Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Energy and Hydrology Modelling of Argentina

Sahlin, Axel LU (2015) In TVVR15/5002 VVR820 20142
Division of Water Resources Engineering
Abstract (Swedish)
För att beskriva det naturliga energiflödet till vattenkraftverken i Argentina har man kalibrerat modellen Scania-HBV. I Argentina är vattenkraftverkens installerade elproduktionskapacitet 11095 MW och står för 36 % av den totala kapaciteten. Det är möjligt att göra vinster i elmarknaden genom att modellera inflödet av energi eftersom man bättre kan förutspå hur mycket energi som är tillgängligt för vattenkraften. Modellen behöver kalibreras och valideras för de områden den används för och resultatet har säkerställs med Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE) koefficient. Metereologiska och hydrologiska data har samlats in från 1999-05-23 till 2014-05-23 och fyra olika områden har modellerats. Resultatet har varierat, för kalibreringen mellan 0.9... (More)
För att beskriva det naturliga energiflödet till vattenkraftverken i Argentina har man kalibrerat modellen Scania-HBV. I Argentina är vattenkraftverkens installerade elproduktionskapacitet 11095 MW och står för 36 % av den totala kapaciteten. Det är möjligt att göra vinster i elmarknaden genom att modellera inflödet av energi eftersom man bättre kan förutspå hur mycket energi som är tillgängligt för vattenkraften. Modellen behöver kalibreras och valideras för de områden den används för och resultatet har säkerställs med Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE) koefficient. Metereologiska och hydrologiska data har samlats in från 1999-05-23 till 2014-05-23 och fyra olika områden har modellerats. Resultatet har varierat, för kalibreringen mellan 0.9 och 0.5 och för valideringen mellan 0.7 och -3. Summan av alla modeller, som tillsammans representerar hela Argentina, gav för kalibreringen NSE koefficienterna 0.77 på veckovis basis och 0.8 på en månadsvis basis och för valideringen -1 på veckovis och -0.9 på en månadsvis basis. En enkel double mass curve analys visade på att de nederbördsdata som används inte är helt enhetliga över längre perioder och behöver analyseras mer. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Med hjälp av en avrinningsmodell, som beskriver vattenflöden baserat på regn och temperatur, kan man nu modellera hur mycket vatten som rinner till Argentinas vattenkraftverk.
Argentina är ett stort land, sex gånger större än Sverige, och det gör det möjligt för dem att bygga vattenkraftverk i regioner med helt olika förhållanden. Genom att kalibrera och ställa upp fyra modeller har det visat sig möjligt att beskriva hur mycket energi Argentinas vattenkraftverk har att tillgå. De har visat sig att de olika områdena i Argentina för de flesta åren hjälper till och balanserar ut varandra. Det innebär att när ett område får mindre vatten förekommer det ofta att ett annat får mer vatten än vanligt, men det är inte alltid fallet! De senaste... (More)
Med hjälp av en avrinningsmodell, som beskriver vattenflöden baserat på regn och temperatur, kan man nu modellera hur mycket vatten som rinner till Argentinas vattenkraftverk.
Argentina är ett stort land, sex gånger större än Sverige, och det gör det möjligt för dem att bygga vattenkraftverk i regioner med helt olika förhållanden. Genom att kalibrera och ställa upp fyra modeller har det visat sig möjligt att beskriva hur mycket energi Argentinas vattenkraftverk har att tillgå. De har visat sig att de olika områdena i Argentina för de flesta åren hjälper till och balanserar ut varandra. Det innebär att när ett område får mindre vatten förekommer det ofta att ett annat får mer vatten än vanligt, men det är inte alltid fallet! De senaste åren har de två störst producerande områdena fått mindre vatten än vanligt.
Det är ett stort behov av el i Argentina och alla kraftverk får jobba för fullt för att orka med under både sommaren och vintern. Med de modeller som utförts kan man påvisa en svag koppling mellan prisförändringar och bristen av vattenkraft. De beräkningar som utförts är ännu inte helt färdiga och baseras bara på den volym vatten som lagras i jorden och i form av snö. I framtiden kan det vara möjligt att hitta ett starkare samband om de utvecklas vidare och tar hänsyn till innehållet i dammarna med. Genom att hitta ett tydligare samband kan det öka intresset för att investera i vattenkraftverk eftersom det blir lättare att se de vinster som vattenkraftverken gör möjliga. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sahlin, Axel LU
supervisor
organization
alternative title
Energi och hydrologisk modellering av Argentina
course
VVR820 20142
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Hydropower, Calibration, Argentina, Rainfall-Run off, Energy
publication/series
TVVR15/5002
report number
15/5002
ISSN
1101-9824
language
English
additional info
Examiner: Magnus Persson
id
5322640
date added to LUP
2015-04-28 14:46:39
date last changed
2019-03-29 15:49:57
@misc{5322640,
 abstract   = {För att beskriva det naturliga energiflödet till vattenkraftverken i Argentina har man kalibrerat modellen Scania-HBV. I Argentina är vattenkraftverkens installerade elproduktionskapacitet 11095 MW och står för 36 % av den totala kapaciteten. Det är möjligt att göra vinster i elmarknaden genom att modellera inflödet av energi eftersom man bättre kan förutspå hur mycket energi som är tillgängligt för vattenkraften. Modellen behöver kalibreras och valideras för de områden den används för och resultatet har säkerställs med Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE) koefficient. Metereologiska och hydrologiska data har samlats in från 1999-05-23 till 2014-05-23 och fyra olika områden har modellerats. Resultatet har varierat, för kalibreringen mellan 0.9 och 0.5 och för valideringen mellan 0.7 och -3. Summan av alla modeller, som tillsammans representerar hela Argentina, gav för kalibreringen NSE koefficienterna 0.77 på veckovis basis och 0.8 på en månadsvis basis och för valideringen -1 på veckovis och -0.9 på en månadsvis basis. En enkel double mass curve analys visade på att de nederbördsdata som används inte är helt enhetliga över längre perioder och behöver analyseras mer.},
 author    = {Sahlin, Axel},
 issn     = {1101-9824},
 keyword   = {Hydropower,Calibration,Argentina,Rainfall-Run off,Energy},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVVR15/5002},
 title    = {Energy and Hydrology Modelling of Argentina},
 year     = {2015},
}