Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Nociceptive input to nucleus Habenula in the awake rat

Ersapah, Varen (2015) MOBM01 20142
Degree Projects in Molecular Biology
Popular Abstract (Swedish)
Habenulas roll vid kronisk smärta

Kronisk smärta är ett stort folkhälsoproblem som drabbar ca 20 % av den Europeiska befolkningen. Trots denna höga prevalens är rådande kunskap bristfälligt och modern forskning inom fältet har inte kunnat uppvisa några speciellt åtråvärda resultat. Detta beror delvis på den stora komplexiteten inom smärtfältet, där känslor och andra kognitiva aspekter är en integrerad del av patienters totala smärtupplevelse. Det har därför varit svårt att utarbeta relevanta djurmodeller som tydligt kan överföras till människor. Befintliga djurmodeller är baserade på reflextester där man gör antagandet att bortdragningsreflexer efter smärtinduktion korresponderar mot upplevd smärta hos försöksdjuret. Trots att detta vid... (More)
Habenulas roll vid kronisk smärta

Kronisk smärta är ett stort folkhälsoproblem som drabbar ca 20 % av den Europeiska befolkningen. Trots denna höga prevalens är rådande kunskap bristfälligt och modern forskning inom fältet har inte kunnat uppvisa några speciellt åtråvärda resultat. Detta beror delvis på den stora komplexiteten inom smärtfältet, där känslor och andra kognitiva aspekter är en integrerad del av patienters totala smärtupplevelse. Det har därför varit svårt att utarbeta relevanta djurmodeller som tydligt kan överföras till människor. Befintliga djurmodeller är baserade på reflextester där man gör antagandet att bortdragningsreflexer efter smärtinduktion korresponderar mot upplevd smärta hos försöksdjuret. Trots att detta vid flera tillfällen visat sig inte stämma så fortsätter forskare och läkemedelsindustrin att använda dessa modeller.

En bättre metod skulle kunna vara att mäta de förändringar som sker i hjärnan vid en smärtupplevelse. Ett högst intressant område i detta sammanhang är en grupp celler i hjärnans inre delar som kallas Habenula. Detta ganska okända område tros vara involverat i både depression och smärta. Denna hypotes har förstärkts genom anatomiska studier där har man sett att Habenula får sin information från områden i hjärnan som behandlar känslor samt har ett stort utflöde till områden i hjärnstammen som är tydligt involverade i smärtlindring. En intressant hypotes är därför att Habenula fungerar som en brygga mellan de kognitiva områdena och de smärtlindrande delarna i hjärnan. På så sätt skulle Habenula kunna vara ett område som har förmågan att förändra smärtinformationen som når viktiga delar av hjärnan, och därmed styra hur mycket smärta vi upplever.

I detta projekt har vi opererat in en ny typ av elektronisk mätutrustning i Habenula i råtta. Denna teknik har gjort det möjligt att studera de elektriska förändringar som sker hos enskilda cellpopulationer i hjärnan över mycket lång tid. Genom att följa olika celler i Habenula över en längre tidsperiod har vi fått ny kunskap om hur detta område svarar på smärta. Våra resultat visar på att Habenula har ett komplext svarsmönster, där vi både har kunnat identifiera minskad och ökad aktivitet under olika tidsintervall. Vi har även kunnat identifiera en stark förstärkning av smärtresponsen i Habenula vid närvaro av perifer inflammation. Detta är en karakteristisk egenskap som ses hos patienter som drabbas av kronisk smärta.

Vi kan här för första gången visa, i vakna djur, att Habenula har en tydlig roll vid smärta. Vi har även kunnat se att det existerar ett flertal olika cellpopulationer inom Habenula som alla besitter olika typer av svarsbeteende vid smärta. Denna kunskap gör Habenula till ett nytt intressant område för fortsatt smärtforskning.

Handledare: Marcus Granno
Examensarbete för masterexamen, 30hp, 2015
Biologiska institutionen, Lunds universtitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ersapah, Varen
supervisor
organization
course
MOBM01 20142
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
English
id
5384909
date added to LUP
2015-05-13 11:47:59
date last changed
2015-05-13 11:47:59
@misc{5384909,
 author    = {Ersapah, Varen},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nociceptive input to nucleus Habenula in the awake rat},
 year     = {2015},
}