Advanced

Nu prövar jag det här så in i helvete. Konstnärliga strategier för en skådespelares arbete med en genusmedvetenhet i sin gestaltning.

Harborg, Karin (2014)
Malmö Theatre Academy
Abstract (Swedish)
Intentionen med mitt magisterarbete är att bidra till att lyfta fram strategier för skådespelare så att de kan arbeta med sin gestaltning genusmedvetet. Arbetet består av en undersökning utfört
genom teori, observation, intervjuer och praktisk tillämpning. Målsättningen är att skapa möjliga strategier för framtida konstnärliga arbeten. Mitt arbete har även ambitionen att förena teori och praktik. Den frågeställning som jag valt att använda mig av är: hur kan en skådespelare arbeta med en genusmedvetenhet i sin gestaltning?
Arbetet är uppdelat i tre delar. I första delen presenteras den teori som jag valt att använda. Den följs av ett första undersökande arbete där intervjuer och observationer som gjorts med
studenter redovisas. I tredje... (More)
Intentionen med mitt magisterarbete är att bidra till att lyfta fram strategier för skådespelare så att de kan arbeta med sin gestaltning genusmedvetet. Arbetet består av en undersökning utfört
genom teori, observation, intervjuer och praktisk tillämpning. Målsättningen är att skapa möjliga strategier för framtida konstnärliga arbeten. Mitt arbete har även ambitionen att förena teori och praktik. Den frågeställning som jag valt att använda mig av är: hur kan en skådespelare arbeta med en genusmedvetenhet i sin gestaltning?
Arbetet är uppdelat i tre delar. I första delen presenteras den teori som jag valt att använda. Den följs av ett första undersökande arbete där intervjuer och observationer som gjorts med
studenter redovisas. I tredje delen redovisas ett andra undersökande arbete där tankarna från
det första undersökande arbetet prövas och diskuteras av yrkesverksamma skådespelare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Harborg, Karin
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
gestaltning, genusmedveten gestaltning, genus
language
Swedish
id
5326287
date added to LUP
2015-04-27 09:38:22
date last changed
2015-04-27 09:38:22
@misc{5326287,
 abstract   = {Intentionen med mitt magisterarbete är att bidra till att lyfta fram strategier för skådespelare så att de kan arbeta med sin gestaltning genusmedvetet. Arbetet består av en undersökning utfört
genom teori, observation, intervjuer och praktisk tillämpning. Målsättningen är att skapa möjliga strategier för framtida konstnärliga arbeten. Mitt arbete har även ambitionen att förena teori och praktik. Den frågeställning som jag valt att använda mig av är: hur kan en skådespelare arbeta med en genusmedvetenhet i sin gestaltning?
Arbetet är uppdelat i tre delar. I första delen presenteras den teori som jag valt att använda. Den följs av ett första undersökande arbete där intervjuer och observationer som gjorts med
studenter redovisas. I tredje delen redovisas ett andra undersökande arbete där tankarna från
det första undersökande arbetet prövas och diskuteras av yrkesverksamma skådespelare.},
 author    = {Harborg, Karin},
 keyword   = {gestaltning,genusmedveten gestaltning,genus},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nu prövar jag det här så in i helvete. Konstnärliga strategier för en skådespelares arbete med en genusmedvetenhet i sin gestaltning.},
 year     = {2014},
}