Sustainable tourism refers to economic, environmental and social aspects but to satisfy guests’ needs, they should be developed simultaneously. When it comes to the strategy categories link to sustainability, it is noteworthy that none of the categories ended up exclusively within the environmental aspect. In order to achieve sustainable development there should be a good balance between all three aspects. 
Ten categories were identified to work in a strategy for sustainable tourism and will provide a good starting point for regions in Sweden. These categories include; Destination development, Financing, Collaboration between the private and public sectors, Development of marketing communications, Skills development, Attracting visitors, Sustainable tourism, Aim, Vision and More job opportunities.
A strategy is best evaluated based on how good the designated measures are or are likely to be. Measurable actions makes it easier to determine the effectiveness of the strategy. It is possible to evaluate sustainability, how it is performed depends on what it is compared with. Sustainable tourism is better than traditional tourism, but do also have an environmental impact.},
 author    = {Persson, Evelina},
 keyword   = {Utvärdering,Hållbar turism,Hållbarhet,Utvärderings teori,Turismutveckling,Regionsutveckling,Hållbar utveckling},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Regionsutveckling av hållbar turism -Hur Region Halland kan expandera sin turism på ett hållbart sätt},
 year     = {2015},
}