Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Developing a Supply Chain Performance Measurement Dashboard - A Case Study att Axis Communications AB

Pernbert, Hanna LU and Ryding, Kajsa LU (2015) MTT820 20142
Engineering Logistics
Abstract
Background: A central part of Axis Communications AB is the Operations department, which Axis Operations currently measures performance through a number of indicators or goals that are measured for each function. However, the way performance is measured and presented today does not provide a complete picture and therefore has the potential to be developed further. As the company grows, the need for control and overview increases and thereby the need for a dashboard that can provide this, swiftly and frequently.

Purpose: To develop a dashboard by suggesting what metrics to include in it. This dashboard should provide an overview of the performance of the Operations department at Axis Communications AB.

Method: The study is a single... (More)
Background: A central part of Axis Communications AB is the Operations department, which Axis Operations currently measures performance through a number of indicators or goals that are measured for each function. However, the way performance is measured and presented today does not provide a complete picture and therefore has the potential to be developed further. As the company grows, the need for control and overview increases and thereby the need for a dashboard that can provide this, swiftly and frequently.

Purpose: To develop a dashboard by suggesting what metrics to include in it. This dashboard should provide an overview of the performance of the Operations department at Axis Communications AB.

Method: The study is a single case study that uses qualitative data in form of interviews. An analysis model was developed through a literature review where relevant topics for the study was combined. The model comprises a general guide for developing metrics for a dashboard and is not specifically adopted for Axis Operations. For the case specific solution, data was collected at Axis Operations, mainly through interviews, with the aim of understanding the background and context and collect necessary data for suggesting appropriate metrics. The analysis was done by applying the analysis model. A set of metrics suggested from theory as well as the currently used metrics at Axis Operations were analyzed applying requirements identified through theory, both individually and as a group. The outcome of the analysis is a set of metrics for the dashboard.

Conclusion: The result of the study is twofold. One part is a practical contribution in form of a set of metrics for the dashb The other part is a theoretical contribution in form of an analysis model based on relevant theory from the field, which is used as a guide when creating dashboards. The set of metrics has been selected by applying the analysis model and is needs and situation. The analysis model is general and can be used to develop dashboards at different levels in a company. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Bakgrund: En central del av Axis Communications AB är avdelningen Operations som innefattar de funktioner som arbetar med att tillhandahålla och distribuera Axis produkter. Avdelningen mäter för tillfället prestation genom ett antal indikatorer och mål som mäts för respektive funktion. I dagsläget finns det potential för att utveckla prestationsmätningen då den inte ger någon klar översikt. I takt med att företaget växer så ökar behovet av kontroll och överblick och därigenom behovet av en dashboard som kan bistå med detta snabbt och frekvent.

Syfte: Att utveckla en dashboard genom att föreslå de mätetal den ska bestå av. Dashboarden ska ge en överblick över avdelningen Operations, på Axis Communications AB, prestation.

Metod:... (More)
Bakgrund: En central del av Axis Communications AB är avdelningen Operations som innefattar de funktioner som arbetar med att tillhandahålla och distribuera Axis produkter. Avdelningen mäter för tillfället prestation genom ett antal indikatorer och mål som mäts för respektive funktion. I dagsläget finns det potential för att utveckla prestationsmätningen då den inte ger någon klar översikt. I takt med att företaget växer så ökar behovet av kontroll och överblick och därigenom behovet av en dashboard som kan bistå med detta snabbt och frekvent.

Syfte: Att utveckla en dashboard genom att föreslå de mätetal den ska bestå av. Dashboarden ska ge en överblick över avdelningen Operations, på Axis Communications AB, prestation.

Metod: Studien bedrevs som en enfallsstudie som använde kvalitativ data i form av intervjuer. En litteraturstudie genomfördes där relevanta teoretiska områden för studien kombinerades till en analysmodell. Den utvecklade modellen består i en guide för att välja mätetal för en dashboard. Den är inte specifikt anpassad till Axis Operations. För den fallspecfika lösningen samlades data in genom intervjuer på Axis Operations med målet att förstå bakgrund och kontext samt att samla in den data som behövdes för att kunna föreslå mätetal för Operations dashboard.
Analysen genomfördes genom att applicera analysmodellen på fallföretaget. En grupp mätetal som föreslagits baserat på teori samt en grupp mätetal som används i nuläget på Axis Operations analyserades individuellt och som grupp mot ett antal kravspecifikationer som tagits fram från teorin. Utfallet av analysen är en rekommenderad grupp mätetal för Axis Operations dashboard.

Slutsatser: Studiens resultat består av två delar. Dels ett praktiskt bidrag i form av en grupp mätetal som föreslås till den dashboard som skapas till Axis VP of Operations. Dessutom ett teoretiskt bidrag i form av en analysmodell baserad på relevant teori från området, och som kan användas som guide för att utveckla en dashboard. Mätetalen har valts genom att applicera analysmodellen och är anpassade till företaget, dess situation och behov. Analysmodellen är generell och kan användas för att utveckla dashboards på olika nivåer i ett företag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pernbert, Hanna LU and Ryding, Kajsa LU
supervisor
organization
alternative title
Utveckling av en dashboard för prestationsmätning av en försörjningskedja - En fallstudie på Axis Communications AB
course
MTT820 20142
year
type
M1 - University Diploma
subject
keywords
kravspecifikation, logistik i försörjningskedjor, mätetal, Mätsystem, mätning, supply chain management, requirements, dashboard, metrics, measuring, Performance Measurement Systems (PMS)
report number
5782
language
English
id
5310684
date added to LUP
2015-04-24 13:27:47
date last changed
2015-04-24 13:27:47
@misc{5310684,
 abstract   = {Background: A central part of Axis Communications AB is the Operations department, which Axis Operations currently measures performance through a number of indicators or goals that are measured for each function. However, the way performance is measured and presented today does not provide a complete picture and therefore has the potential to be developed further. As the company grows, the need for control and overview increases and thereby the need for a dashboard that can provide this, swiftly and frequently.

Purpose: To develop a dashboard by suggesting what metrics to include in it. This dashboard should provide an overview of the performance of the Operations department at Axis Communications AB.

Method: The study is a single case study that uses qualitative data in form of interviews. An analysis model was developed through a literature review where relevant topics for the study was combined. The model comprises a general guide for developing metrics for a dashboard and is not specifically adopted for Axis Operations. For the case specific solution, data was collected at Axis Operations, mainly through interviews, with the aim of understanding the background and context and collect necessary data for suggesting appropriate metrics. The analysis was done by applying the analysis model. A set of metrics suggested from theory as well as the currently used metrics at Axis Operations were analyzed applying requirements identified through theory, both individually and as a group. The outcome of the analysis is a set of metrics for the dashboard.

Conclusion: The result of the study is twofold. One part is a practical contribution in form of a set of metrics for the dashb The other part is a theoretical contribution in form of an analysis model based on relevant theory from the field, which is used as a guide when creating dashboards. The set of metrics has been selected by applying the analysis model and is needs and situation. The analysis model is general and can be used to develop dashboards at different levels in a company.},
 author    = {Pernbert, Hanna and Ryding, Kajsa},
 keyword   = {kravspecifikation,logistik i försörjningskedjor,mätetal,Mätsystem,mätning,supply chain management,requirements,dashboard,metrics,measuring,Performance Measurement Systems (PMS)},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Developing a Supply Chain Performance Measurement Dashboard - A Case Study att Axis Communications AB},
 year     = {2015},
}