Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kollegial feedback på arbetsplatsen - Vad påverkar arbetstagares inställning och bekvämlighet?

Bylund, Maja LU and Liljedahl, Emily LU (2015) PSYK11 20151
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Denna explorativa studie syftade till att kartlägga vilka faktorer som påverkar arbetstagares bekvämlighet med att ge och få informell feedback till och från kollegor på den egna arbetsplatsen. Med utgångspunkt i tre frågeställningar undersöktes detta genom kvantitativ metod. För att inte begränsa studien till en specifik arbetsplats eller yrkesgrupp bestod urvalsgruppen av Facebook-kontakter som antogs arbeta minst 50 % av en heltidstjänst. De erbjöds besvara en för ändamålet självkonstruerad enkät där de fick ta ställning till hur olika faktorer påverkade deras bekvämlighet och inställning inför att ge och få informell feedback till och från kollegor respektive till och från deras närmsta chef. Totalt deltog 108 personer i studien.... (More)
Denna explorativa studie syftade till att kartlägga vilka faktorer som påverkar arbetstagares bekvämlighet med att ge och få informell feedback till och från kollegor på den egna arbetsplatsen. Med utgångspunkt i tre frågeställningar undersöktes detta genom kvantitativ metod. För att inte begränsa studien till en specifik arbetsplats eller yrkesgrupp bestod urvalsgruppen av Facebook-kontakter som antogs arbeta minst 50 % av en heltidstjänst. De erbjöds besvara en för ändamålet självkonstruerad enkät där de fick ta ställning till hur olika faktorer påverkade deras bekvämlighet och inställning inför att ge och få informell feedback till och från kollegor respektive till och från deras närmsta chef. Totalt deltog 108 personer i studien. Enkäten konstruerades baserat på tidigare forskning på området så som feedback i relation till psykologisk trygghet, self-efficacy, personlig karakteristika och feedbackens karaktär. Resultatet visade att respondenterna hade en positiv inställning till förekomsten av informell feedback på en arbetsplats. De föredrog att ge informell feedback till en kollega men att få informell feedback från sin chef. Ett antal faktorer uppgavs var för sig påverka respondenternas bekvämlighet i olika riktning. En slutsats som kunde dras var att i den kontext inom vilken faktorerna samverkar låg den största påverkan på arbetstagarnas inställning och bekvämlighet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bylund, Maja LU and Liljedahl, Emily LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
informal feedback, psychological security, peer feedback, informell feedback, psykologisk trygghet, kollegial feedback
language
Swedish
id
5337208
date added to LUP
2015-05-05 22:02:19
date last changed
2015-05-05 22:02:19
@misc{5337208,
 abstract   = {Denna explorativa studie syftade till att kartlägga vilka faktorer som påverkar arbetstagares bekvämlighet med att ge och få informell feedback till och från kollegor på den egna arbetsplatsen. Med utgångspunkt i tre frågeställningar undersöktes detta genom kvantitativ metod. För att inte begränsa studien till en specifik arbetsplats eller yrkesgrupp bestod urvalsgruppen av Facebook-kontakter som antogs arbeta minst 50 % av en heltidstjänst. De erbjöds besvara en för ändamålet självkonstruerad enkät där de fick ta ställning till hur olika faktorer påverkade deras bekvämlighet och inställning inför att ge och få informell feedback till och från kollegor respektive till och från deras närmsta chef. Totalt deltog 108 personer i studien. Enkäten konstruerades baserat på tidigare forskning på området så som feedback i relation till psykologisk trygghet, self-efficacy, personlig karakteristika och feedbackens karaktär. Resultatet visade att respondenterna hade en positiv inställning till förekomsten av informell feedback på en arbetsplats. De föredrog att ge informell feedback till en kollega men att få informell feedback från sin chef. Ett antal faktorer uppgavs var för sig påverka respondenternas bekvämlighet i olika riktning. En slutsats som kunde dras var att i den kontext inom vilken faktorerna samverkar låg den största påverkan på arbetstagarnas inställning och bekvämlighet.},
 author    = {Bylund, Maja and Liljedahl, Emily},
 keyword   = {informal feedback,psychological security,peer feedback,informell feedback,psykologisk trygghet,kollegial feedback},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kollegial feedback på arbetsplatsen - Vad påverkar arbetstagares inställning och bekvämlighet?},
 year     = {2015},
}