Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Har svenska domännamn ett immaterialrättsligt skydd?

Brunander, Stefan LU (2015) JURM01 20151
Department of Law
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
I detta examensarbete besvarar jag frågan om svenska domännamn har ett immaterialrättsligt skydd. Fråga är intressant av flera aspekter. Rättsområdet är relativt ungt och behovet av domännamn uppstod så sent som i början på 1980-talet. Det nya systemet att adressera datorer på Internet fick namnet Domain Name System (DNS). Utvecklingen och spridningen av Internet har sedan dess varit närmast explosionsartad vad gäller involverade länder och antal användare men DNS lever vidare med några nya versioner.
DNS fungerar med ett stort mått av öppenhet och relativt få begränsningar. Det finns enkel tillgång till de register där såväl registrerade domännamn som deras innehavare finns anträffbara.
Omfattningen av lagtext inom... (More)
Sammanfattning
I detta examensarbete besvarar jag frågan om svenska domännamn har ett immaterialrättsligt skydd. Fråga är intressant av flera aspekter. Rättsområdet är relativt ungt och behovet av domännamn uppstod så sent som i början på 1980-talet. Det nya systemet att adressera datorer på Internet fick namnet Domain Name System (DNS). Utvecklingen och spridningen av Internet har sedan dess varit närmast explosionsartad vad gäller involverade länder och antal användare men DNS lever vidare med några nya versioner.
DNS fungerar med ett stort mått av öppenhet och relativt få begränsningar. Det finns enkel tillgång till de register där såväl registrerade domännamn som deras innehavare finns anträffbara.
Omfattningen av lagtext inom området är relativt begränsad. De regelverk som omgärdar domännamnen berör främst själva registreringsförfarandet på respektive toppdomän. Det finns en utbredd, felaktig, uppfattning om att det juridiska skyddet för ett domännamn är större än det faktiskt är. Registreringsförfarandets formbundenhet kan sannolikt vara en orsak till att flera överskattar det juridiska skydd som ett domännamn har. Jag visar också att ett domännamn faktiskt bara är ett enklare sätt att visa vägen till en enhet på Internet.
Mitt examensarbete visar att den centrala organisationen runt Internet och DNS främst utgörs av ideellt verkande organisationer vilka drivs utan vinstsyfte och jag ser det som positivt för utvecklingen att detta fortsätter.
Vidare redovisas att det finns ett rimligt enkelt och lättillgängligt system för lösning av tvister om tilldelningen av domännamn. Systemet kallas på svenska Alternativt Tvistlösningsförfarande (ATF) och statistiken tyder på att förfarandet ger tillräckligt stöd till drabbade.
Efter en analys av gällande lagtext och en utredning av övriga villkor drar jag slutsatsen att ett svenskt domännamn inte har ett immaterialrättsligt skydd. Jag avslutar med bedömningen att domännamn idag inte heller behöver ett sådant skydd. (Less)
Abstract
Summary in English
In my thesis I answer the question whether any intellectual property rights protect Swedish domain names. This question is interesting due to several aspects. The legal area is relatively young and the demand for domain names occurred as late as in the early 1980s. The new system to address computers on the Internet was named Domain Names System (DNS). The development and distribution of Internet concerning involved countries and users has been extraordinary and yet DNS has survived with some extensions.
DNS functions with a large measure of openness and relatively few limitations. There is easy access to the registers where registered domain names as well as their owners are to be found.
There are a limited number of... (More)
Summary in English
In my thesis I answer the question whether any intellectual property rights protect Swedish domain names. This question is interesting due to several aspects. The legal area is relatively young and the demand for domain names occurred as late as in the early 1980s. The new system to address computers on the Internet was named Domain Names System (DNS). The development and distribution of Internet concerning involved countries and users has been extraordinary and yet DNS has survived with some extensions.
DNS functions with a large measure of openness and relatively few limitations. There is easy access to the registers where registered domain names as well as their owners are to be found.
There are a limited number of laws regulating this area. The set of other regulations governing the area mainly involves the core registration activities on respective top-level domain. There is a widespread misunderstanding that the legal protection of a domain name is larger than it actually is. The formalities around the registration process can be one source that many overestimate the legal protection that a domain name has. In my thesis I also demonstrate that a domain name is only a simpler way to show the way to a unit on the Internet.
The findings in this thesis show that the central organization around Internet and DNS globally mainly consists of organizations driven by non-commercial and non-profit virtues and I add my opinion that a continuation of this is positive for the overall Internet development.
In Sweden there is a relatively simple and easy accessible system for dispute resolutions in reference to awarding domain names. The Swedish abbreviation is ATF and the available statistics indicates that it gives appropriate support to those who need.
After an analysis of the current laws and an examination of other rules and regulations I draw the conclusion that any intellectual property rights do not protect Swedish domain names. On a final note I give my opinion that such a protection is not needed today. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brunander, Stefan LU
supervisor
organization
alternative title
Do any intellectual property rights protect Swedish domain names?
course
JURM01 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
immaterialrätt, domännamn
language
Swedish
id
5372246
date added to LUP
2015-05-12 11:55:12
date last changed
2015-05-12 11:55:12
@misc{5372246,
 abstract   = {Summary in English
In my thesis I answer the question whether any intellectual property rights protect Swedish domain names. This question is interesting due to several aspects. The legal area is relatively young and the demand for domain names occurred as late as in the early 1980s. The new system to address computers on the Internet was named Domain Names System (DNS). The development and distribution of Internet concerning involved countries and users has been extraordinary and yet DNS has survived with some extensions.
DNS functions with a large measure of openness and relatively few limitations. There is easy access to the registers where registered domain names as well as their owners are to be found.
There are a limited number of laws regulating this area. The set of other regulations governing the area mainly involves the core registration activities on respective top-level domain. There is a widespread misunderstanding that the legal protection of a domain name is larger than it actually is. The formalities around the registration process can be one source that many overestimate the legal protection that a domain name has. In my thesis I also demonstrate that a domain name is only a simpler way to show the way to a unit on the Internet.
The findings in this thesis show that the central organization around Internet and DNS globally mainly consists of organizations driven by non-commercial and non-profit virtues and I add my opinion that a continuation of this is positive for the overall Internet development.
In Sweden there is a relatively simple and easy accessible system for dispute resolutions in reference to awarding domain names. The Swedish abbreviation is ATF and the available statistics indicates that it gives appropriate support to those who need.
After an analysis of the current laws and an examination of other rules and regulations I draw the conclusion that any intellectual property rights do not protect Swedish domain names. On a final note I give my opinion that such a protection is not needed today.},
 author    = {Brunander, Stefan},
 keyword   = {immaterialrätt,domännamn},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Har svenska domännamn ett immaterialrättsligt skydd?},
 year     = {2015},
}