Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

The role of Extended Peer Community in an Environmental Decision Making process

Persson, Marcus LU (2015) MVEK02 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
This thesis provides a brief introduction of the concepts “Post-normal Science (PNS)”, “Extended Peer Community (EPC)” and “Environmental Decision Making (EDM)”. PNS is applicable when uncertainties in the interface between science and decision making are too great for traditional science and EPC is a method which is an important part of PNS. EDM is a system that tries to assist the decision makers by using different approaches.
I have done a literature study where I take a closer look at how two different typology of uncertainty for environmental science (metrical and future temporal) are dealt with in EDM, where focus lies at three approaches, science-based, consensus-based and economic-based. The two typologies are connected to a real... (More)
This thesis provides a brief introduction of the concepts “Post-normal Science (PNS)”, “Extended Peer Community (EPC)” and “Environmental Decision Making (EDM)”. PNS is applicable when uncertainties in the interface between science and decision making are too great for traditional science and EPC is a method which is an important part of PNS. EDM is a system that tries to assist the decision makers by using different approaches.
I have done a literature study where I take a closer look at how two different typology of uncertainty for environmental science (metrical and future temporal) are dealt with in EDM, where focus lies at three approaches, science-based, consensus-based and economic-based. The two typologies are connected to a real environmental problem, the case. First, some of the uncertainties in the case are identified. This is then used as a basis of a discussion on how EDM work in practice and to find some of its advantages and disadvantages. The EPC is connected to the different approaches in EDM to find out how EPC can contribute and affect the decision making process.
The case describes the Yangtze River in China which is being polluted with heavy metals. The uncertainties, metrical and future temporal, are connected to the Yangtze River case to give a more intrinsic picture of how these uncertainties may affect the case.
The conclusions from the analysis are that PNS and EDM are two well adapted concepts to face the threats of advanced environmental problems, in combination with traditional science. One of PNS’s most important characteristics, extended peer community, can provide valuable knowledge and information, but it can be challenging to assemble sufficient amount of people with a limited budget. The people with important knowledge who are participating as a part of the EPC will most often demand something in return for their time spent on the project which limits the knowledge based on the financial situation of the project. Three approaches of EDM, science-based, consensus-based and economic-based, were taken into consideration when connecting the decision making process to the case and they had beneficial characteristics in their own fields, as well as problems.
EPC has the possibility to change the three typical EDM approaches into a more transparent and qualitative system. Through implementing EPC the approaches of EDM would be able to benefit from some of the PNS characteristics, and especially from the valuable information of a large quantity of stakeholders. This could be one step towards a more open and adapted development of environmental decision making. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Denna uppsats ger en kort introduktion av begreppen "Post-normal Science (PNS)", "Extended Peer Community (EPC)" och "Environmental Decision Making (EDM)". PNS gäller när osäkerheten i samspelet mellan vetenskap och beslutsfattande är alltför stora för traditionell vetenskap och EPC är en metod som är en viktig del av PNS. EDM är ett system som försöker att hjälpa beslutsfattarna genom att använda sig av olika metodiska angreppssätt till miljörelaterade problem.
Jag har gjort en litteraturstudie där jag tar en närmare titt på hur två olika typologi av osäkerhet för miljövetenskap (metriska och framtida temporal) behandlas i EDM, där fokus ligger på tre metoder, vetenskapligt grundade, konsensusbaserade och ekonomiska -baserade. De två... (More)
Denna uppsats ger en kort introduktion av begreppen "Post-normal Science (PNS)", "Extended Peer Community (EPC)" och "Environmental Decision Making (EDM)". PNS gäller när osäkerheten i samspelet mellan vetenskap och beslutsfattande är alltför stora för traditionell vetenskap och EPC är en metod som är en viktig del av PNS. EDM är ett system som försöker att hjälpa beslutsfattarna genom att använda sig av olika metodiska angreppssätt till miljörelaterade problem.
Jag har gjort en litteraturstudie där jag tar en närmare titt på hur två olika typologi av osäkerhet för miljövetenskap (metriska och framtida temporal) behandlas i EDM, där fokus ligger på tre metoder, vetenskapligt grundade, konsensusbaserade och ekonomiska -baserade. De två topologierna är anslutna till ett reellt miljöproblem, fallet. Först identifieras några av osäkerheterna i fallet. Detta används sedan som grund för en diskussion om hur EDM fungerar i praktiken och att hitta några av dess fördelar och nackdelar. EPC är ansluten till de olika synsätten i EDM för att ta reda på hur EPC kan bidra och påverka beslutsprocessen.
Fallet beskriver Yangtzefloden i Kina som är förorenat med tungmetaller. Osäkerheterna, metriska och framtida tidsmässiga, är anslutna till Yangtzeflodens fall för att ge en mer reell bild av hur dessa osäkerheter kan påverka fallet.
Slutsatserna från analysen är att PNS och EDM är två välanpassade koncept för att möta hoten från avancerade miljöproblem, i kombination med den traditionella vetenskapen. En av PNS viktigaste egenskaper, EPC, kan ge värdefull kunskap och information, men det kan vara svårt att samla en tillräcklig mängd människor med en begränsad budget. De personer med viktig kunskap som deltar som en del av EPC-efterfrågan kommer oftast begära något i gengäld för sin tid som tillbringas på projektet vilket begränsar till att kunskap baseras på den ekonomiska situationen för projektet. Tre metoder för EDM, vetenskapligt grundade, konsensusbaserad och ekonomisk-baserade, har beaktats vid anslutning beslutsprocessen i fallet och de hade positiva egenskaper i sina egna områden, liksom problem.
EPC har möjlighet att ändra de tre typiska EDM-metoder till ett mer öppet och kvalitativt system. Genom att genomföra EPC skulle de metoder för EDM kunna dra nytta av några av PNS egenskaper, och särskilt av den värdefulla informationen från en stor mängd intressenter. Detta kan vara ett steg på vägen mot en mer öppen och anpassad utveckling av miljöbeslutsfattandet.
Detta är en litteraturstudie som försöker gå in på vilket roll EPC kan ha för ett komplicerat miljörelaterad problem. Länder idag möter miljöproblem som inte alltid går att lösa inom sina egna gränser och där mer folk blir inblandade. För att bemöta dessa nya utmaningar krävs nya angreppssätt gentemot dessa problem. Den faktor som är av stor vikt intresse i denna uppsatsen är intressenters aktiva roll i beslutsfattande processer. Genom att öka förståelsen av komplexa samhälls- och miljösystem kan förhoppningsvis ett större konsekvenstänk hos beslutsfattare uppnås. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Marcus LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
extended peer community., Environmental decision making, environmental science, Post-normal Science
language
English
id
5366693
date added to LUP
2015-05-11 17:35:41
date last changed
2015-05-11 17:35:41
@misc{5366693,
 abstract   = {This thesis provides a brief introduction of the concepts “Post-normal Science (PNS)”, “Extended Peer Community (EPC)” and “Environmental Decision Making (EDM)”. PNS is applicable when uncertainties in the interface between science and decision making are too great for traditional science and EPC is a method which is an important part of PNS. EDM is a system that tries to assist the decision makers by using different approaches. 
I have done a literature study where I take a closer look at how two different typology of uncertainty for environmental science (metrical and future temporal) are dealt with in EDM, where focus lies at three approaches, science-based, consensus-based and economic-based. The two typologies are connected to a real environmental problem, the case. First, some of the uncertainties in the case are identified. This is then used as a basis of a discussion on how EDM work in practice and to find some of its advantages and disadvantages. The EPC is connected to the different approaches in EDM to find out how EPC can contribute and affect the decision making process.
The case describes the Yangtze River in China which is being polluted with heavy metals. The uncertainties, metrical and future temporal, are connected to the Yangtze River case to give a more intrinsic picture of how these uncertainties may affect the case. 
The conclusions from the analysis are that PNS and EDM are two well adapted concepts to face the threats of advanced environmental problems, in combination with traditional science. One of PNS’s most important characteristics, extended peer community, can provide valuable knowledge and information, but it can be challenging to assemble sufficient amount of people with a limited budget. The people with important knowledge who are participating as a part of the EPC will most often demand something in return for their time spent on the project which limits the knowledge based on the financial situation of the project. Three approaches of EDM, science-based, consensus-based and economic-based, were taken into consideration when connecting the decision making process to the case and they had beneficial characteristics in their own fields, as well as problems. 
EPC has the possibility to change the three typical EDM approaches into a more transparent and qualitative system. Through implementing EPC the approaches of EDM would be able to benefit from some of the PNS characteristics, and especially from the valuable information of a large quantity of stakeholders. This could be one step towards a more open and adapted development of environmental decision making.},
 author    = {Persson, Marcus},
 keyword   = {extended peer community.,Environmental decision making,environmental science,Post-normal Science},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {The role of Extended Peer Community in an Environmental Decision Making process},
 year     = {2015},
}