Advanced

Small‑scale distribution and behaviour of the harbour porpoise (Phocoena phocoena) around Kullaberg, Sweden

Stedt, Johanna (2015) BIOP21 20141
Degree Projects in Biology
Abstract
The harbour porpoise (Phocoena phocoena) is the only cetacean regularly found in Swedish waters. Little is known about its movements and behaviour. Around the peninsula of Kullaberg, harbour porpoises are regularly found in relatively large numbers and they are considered to use the area for both feeding and reproduction. Along the northern coast of Kullaberg six passive acoustic data loggers; Cetacean-Porpoise Detectors (C-PODs, Chelonia Ltd., Mousehole, UK) were deployed from April to August, 2014, to investigate the acoustic activity of harbour porpoises in these waters. In addition, opportunistic visual boat based observations were collected during a total of 27.5 hours between June and August, 2014. Data from a citizen science project... (More)
The harbour porpoise (Phocoena phocoena) is the only cetacean regularly found in Swedish waters. Little is known about its movements and behaviour. Around the peninsula of Kullaberg, harbour porpoises are regularly found in relatively large numbers and they are considered to use the area for both feeding and reproduction. Along the northern coast of Kullaberg six passive acoustic data loggers; Cetacean-Porpoise Detectors (C-PODs, Chelonia Ltd., Mousehole, UK) were deployed from April to August, 2014, to investigate the acoustic activity of harbour porpoises in these waters. In addition, opportunistic visual boat based observations were collected during a total of 27.5 hours between June and August, 2014. Data from a citizen science project in the same area and during the same time period was also used. A gradient of decreasing acoustic activity was found along the coast, ranging from extremely high activity at the tip of the peninsula to very few detections 8 km further east. During several periods of data collection, there was a very pronounced diurnal pattern in the acoustic activity closer to the tip of the peninsula, with detections peaking around midnight. There were also large effects on the acoustic activity caused by the lunar cycle. The visual observations confirm high porpoise abundance around Kullaberg, with ratios of calves to adult individuals supporting existing ideas of Kullaberg as a nursing area. This data provides detailed insights into the activities of harbour porpoises in an area that may be of great importance for the protection of this threatened species in Swedish waters. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Kullabergs tumlare styrs av dygns- och månfas

I havet runt Kullaberg i Skåne lever Sveriges enda val – tumlaren (Phocoena phocoena). Tumlaren är en liten tandval som mestadels lever ensam och som använder ett slags inbyggt ekolod, kallad biosonar, för att navigera, kommunicera och hitta fisk att äta. Utanför Kullaberg utgör tumlare en vanlig syn, men generellt hotas arten av mänsklig påverkan och är därför fridlyst.
Eftersom det är mycket svårt att se skillnad på olika individer av tumlare är det komplicerat att studera dem. Detta är en av anledningarna till att kunskapen om tumlarnas liv och leverne fortfarande är mycket begränsad – kunskap som är viktig om vi ska kunna skydda dem bättre. Eftersom tumlare är vanliga utanför... (More)
Kullabergs tumlare styrs av dygns- och månfas

I havet runt Kullaberg i Skåne lever Sveriges enda val – tumlaren (Phocoena phocoena). Tumlaren är en liten tandval som mestadels lever ensam och som använder ett slags inbyggt ekolod, kallad biosonar, för att navigera, kommunicera och hitta fisk att äta. Utanför Kullaberg utgör tumlare en vanlig syn, men generellt hotas arten av mänsklig påverkan och är därför fridlyst.
Eftersom det är mycket svårt att se skillnad på olika individer av tumlare är det komplicerat att studera dem. Detta är en av anledningarna till att kunskapen om tumlarnas liv och leverne fortfarande är mycket begränsad – kunskap som är viktig om vi ska kunna skydda dem bättre. Eftersom tumlare är vanliga utanför Kullaberg, och i detta område även relativt enkla att studera från både land och båt, är detta en perfekt plats att fokusera på då man vill skaffa ny och värdefull kunskap om arten.
Akustisk och visuell datainsamling
Syftet med detta projekt var att kartlägga tumlarens beteende och fördelning i området kring Kullaberg. Under april – augusti 2014 samlades akustisk data in på sex olika platser längs den norra sidan av Kullaberg, från bergets spets och in i Skälderviken. Detta gjordes med hjälp av tumlarklickdetektorer, som placeras på havsbottnen och dygnet runt registrerar tumlarnas akustiska aktivitet, dvs. användning av biosonar, i det intilliggande området. Med hjälp av insamlad akustisk data var det sedan möjligt att undersöka om tumlaraktiviteten skiljde sig mellan de olika platserna, under olika tider på dygnet och under olika månfaser.
Akustisk data kompletterades med visuella observationer från båt och land under juni – augusti 2014, delvis insamlad med hjälp av allmänheten. Dessa observationer gav möjlighet att undersöka tumlarens gruppstruktur, beteende och förekomst av mor/kalv-par.
Tumlaraktiviteten styrs av dygns- och månfas
Resultaten från studien visar att det finns stora skillnader i tumlaraktivitet längs Kullaberg och att tumlarna verkar föredra vissa områden framför andra. De akustiska detektorerna visar mycket stor tumlaraktivitet nära spetsen av Kullaberg, med mycket färre detektioner längre in i Skälderviken. Den akustiska datan visar också att tumlaraktiviteten har en tydlig dygnsrytm, med högst aktivitet under natten, samt att den ökar under fullmåne. Att tumlaraktivitet skiljer sig mellan olika platser och tidpunkter är troligtvis kopplat till variationer i beteendet hos tumlarens födoarter. Den höga akustiska aktiviteten under natten skulle t.ex. kunna bero på sill under denna tidpunkt rör sig in mot berget och att tumlarna då följer efter. Skillnaderna i tumlaraktivitet mellan olika tidpunkter behöver dock inte bero på att antalet tumlare varierar, de kan också vara resultatet av att tumlarna använder sig av sin biosonar i olika hög utsträckning och t.ex. är mer akustiskt aktiva under natten.
Även de visuella observationerna tyder på mycket hög tumlarnärvaro kring Kullaberg, med en hög frekvens av mor/kalv-par. Detta tyder på att Kullaberg kan vara en viktig kalvnings- och reproduktionsplats för tumlare, vilket har föreslagits även i tidigare studier. För att bekräfta Kullabergs betydelse för tumlare krävs dock ytterligare information och fördjupade studier.

Handledare: Per Carlsson och Magnus Wahlberg
Examensarbete för masterexamen, 60 hp, 2015
Biologiska institutionen, Lunds universitet
Biologiska institutionen,Syddansk Universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stedt, Johanna
supervisor
organization
course
BIOP21 20141
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
English
id
5276830
date added to LUP
2015-04-20 15:19:01
date last changed
2015-04-20 15:19:01
@misc{5276830,
 abstract   = {The harbour porpoise (Phocoena phocoena) is the only cetacean regularly found in Swedish waters. Little is known about its movements and behaviour. Around the peninsula of Kullaberg, harbour porpoises are regularly found in relatively large numbers and they are considered to use the area for both feeding and reproduction. Along the northern coast of Kullaberg six passive acoustic data loggers; Cetacean-Porpoise Detectors (C-PODs, Chelonia Ltd., Mousehole, UK) were deployed from April to August, 2014, to investigate the acoustic activity of harbour porpoises in these waters. In addition, opportunistic visual boat based observations were collected during a total of 27.5 hours between June and August, 2014. Data from a citizen science project in the same area and during the same time period was also used. A gradient of decreasing acoustic activity was found along the coast, ranging from extremely high activity at the tip of the peninsula to very few detections 8 km further east. During several periods of data collection, there was a very pronounced diurnal pattern in the acoustic activity closer to the tip of the peninsula, with detections peaking around midnight. There were also large effects on the acoustic activity caused by the lunar cycle. The visual observations confirm high porpoise abundance around Kullaberg, with ratios of calves to adult individuals supporting existing ideas of Kullaberg as a nursing area. This data provides detailed insights into the activities of harbour porpoises in an area that may be of great importance for the protection of this threatened species in Swedish waters.},
 author    = {Stedt, Johanna},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Small‑scale distribution and behaviour of the harbour porpoise (Phocoena phocoena) around Kullaberg, Sweden},
 year     = {2015},
}