Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Barriärer för elbilsintroduktionen i Sverige - Attityder, ekonomi och teknik

Kindstrand, David LU (2015) MVEM02 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
The aim of this study has been to investigate the technical, economical and psychological barriers for the market introduction of battery electric vehicles (BEV) in Sweden. The current situation as well as future possibilities for battery electric vehicles in Sweden has also been central to this study. The study is of a qualitative nature, and is largely based on interviews with experts from the branch as well as on a literature review.
The introduction of electric vehicles could be an important means to reduce the carbon dioxide emissions from the transport sector in countries with low carbon dioxide emissions from the electricity production.
There are several different barriers for the introduction of electric vehicles, the most... (More)
The aim of this study has been to investigate the technical, economical and psychological barriers for the market introduction of battery electric vehicles (BEV) in Sweden. The current situation as well as future possibilities for battery electric vehicles in Sweden has also been central to this study. The study is of a qualitative nature, and is largely based on interviews with experts from the branch as well as on a literature review.
The introduction of electric vehicles could be an important means to reduce the carbon dioxide emissions from the transport sector in countries with low carbon dioxide emissions from the electricity production.
There are several different barriers for the introduction of electric vehicles, the most important are the high purchase price, uncertainty about second-hand value, the short range, knowledge about electric vehicles among potential customers, and the lack of both quick charging and normal charging infrastructure.
Sweden is not among the leading countries when it comes to the introduction of electric vehicles. In neighboring country Norway, high subsidies from the government together with practical benefits for electric vehicle owners have made the sales skyrocket compared to the rest of the world.
In Sweden, there have been several initiatives to increase the sales of electric vehicles. The time-tables for the initiatives have been too short however, which has led to uncertainty among potential customers and to suppressed investments from the local business life.
It is unlikely that Sweden will go the same route as Norway, since the subsidies are expensive for the government. However, with the quick technological development of electric vehicles, an electric vehicle can already be an attractive alternative for certain customer groups. Therefore it is important to provide the infrastructure to make such purchases possible. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Hur går elbilsintroduktionen i Sverige?
Det talas allt mer om elbilar i media och bland politiker. Elon Musk, Tesla:s VD är numera en världskänd visionär, men än ser man inte speciellt många elbilar på vägarna. Så hur går elbilsintroduktionen egentligen i Sverige? I denna uppsats ges en bakgrund till möjligheter och barriärer för introduktionen av elbilar i Sverige, samt var vi är idag.
Den svenska regeringen har i klimat- och energiproposition 2008/09:162 uttalat att år 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. En väg att nå dit kan vara genom introduktionen av elbilar. Elektriciteten i Sverige produceras främst genom vatten- eller kärnkraft, oavsett åsikt om kärnkraften så har den relativt annan... (More)
Hur går elbilsintroduktionen i Sverige?
Det talas allt mer om elbilar i media och bland politiker. Elon Musk, Tesla:s VD är numera en världskänd visionär, men än ser man inte speciellt många elbilar på vägarna. Så hur går elbilsintroduktionen egentligen i Sverige? I denna uppsats ges en bakgrund till möjligheter och barriärer för introduktionen av elbilar i Sverige, samt var vi är idag.
Den svenska regeringen har i klimat- och energiproposition 2008/09:162 uttalat att år 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. En väg att nå dit kan vara genom introduktionen av elbilar. Elektriciteten i Sverige produceras främst genom vatten- eller kärnkraft, oavsett åsikt om kärnkraften så har den relativt annan elproduktion små utsläpp av växthusgaser. Därtill har elbilar en mycket hög verkningsgrad från källa till hjul vilket ger en lägre energiförbrukning än för en bil med förbränningsmotor. Tillsammans gör dessa faktorer elbilen till en attraktiv teknisk lösning på koldioxidutsläppen i transportsektorn för det svenska fallet.
Vilka hinder finns det för elbilar?
Det finns flera olika barriärer för elbilar, de viktigaste är inköpspris, andrahandsvärde, räckvidd, kunskap och infrastruktur för laddning, både snabbladdning och publik normalladdning. Bilproducenter och andra intressenter jobbar nu för att minska dessa barriärer och göra elbilen attraktivare för konsumenterna. I vårt grannland Norge är elbilsförsäljningen betydligt högre än i Sverige, det beror främst på ett stort antal styrmedel från den norska staten vilka har stimulerat marknaden. Styrmedlen som funnits under en längre tid hade dock ingen större påverkan på elbilsförsäljningen innan 2010. Man anser att detta berodde på att elbilarna innan dess var för tekniskt oattraktiva för konsumenterna, räckvidd, bekvämlighet, säkerhet och hastighet skiljde sig för mycket gentemot vanliga bilar. Styrmedlen som minskat kostnaden för elbilar samt gett vissa användarfördelar har dock nu gjort elbilen attraktiv för många norska konsumenter.
Tekniskt sett är elbilen fortfarande underlägsen en vanlig bil när det kommer till räckvidd. Om man bortser från de dyra Tesla bilarna har de flesta elbilar en räckvidd upp till 250 km. När batteriet är slut är det heller inte möjligt att ”tanka” lika fort som med en vanlig bil utan man måste vänta då batterierna laddas. Detta gör att en elbil inte är ett praktiskt möjligt alternativ för många konsumenter i nuläget. Trots detta finns det ett stort antal bilanvändare som skulle klara sig alldeles utmärkt med de tekniska förutsättningar som en elbil erbjuder, som om inte annat bevisas av den höga försäljningen i Norge.
En del av räckvidds-problematiken kan byggas bort med hjälp av publika laddningsstationer. Med en snabbladdare kan en elbil laddas till 80 procent på 20-30 min. Ett utbyggt nät av snabbladdare skulle troligen öka elbilens attraktivitet hos konsumenter om inte annat än av anledningen att man känner att elbilen då kan erbjuda samma frihet som en vanlig bil när det kommer till att köra långt.
I Norge har man jobbat med att minska kostnaderna för elbilar. I dagsläget har en elbil ett betydligt högre inköpspris än motsvarande modell med förbränningsmotor. Till detta kommer en hög osäkerhet om andrahandsvärdet. Tillsammans ger dessa faktorer en negativ förutsättning för elbilar vid ett inköpsbeslut. Osäkerheten för andrahandsvärdet beror främst på två orsaker, dels en mycket liten andrahandsmarknad vilket ger mycket lite historisk information om elbilars andrahandsvärde samt en osäkerhet angående teknikens hållbarhet. Båda dessa faktorer anses minska med tiden och med mer erfarenhet av elbilar. Inköpspriset är till stor del beroende av batterikostnaderna. Utvecklingen av batterier har gått mycket snabbt under senare år vilket gett en prisminskning av elbilar samt längre räckvidder. Denna utveckling bedöms fortsätta och en del experter tror att elbilar kan vara ekonomiskt konkurrenskraftiga gentemot vanliga bilar så tidigt som år 2020.
Styrmedel i Sverige
Det har funnits och finns styrmedel även i Sverige som ska minska kostnaderna för elbilar. Dock påverkar de inte kostnaderna i samma höga grad som de styrmedel som finns i Norge. Det finns dock en kraftig kritik mot styrmedlen i Sverige, kritiken kommer av att konsumenter och potentiella konsumenter upplever en osäkerhet kring styrmedlen. För supermiljöbilspremien som är en nedsättning på 40 000 kr på inköpspriset har pengarna upprepade gånger tagit slut, vilket gett en osäkerhet om alla som sökt premien ska få den och även gjort att andra kan ha avstått från att köpa en bil som uppfyller kraven för premien och istället valt en billigare bil. För tjänstebilar finns även ett styrmedel i form av nedsatt förmånsvärde, denna nedsättning är dock inte beslutad för tillräckligt lång tid framåt att det motsvarar en leasingperiod, vilket ger en osäkerhet om kostnaderna under slutet på nyttjandeperioden. Dessa osäkerheter är onödiga och det hade gagnat alla intressenter om förutsättningarna var fastlagda.
Något där det kan krävas stöd från myndigheter är i utbyggnaden av laddningsinfrastruktur. I dagsläget byggs det flera snabbladdningskorridorer med främst EU-pengar i Sverige. Denna infrastruktur är tillsammans med en publik normalladdningsinfrastruktur viktig för att möjliggöra för fler konsumenter att ersätta sina bilar med elbilar. Att vänta på att marknaden själv tar hand om utbyggnaden när det blir ekonomiskt lönsamt är att försätta sig i ett moment 22, där näringsidkarna väntar på lönsamhet för att tillhandahålla laddning och potentiella elbilskonsumenter väntar på publik laddning för att köpa elbil.
Elbilsutvecklingen framöver
Elbilarna bedöms minska i inköpspris, få ett stabilare andrahandsvärde och bli tekniskt bättre under de kommande åren. Kan en god laddningsinfrastruktur byggas upp bör elbilen kunna bli ett alternativ för många konsumenter framöver, om de inte redan är det. Elbilen erbjuder en lägre bränslekostnad än en fossildriven bil, går att ladda hemma, går tystare och bör attrahera miljömedvetna människor.
Tidigare bedömdes osäkerheterna kring andrahandsvärde och teknik som för stora för att elbilar skulle erbjudas som leasingbilar. I dagsläget finns flera elbilar tillgängliga för leasing och detta bedöms leda till en ökad försäljning av elbilar till företag då en ny form av marknad har öppnats.
Kvar återstår dock en kunskapslucka om elbilar. Många människor har inte uppdaterats på hur snabbt den tekniska utvecklingen inom segmentet skett och vilka möjligheter en elbil idag erbjuder. Information kan vara en av de viktigaste faktorerna för en god elbilsintroduktion.


Examensarbete för magisterexamen i miljövetenskap 15 hp, Lunds universitet
Handledare: Jamil Khan, Miljö- och energisystem, Lunds tekniska högskola
Per Svenningsson, Miljö- och energisystem, Lunds tekniska högskola (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kindstrand, David LU
supervisor
organization
course
MVEM02 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
5367632
date added to LUP
2015-05-10 11:16:59
date last changed
2015-05-10 11:16:59
@misc{5367632,
 abstract   = {The aim of this study has been to investigate the technical, economical and psychological barriers for the market introduction of battery electric vehicles (BEV) in Sweden. The current situation as well as future possibilities for battery electric vehicles in Sweden has also been central to this study. The study is of a qualitative nature, and is largely based on interviews with experts from the branch as well as on a literature review.
The introduction of electric vehicles could be an important means to reduce the carbon dioxide emissions from the transport sector in countries with low carbon dioxide emissions from the electricity production.
There are several different barriers for the introduction of electric vehicles, the most important are the high purchase price, uncertainty about second-hand value, the short range, knowledge about electric vehicles among potential customers, and the lack of both quick charging and normal charging infrastructure.
Sweden is not among the leading countries when it comes to the introduction of electric vehicles. In neighboring country Norway, high subsidies from the government together with practical benefits for electric vehicle owners have made the sales skyrocket compared to the rest of the world.
In Sweden, there have been several initiatives to increase the sales of electric vehicles. The time-tables for the initiatives have been too short however, which has led to uncertainty among potential customers and to suppressed investments from the local business life.
It is unlikely that Sweden will go the same route as Norway, since the subsidies are expensive for the government. However, with the quick technological development of electric vehicles, an electric vehicle can already be an attractive alternative for certain customer groups. Therefore it is important to provide the infrastructure to make such purchases possible.},
 author    = {Kindstrand, David},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Barriärer för elbilsintroduktionen i Sverige - Attityder, ekonomi och teknik},
 year     = {2015},
}