Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Påverkar ångerrätten i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler den skattemässiga bedömningen av pensionsförsäkringsavtal?

Lindskog, Anna LU (2015) JUR092 20151
Department of Law
Abstract (Swedish)
En stor andel av vuxna svenskar planerar under sitt yrkesamma liv för sin ekonomi när de slutar arbeta genom att pensionsspara. Även lagstiftaren anser det vara viktigt att det planeras för framtiden och lämnar skattekredit till dem som väljer att pensionsspara genom pensionsförsäkring eller individuellt pensionssparande. Då man pensionssparar just för att få en bättre ekonomisk situation på ålderns höst är skyddet för sparat kapital starkt. Återköpsförbudet är viktigt och det krävs till exempel att det är en del av försäkringsavtalet.

Uppsatsen beskriver dels de kvalitativa krav som lagstiftaren ställer för att en försäkring skattemässigt ska klassificeras som pensionsförsäkring och åtnjuta de skattemässiga fördelar som följer med... (More)
En stor andel av vuxna svenskar planerar under sitt yrkesamma liv för sin ekonomi när de slutar arbeta genom att pensionsspara. Även lagstiftaren anser det vara viktigt att det planeras för framtiden och lämnar skattekredit till dem som väljer att pensionsspara genom pensionsförsäkring eller individuellt pensionssparande. Då man pensionssparar just för att få en bättre ekonomisk situation på ålderns höst är skyddet för sparat kapital starkt. Återköpsförbudet är viktigt och det krävs till exempel att det är en del av försäkringsavtalet.

Uppsatsen beskriver dels de kvalitativa krav som lagstiftaren ställer för att en försäkring skattemässigt ska klassificeras som pensionsförsäkring och åtnjuta de skattemässiga fördelar som följer med detta. Vidare beskrivs de situationer då lagstiftaren valt att tillåta frånsteg från återköpsförbudet och då den försäkrade kan ta del av pensionskapitalet innan uppnådd pensionsålder.

Uppsatsen ställer vidare återköpsförbudet mot konsumentens rätt att frånträda ett försäkringsavtal enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, LODA. Den främsta frågeställningen är också uppsatsens rubrik: Påverkar ångerrätten i LODA den skattemässiga bedömningen av pensionsförsäkringsavtal? Utredningen visar att så är fallet. Lagstiftningen som den ser ut idag gör det omöjligt för konsumenter att utöva ångerrätten enligt LODA på det sätt den är tänkt att användas. Därför krävs en lagändring i inkomstskattelagen som gör att utövandet av ångerrätten inte blir ett otillåtet återköp. (Less)
Abstract
A large proportion of Swedish adults plan for their economy while working by saving for the retirement. The legislator also establishes the importance of planning for the future by granting a tax credit for those who choose to save for the retirement in certain products defined by law. The legal protection of capital savings when saving for a better financial situation when you reach retirement is strong. The prohibition of repurchase of a pension insurance contract is very important and is required by law to be part of the contract.

The essay describes the qualitative requirements set by the legislator to fall under the provisions of a pension insurance and thereby enjoy the tax benefits of such products. Furthermore it describes the... (More)
A large proportion of Swedish adults plan for their economy while working by saving for the retirement. The legislator also establishes the importance of planning for the future by granting a tax credit for those who choose to save for the retirement in certain products defined by law. The legal protection of capital savings when saving for a better financial situation when you reach retirement is strong. The prohibition of repurchase of a pension insurance contract is very important and is required by law to be part of the contract.

The essay describes the qualitative requirements set by the legislator to fall under the provisions of a pension insurance and thereby enjoy the tax benefits of such products. Furthermore it describes the situations in which the legislator has chosen to allow exception to the prohibition of repurchase and when the insured can withdraw funds before reaching required age of retirement by law.

The essay further challenges the prohibition of repurchase against the consumer's right to cancel an insurance contract under the law (2005:59) on distance contracts, LODA. The main issue is also the thesis’ title: Does the right to cancel a contract in the law on distance contracts affect the tax assessment of a pension insurance contracts? The investigation shows that this is the case. The legislation as it stands today makes it impossible for consumers to exercise the right to cancel a contract according to LODA the way it is supposed to be used. Therefore, an amendment of the Income Tax Act that allows the exercise of the right of cancellation is required. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindskog, Anna LU
supervisor
organization
alternative title
Does the right to cancel a contract in the law on distance contracts affect the tax assessment of pension insurance contracts?
course
JUR092 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Försäkringsrätt, skatterätt
language
Swedish
id
5423474
date added to LUP
2015-05-25 09:36:50
date last changed
2015-05-25 09:36:50
@misc{5423474,
 abstract   = {A large proportion of Swedish adults plan for their economy while working by saving for the retirement. The legislator also establishes the importance of planning for the future by granting a tax credit for those who choose to save for the retirement in certain products defined by law. The legal protection of capital savings when saving for a better financial situation when you reach retirement is strong. The prohibition of repurchase of a pension insurance contract is very important and is required by law to be part of the contract. 

The essay describes the qualitative requirements set by the legislator to fall under the provisions of a pension insurance and thereby enjoy the tax benefits of such products. Furthermore it describes the situations in which the legislator has chosen to allow exception to the prohibition of repurchase and when the insured can withdraw funds before reaching required age of retirement by law.

The essay further challenges the prohibition of repurchase against the consumer's right to cancel an insurance contract under the law (2005:59) on distance contracts, LODA. The main issue is also the thesis’ title: Does the right to cancel a contract in the law on distance contracts affect the tax assessment of a pension insurance contracts? The investigation shows that this is the case. The legislation as it stands today makes it impossible for consumers to exercise the right to cancel a contract according to LODA the way it is supposed to be used. Therefore, an amendment of the Income Tax Act that allows the exercise of the right of cancellation is required.},
 author    = {Lindskog, Anna},
 keyword   = {Försäkringsrätt,skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Påverkar ångerrätten i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler den skattemässiga bedömningen av pensionsförsäkringsavtal?},
 year     = {2015},
}