Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ansvaret på era axlar

Röjd, Lovisa LU and Wikberger, Emma LU (2015) STVA22 20151
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Den offentliga förvaltningen spelar en central roll för det svenska samhället och för demokratins bevarande, vilket ställer höga krav på de som arbetar inom förvaltningens alla nivåer som offentliga tjänstemän. En stor del av de offentliga tjänstemännen kan identifieras som så kallade närbyråkrater, vilka kännetecknas av att de har en nära kontakt med medborgarna och utgör således en viktig del av vårt politiska system. I denna uppsats undersöks lärare som närbyråkrater och offentliga tjänstemän utifrån Lennart Lundquists normativa teori kring tjänstemannarollens utformning och vårt offentliga etos. Syftet med uppsatsen är främst att undersöka hur Lundquists teori förhåller sig i empirin, samt att ta reda på huruvida lärarna har en... (More)
Den offentliga förvaltningen spelar en central roll för det svenska samhället och för demokratins bevarande, vilket ställer höga krav på de som arbetar inom förvaltningens alla nivåer som offentliga tjänstemän. En stor del av de offentliga tjänstemännen kan identifieras som så kallade närbyråkrater, vilka kännetecknas av att de har en nära kontakt med medborgarna och utgör således en viktig del av vårt politiska system. I denna uppsats undersöks lärare som närbyråkrater och offentliga tjänstemän utifrån Lennart Lundquists normativa teori kring tjänstemannarollens utformning och vårt offentliga etos. Syftet med uppsatsen är främst att undersöka hur Lundquists teori förhåller sig i empirin, samt att ta reda på huruvida lärarna har en medvetenhet kring vad det innebär att vara offentliga tjänstemän. Detta har gjorts genom samtalsintervjuer med tre lärare på grundskolor i Lunds kommun. Uppsatsens resultat visade att den teoretiska synen på tjänstemannarollen har medhåll i empirin samt att det finns en medvetenhet kring tjänstemannarollen och de skyldigheter, samt det ansvar, som den medför, även om det också framkommer vissa skillnader och kritiska resonemang. På grund av uppsatsens ringa urval reserverar vi oss dock från att dra några generaliserande slutsatser kring vårt resultat. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Röjd, Lovisa LU and Wikberger, Emma LU
supervisor
organization
alternative title
En fallstudie av lärarnas tjänstemannaroll i den offentliga förvaltningen
course
STVA22 20151
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Tjänstemannaroll, offentlig förvaltning, offentligt etos, ansvar, lärare, ekonomivärden, demokrativärden
language
Swedish
id
5424826
date added to LUP
2015-07-13 12:40:22
date last changed
2015-07-13 12:40:22
@misc{5424826,
 abstract   = {{Den offentliga förvaltningen spelar en central roll för det svenska samhället och för demokratins bevarande, vilket ställer höga krav på de som arbetar inom förvaltningens alla nivåer som offentliga tjänstemän. En stor del av de offentliga tjänstemännen kan identifieras som så kallade närbyråkrater, vilka kännetecknas av att de har en nära kontakt med medborgarna och utgör således en viktig del av vårt politiska system. I denna uppsats undersöks lärare som närbyråkrater och offentliga tjänstemän utifrån Lennart Lundquists normativa teori kring tjänstemannarollens utformning och vårt offentliga etos. Syftet med uppsatsen är främst att undersöka hur Lundquists teori förhåller sig i empirin, samt att ta reda på huruvida lärarna har en medvetenhet kring vad det innebär att vara offentliga tjänstemän. Detta har gjorts genom samtalsintervjuer med tre lärare på grundskolor i Lunds kommun. Uppsatsens resultat visade att den teoretiska synen på tjänstemannarollen har medhåll i empirin samt att det finns en medvetenhet kring tjänstemannarollen och de skyldigheter, samt det ansvar, som den medför, även om det också framkommer vissa skillnader och kritiska resonemang. På grund av uppsatsens ringa urval reserverar vi oss dock från att dra några generaliserande slutsatser kring vårt resultat.}},
 author    = {{Röjd, Lovisa and Wikberger, Emma}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Ansvaret på era axlar}},
 year     = {{2015}},
}